RSS artikels
Français  |  Nederlands
zondag 9 mei 2021
14u00 - Hommage à / Eerbetoon aan Lamine Moïse Bangoura gepost op  - Agenda
maandag 10 mei 2021
17u00 - Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 110 gepost op  - Agenda
zaterdag 29 mei 2021
15u00 - Grande manif La Santé en Lutte - Acte 2 gepost op  - Agenda
dinsdag 1 juni 2021

Platform Pentagone: Assemblée plénière – Plenaire vergadering

gepost op 10/09/15
lieu : De Markten 1000 Bruxelles
Trefwoorden  logement / squats / urbanisme  projection / débat / concert 

Après deux mois de vacances et d’observation du piétonnier et de ses conséquences, la Platform Pentagone reprend ses activités !

Nous vous invitons à une réunion plénière pour faire le point des premiers constats, des évolutions (à espérer ou à craindre) du centre-ville et voir ensemble quelle(s) stratégie(s) mettre en place pour la suite.

La réunion aura le mercredi 16/9 à 19 heures à De Markten, salle Middenzolder, entrée n°2, 3e étage (accessible en ascenseur)

Nous vous attendons nombreux !

La Platform Pentagone

——————————————–

Na een aantal maanden vakantie en observatie van de voetgangerszone en zijn gevolgen, heeft Platform Pentagone besloten om zijn activiteiten te hernemen.

We nodigen u uit voor een plenaire vergadering waar volgende items de revue zullen passeren: de eerste vaststellingen, de evolutie van het stadscentrum en het samen uitwerken van een strategie voor de toekomst.

De vergadering zal plaatshebben op 16/09 om 19u in De Markten, in de Middenzolder zaal, ingang n°2, 3de verdieping (er is een lift!).

We verwachten u!

Platform Pentagone


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.