Projection "La Marche" en présence du réalisateur Nabil Ben Yadir

gepost op 11/01/14
-
Trefwoorden  luttes sociales  sans-papiers  projection / débat / concert 

[NL lager]

En 1983, des jeunes se mobilisaient pour organiser une marche contre le racisme et pour l’égalité à travers la France. Cette action, malgré les multiples obstacles rencontrés, aura un grand retentissement médiatique et finira par réunir plus de 100 000 personnes ! Le film "La marche" retrace les grands moments de ce mouvement.
 
Aujourd’hui, plus de 30 ans plus tard, où en est, dans nos pays, le combat contre l’intolérance, la violence raciale, la discrimination liée à l’origine, le combat pour le "vivre ensemble", le "travailler ensemble" ?

On ne peut le nier, toutes les études en attestent, des inégalités dans l’accès au travail, au logement, à la santé, à l’enseignement et à la formation … perdurent en Belgique, au détriment des populations étrangères mais également de belges, injustement stigmatisés par l’origine immigrée de leurs parents ou grands-parents.
 
La CSC Bruxelles Halle Vilvoorde, la FGTB Bruxelles et la CGSLB Bruxelles veulent continuer à mettre tout en œuvre pour s’attaquer en force aux préjugés et aux discriminations racistes.
Il est temps de dire vigoureusement NON à l’inégalité et de se mobiliser, ensembles, jeunes et moins jeunes, travailleurs avec et sans emploi, valides et non valides, belges et étrangers, hommes et femmes … pour faire de notre société un lieu d’épanouissement et d’émancipation pour toutes et tous.

Les trois syndicats bruxellois vous invitent à la projection du film "La marche". Un film à débattre pour un sujet qui mérite plus que jamais le débat. Ne manquez pas ce moment exceptionnel, nous vous y attendons !

In 1983 engageerden jongeren zich in de organisatie van een mars doorheen Frankrijk tegen racisme en voor gelijkheid. Deze actie krijgt , ondanks de vele obstakels, veel media aandacht en uiteindelijk eindigt de mars met meer dan 100.000 deelnemers ! De hoogtepunten ziet u in de film “la marche”.

Hoe is de situatie vandaag, meer dan 30 jaar later, in ons land : de strijd tegen onverdraagzaamheid , racistisch geweld , etnische discriminatie , de strijd voor " samenleven " , en " samen werken "

Men kan niet ontkennen, en alle studies bevestigen dit, dat voor buitenlanders in België , maar ook voor Belgen van wie de ouders of grootouders van allochtone origine zijn, de toegang tot werk , huisvesting, gezondheid , onderwijs en opleiding erg moeilijk is.

De Brusselse vakbonden ( ACV BHV , ABVV en ACLVB) willen blijven alles in het werk stellen, om vooroordelen en racistische discriminatie te bestrijden.
Het is tijd om uit volle borst NEE te zeggen tegen deze ongelijkheid. We willen iedereen mobiliseren jonge en minder jonge mensen, mensen met zonder handicap, werkenden en werklozen , belgische en buitenlandse mannen en vrouwen, allen samen om onze samenleving een plaats te maken waar iedereen zich thuis voelt en zich voluit kan ontplooien.

De drie vakbonden Brussel nodigen op een filmvoorstelling van “la marche”. Een film die het debat op gang brengt over een thema dat meer dan ooit brandend actueel is. Mis deze unieke gelegenheid niet, wij verwachten u!


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
lamarche.jpg
lamarchenl.jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé