RSS artikels
Français  |  Nederlands
maandag 19 april 2021
17u00 - Rassemblement de soutien à Julian Assange acte 107 gepost op  - Agenda
dinsdag 20 april 2021
maandag 26 april 2021
10u00 - Formation : « Medic tout terrain », près de Bure gepost op  - Agenda - 3 commentaren
10u00 - Formation : « Medic tout terrain » gepost op  - Agenda
donderdag 29 april 2021
zaterdag 1 mei 2021
00u00 - TOU•TE•S AU 1ER MAI FÉMINISTE ET RÉVOLUTIONNAIRE ! gepost op  - Agenda
00u00 - Dans la rue pour le 1er Mai révolutionnaire 2021 ! gepost op  - Agenda

Rassemblement: OUI au respect des droits des enfants sans-papiers !

gepost op 20/11/19
lieu : Carrefour de l'Europe (gare centrale)
adresse : Carrefour de l'europe, Bruxelles
Trefwoorden  sans-papiers  solidarité  actie 

OUI au respect des droits des enfants sans-papiers !
Jeudi 21 novembre de 10h30 à 12h30 avec un moment collectif à 11h30!
Gare Centrale Bruxelles, à l’entrée principale (Carrefour de l’Europe)

Cette semaine, la Convention Internationale des droits de l’enfant célèbre son 30ème anniversaire, c’est pourquoi notre groupe de Familles bruxelloises en séjour irrégulier appelle à l’action. La Convention attire l’attention sur l’importance du développement et du bien-être de cháque enfant, mais la Belgique ne respecte pas les droits des enfants sans-papiers !
Leurs parents crient à l’impuissance. Ils dénoncent la situation complexe de vie de leurs enfants et exigent des autorités belges qu’elles veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours au cœur des mesures politiques.

Le groupe de Familles en séjour irrégulier est présent de 10h30 à 12h30 à l’entrée principale de la Gare Centrale de Bruxelles (Carrefour de l’Europe). APPEL A LA SOLIDARITE A 11h30 POUR UN MOMENT COLLECTIF : témoignages des enfants sans-papiers + moment photo "tou.te.s POUR les droits des enfants sans-papiers".

A DIFFUSER LARGEMENT SVP !!!
https://www.facebook.com/events/440269683344663/

Cette action est une initiative du groupe Familles en séjour irrégulier, soutenu par Voyaach (Pigment vzw et Samenlevingsopbouw Brussel/projet Meeting). Contact: Nele Verbist - nele@pigmentvzw.be 0479 15 18 64 et Ellen De Leener – ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be 0483 28 21 34

Respecteer NU de rechten van kinderen zonder papieren!
Donderdag 21 november van 10u30 tot 12u30, met collectief moment om 11u30!

Centraal Station Brussel, aan de hoofdingang (Europakruispunt)

Deze week bestaat het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind 30 jaar; daarom roept onze groep Brusselse Families zonder wettig verblijf op tot actie. Het Verdrag vestigt de aandacht op het belang van de ontwikkeling en het welzijn van élk kind,
maar België respecteert de rechten van kinderen zonder papieren niet!
Hun ouders schreeuwen hun onmacht uit. Ze klagen de complexe levenssituatie van hun kinderen aan en vragen de Belgische overheden met aandrang om het belang van het kind altijd centraal te stellen in beleidsmaatregelen.

De groep Families zonder wettig verblijf is aanwezig van 10u30 tot 12u30 aan de hoofdingang van Het Centraal Station Brussel (Europakruispunt). WE ROEPEN IEDEREEN OP OM STEUN TE KOMEN BETUIGEN OM 11u30 TIJDENS EEN GEZAMENLIJK MOMENT: getuigenissen van kinderen zonder papieren + foto-moment “allen VOOR rechten van kinderen zonder papieren”.

GRAAG VERSPREIDEN AUB!!!
https://www.facebook.com/events/440269683344663/

De actie is een initiatief van de groep Families zonder wettig verblijf, ondersteund door Voyaach (Pigment vzw en Samenlevingsopbouw Brussel vzw/project Meeting).
Contact: Nele Verbist - nele@pigmentvzw.be 0479 15 18 64 en Ellen De Leener – ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be 0483 28 21 34


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
rassemblement_po(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

Wie ben je?
Je bericht

Om alinea’s te maken laat je gewoon enkele regels leeg.

webverwijzing

(Als je bericht naar een artikel op het web verwijst of naar een pagina die meer informatie bevat, kun je hier de titel en de URL van deze webverwijzing invoeren.)