RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Reactie op brief Albert Heijn/Eerdere brief over Sabra weken Albert Heijn

posté le 27/09/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

TWEEDE BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER DE
GECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN/
REACTIE OP BRIEF VAN ALBERT HEIJN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-productenreactie-op-brief-van-albert-heijn/

INLEIDING

Geachte lezers,

Recentelijk stuurde ik Albert Heijn een brief naar aanleiding van
de Sabra weken bij Albert Heijn

Zie

http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/

Mijn oproep aan Albert Heijn was :
Per direct stopzetten van de verkoop van Israelische
producten uit de nederzettingen en uit Israel.

Zie

http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-producten/

Inmiddels heb ik een reactie van Albert Heijn Klantenservice
ontvangen, waarbij zij zich achter de Overheid
blijven verschuilen.

Zie direct hieronder de reactie van Albert Heijn aan mij
Zie daaronder mijn beantwoording van de brief van Albert Heijn.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

REACTIE VAN ALBERT HEIJN OP MIJN EERDERE BRIEF [X]

Geachte mevrouw Essed,

Hartelijk dank voor uw bericht van 24-9-2014.

Zolang de overheid niet overgaat tot het boycotten van producten of landen laten wij de keuze aan de klant.

Ons assortiment is zodanig dat u zelf de keuze kunt maken tussen producten uit bepaalde landen, en derhalve ook de keuze kunt maken om producten uit bepaalde landen niet te kopen. Ons assortiment biedt hiervoor voldoende alternatieven.

Alle vragen en opmerkingen van klanten worden door ons gebundeld en aan de verantwoordelijke managers doorgegeven. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw opmerking de nodige aandacht heeft en serieus wordt behandeld.

Met vriendelijke groet,

Mimi Dolleman
Albert Heijn Klantenservice

MIJN BEANTWOORDING VAN DE REACTIE VAN ALBERT HEIJN

AAN ALBERT HEIJN KLANTENSERVICE

Onderwerp :
Uw reactie op mijn eerdere brief aan u
’’Albert Heijn Sabra weken :
Uw gecontinueerde verkoop van Israelische producten
uit de illegale nederzettingen.’’

Zie

http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-producten/

Geacht Management,

Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn
eerdere brief/klacht over uw internationale
inkoopbeleid, waarin ik u vroeg, per direct te stoppen met de
verkoop van producten uit de illegale Israelische
nederzettingen en ook de verkoop van producten
uit Israel te staken. [1]
Zoals u aan de aanhef ’’Tweede brief’’ kunt zien, heb ik u
reeds eerder hierover aangeschreven. [2]

Uit het feit, dat ik twee brieven heb moeten schrijven,
in combinatie met de talloze oproepen [3],
die u in de loop der jaren hierover ontvangen hebt, blijkt
uw hardleersheid.

Wat mij bovendien zeer stoort aan uw reactie op
mijn laatste schrijven is, dat u nergens inhoudelijk op
argumentatie ingaat, maar blijft bevestigen,
dat u doorgaat op de foute, ingeslagen weg,
door maar te herhalen, dat zolang
de Overheid niet overgaat tot boycotten van
producten of landen, u de verkoop van Israelische
producten continueert, met een laf afschuiven op
de klant.

Ik geef u de zelfde zin in overweging, met producten
uit bijvoorbeeld Noord-Korea

’’Zolang de overheid niet overgaat tot het boycotten van producten of landen laten wij de keuze aan de klant. ’’

Ik geloof er niets van, dat u in dat geval ook ’’de klant de
keuze zou laten maken.

Bovendien vind ik uw reactie aan mij van gotspe getuigen,
omdat ik nota bene in mijn brief uw ’’Overheids’’
argumentatie uw argumentatie onderuitgehaald heb ! [4]

Nogmaals in het kort dan maar

ILLEGALITEIT VAN DE IN BEZET PALESTIJNS GEBIED
GESTICHTE NEDERZETTINGEN
U verkoopt producten uit de in bezet Palestijns gebied
gestichte Israelische nederzettingen. [5]
Deze nederzettingen zijn illegaal volgens het Internationaal
Recht [6], hetgeen nogeens is bevestigd door twee VN Vediligheids
raadsresoluties, de Advosory Opinion van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag over de[eveneens
illegale] Israelische Muur en de EU. [7]
Daarnaast wordt de Palestijnse bevolking regelrecht beroofd
van haar land, water en beperkt in haar bewegingsvrijheid. [8]
Ik vind het schandalig en meer dan schokkend, dat dergelijke
mensenrechtenschendingen niet voldoende redenen voor u
zijn, af te zien van die verkoop.

ISRAELISCHE BEZETTING/ONDERDRUKKING/
OORLOGSMISDADEN

U dient ook af te zien van de verkoop van Israelische
producten uit Israel.
Israel is een 47 jarige bezettingsstaat met daaraan inherent
de onderdrukking, terreur, oorlogsmisdaden. [9]
De laatste bloedige Israelische militaire actie tegen
Gaza heeft 2137 Palestijnse doden veroorzaakt,
waaronder 80 procent burger. [10]
Ik vind het schandalig en meer dan schokkend, dat dergelijke
mensenrechtenschendingen niet voldoende redenen voor u
zijn, af te zien van die verkoop.

UW VERSCHUILEN ACHTER DE OVERHEID EN
UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

U schrijft in uw reactie aan mij

’’Zolang de overheid niet overgaat tot het boycotten van producten of landen laten wij de keuze aan de klant.

Ons assortiment is zodanig dat u zelf de keuze kunt maken tussen producten uit bepaalde landen, en derhalve ook de keuze kunt maken om producten uit bepaalde landen niet te kopen. Ons assortiment biedt hiervoor voldoende alternatieven.

Alle vragen en opmerkingen van klanten worden door ons gebundeld en aan de verantwoordelijke managers doorgegeven. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw opmerking de nodige aandacht heeft en serieus wordt behandeld.’’

EINDE UW CITAAT

Die laatste zin is ronduit lachwekkend.
Want als mijn opmerking serieus genomen was, had u zich er
niet op een dergelijke manier vanaf gemaakt.

Ronduit kwalijk is uw verwijzing naar de Overheid.
Geacht Management, het feit, dat de Overheid u
[nog] vrijlaat in uw inkoopbeleid tav Israelische producten,
ontslaat u niet van de eigen verantwoordelijkheid !

U maakt zelf een keus, al dan niet producten te verkopen
uit een bezettingsstaat, die een land, dat
het recht op vrijheid, waardigheid, fysieke
integriteit [in Israel worden Palestijnse gevangenen
regelmatig gefolterd] [11] en leven zo systematisch
schendt.
Een bezettingsstaat.

Dat ik en talloze anderen u daarop keer op keer
moeten wijzen, is te gek voor woorden.

EPILOOG

Uw verschuilen achter de Nederlandse Overheid
bij de verkoop van producten uit een bezettingsstaat, die zijn
onderdrukking, terreur en oorlogsmisdaden praktisch voor
de TV camera bedrijft, is niet alleen laf, maar zal u
niet helpen.
Want u blijft zelf verantwoordelijk voor uw beleid.

En het is niet alleen een kwestie dat ik of
anderen ’’die producten niet hoeven te kopen’’ [wat we sowieso
niet doen !]
U ondersteunt met die verkoop actief de bezettingseconomie
en vooral de illegale nederzettingen, die Palestijnse
levens kapotmaken.

Boycotacties tegen uw heulen met en verdienen aan bezettingsstaat
Israel zullen dus blijven doorgaan, zolang uw beleid niet
getuigt van fatsoen en beschaving en u afziet van de
verkoop van alle Israelische producten, zolang de
bezetting doorgaat.

Denkt u er maar eens over na.
Zou u mij dit antwoord ook hebben toegestuurd,
als het om producten uit Noord-Korea ging ?

Van harte beterschap gewenst.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

TWEEDE BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER DE
GECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE
PRODUCTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-producten/

[2]

BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHE
PRODUCTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/boycot-israelbrief-aan-albert-heijn-over-verkoop-israelische-producten/

[3]

SABRA WEKEN BIJ ALBERT HEIJN

http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/

VOLKSKRANT
DE ISRAELISCHE DADELS ZIJN HELING
12 MAART 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/arc…

PALESTINA KOMMITEE
AANDACHT VOOR ISRAELS APARTHEID DOOR LUDIEKE
ACTIE BIJ ALBERT HEIJN
29 JANUARI 2010

http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/173

ISRAELISCHE PRODUCTEN IN DE NEDERLANDSE
SUPERMARKTEN

http://www.stopdebezetting.com/boycot-divestment-sanctions-bds/welke-producten.html

[4]

BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHE
PRODUCTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/boycot-israelbrief-aan-albert-heijn-over-verkoop-israelische-producten/

[5]

BDS NEDERLAND
KOOP NIET UIT ILLEGALE NEDERZETTINGEN

http://bdsnederland.wordpress.com/achtergrond/

QUAKERS
PRODUCTEN VERVAARDIGD DOOR (ILLEGALE) NEDERZETTINGEN
UIT DE BEZETTE GEBIEDEN

http://quakers.nu/nl/M.Oosten/Niet%20kopen

[6]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[7]

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_
Verenigde_Naties

VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”

”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[8]

”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements

THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION
OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
HOW DISPOSSESSION HAPPENS

The humanitarian impact of the takeover
of Palestinian water springs by Israeli settlers
MARCH 2012

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_english.pdf

THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[9]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

[10]

ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA : A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[11]

BTSELEM.ORG
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

http://www.btselem.org/topic/torture


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.