RSS artikels
Français  |  Nederlands

Oproep tot uitbreiding van het ontvangstcomité van de Karavaan van Migranten zonder Papieren

gepost op 19/06/14 Trefwoorden  luttes sociales  répression / contrôle social  sans-papiers  solidarité 

In 2012 hebben collectieven van migranten zonder papieren een Europese Mars georganiseerd en zijn toen zeven grenzen overgestoken. Net zoals toen bereiden collectieven van migranten « zonder papieren » in Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland nu al enkele maanden de organisatie voor van een « Karavaan van migranten » om gelijkheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid op te eisen.

Deze Karavaan is al op weg. De migranten komen aan in Brussel in de week van 20 juni 2014. Dit gebeurt in de marge van de Top van de leiders van de Europese lidstaten die in debat treden over de toekomst van het Europees migratiebeleid. De deelnemers willen in Brussel een reeks ontmoetingen, acties, manifestaties, prognoses, conferenties en debatten organiseren.

Wij kunnen ons alleen maar verheugen over dit initiatief en onze bewondering uitspreken voor de mensen die risico’s nemen ondanks alle gevaren waarmee zij geconfronteerd worden (arrestaties, racisme, detenties, uitdrijvingen).

Los van onze uiteenlopende meningen over deze kwestie komt het er nu op aan onze krachten te bundelen tegen deze onrechtvaardigheden die de mensen zonder papieren worden aangedaan en die wij ondraaglijk vinden. Net zoals zij komen wij samen om deze karavaan op passende wijze te verwelkomen.

Buiten onze principiële hulp moeten wij ook denken aan de juridische, logistieke en politieke organisatie. Daarom werd er een ontvangstcomité opgericht en doen wij een beroep op u.

Wij, ondertekenaars, engageren ons om luid en duidelijk hun eisen te laten horen voor gelijke rechten, waardigheid en recht voor iedereen.
Wij engageren ons om onze juridische, politieke en materiële hulp te verlenen in functie van onze bevoegdheden en mogelijkheden.

Voor alle duidelijkheid vragen wij u om uw beschikbaarheid en uw manier van steunbetuiging mee te delen, zelfs al was het maar enkel uw akkoord als ondertekenaar op volgend adres: soutien.caravane.migrants@gmail.com
Voor meer gegevens over de oproep van de Migranten en hun behoeften vragen wij u om te surfen naar de site van de SP Belgique:
http://spbelgique.wordpress.com/2014/01/23/caravanesp2014/
http://caravan2014.noblogs.org/
http://freedomnotfrontex.noblogs.org/

Voor het Ontvangstcomité van de Karavaan van Migranten zonder Papieren,
Rasheeda 0488/4011 407
Sans-Papiers Belgique : BE23377033344391 – met de vermelding « Soutien Caravane » 

A man who stands for nothing will fall for anything. (Malcom X)
Als ondertekenaar krijgt u bericht met het agenda van de acties op Brussel en wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het opstellen van een gemeenschappelijk charter voor de migranten zonder papieren en voor de steun aan hen tijdens de week van de ontmoetingen en de acties.
Voor meer info:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140519_01_en.htm
https://nksnet.wordpress.com/2014/05/17/call-for-the-demo-18th-may-from-kehl-to-strasbourg-crossing-borders/
Rasheeda, voor het ontvangstcomité


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.