RSS articles
Français  |  Nederlands

Sail 2015/ING verheerlijkt slavenhandelzetbaas Michiel de Ruyter

posté le 24/08/15 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SAIL 2015/ING ’’ZEEHELDENEILAND’’/MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS
SLAVENHANDEL, NEERGEZET ALS ’’ZEEHELD’’/BRIEF AAN ING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/sail-2015ing-zeeheldeneilandmichiel-de-ruyterzetbaas-slavenhandel-neergezet-als-zeeheldbrief-aan-ing/

INLEIDING

Sommige organisaties, individuen en financiele instellingen
lijken nog niet van de 17e eeuw overgestapt te zijn naar 2015.
Zo ook de ING bank, die als hoofdsponsor van Sail 2015
een ’’zeeheldeneiland’’ inrichtte, waar het publiek in de
gelegenheid was ’’zich voor een dag een zeeheld te voelen’’. [1]
Een van die ’’zeehelden’’, die tot voorbeeld gesteld werd, was admiraal
Michiel de Ruyter, die in de 17e eeuw in dienst was van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. [2]

Verre van een ’’held’’ te zijn, was hij de zetbaas van de Nederlandse
slavenhandel en slavernij, door tijdens de Engelse [handels] oorlogen
met de Republiek door de Engelsen op de Nederlanders veroverde
slavenforten te ’’heroveren’’ [3], wat inhield :
Terugbezorgen in handen van de Republiek, waardoor de Nederlandse
slavenhandel en slavernij de komende eeuwen was verzekerd.[4]

Om te protesteren tegen deze verheerlijking, door de ING, van een
voormalige zetbaas van een van de grootste misdaden tegen de
menselijkheid, heb ik ze onderstaande brief toegezonden.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

ING BIEDT BEZOEKERS SAIL 2015 EEN ONVERGETELIJKE
ERVARING
ZEEHELDEN ONTDEKKEN DE WERELD
13 MEI 2015

https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2015/05/ing_biedt_bezoekers_sail_2015_een_onvergetelijke_ervaring.html

[2]

BRON
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[3]

’’Om de Britten te straffen verwoestte De Ruyter hun factorijen. Freetown werd geplunderd en het fort Witsenheroverd. Hij bezocht aan de Goudkust op 7 januari 1665 het Nederlandse fort Elmina en veroverde begin februari het sterke Engelse fort Cormantijn. Hetscheepsjournaal dat De Ruyter gedurende deze expeditie bijhield, vormt een leesbare reisbeschrijving en werd in 1961 uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.

WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
STRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen

BRON
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[4]

WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER/MICHIEL DE RUYTER
MEDEPLICHTIG AAN SLAVENHANDEL/BAGATELLISERING
MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID DOOR VOLKSKRANT
SCHRIJVER
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/wees-trots-op-michiel-de-ruytermichiel-de-ruyter-medeplichtig-aan-slavenhandelbagatellisering-misdaad-tegen-de-menselijkheid-door-volkskrant-schrijver/

DOORBRAAK.EU
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

BRIEF AAN ING

AAN
ING BANK

tav Mevrouw M van der Bent

Onderwerp :

ING Zeeheldeneiland op Sail 2015

Geachte mevrouw van der Bent,

Om maar met de deur in huis te vallen :
Ik vind het een schande, dat ING, als hoofdsponsor
van Sail 2015 vanaf 19 augustus t/m 23 augustus]
, een ’’zeeheldeneiland’’ heeft gecreeerd,
waarbij onder andere als ’’zeeheld’’ wordt gepromoted
Michiel de Ruyter, de 17e eeuwe admiraal in dienst
van de toenmalige Republiek der Verenigde
Nederlanden. [1]

Uit uw reclame [propaganda] campagne :

’’Dit ING eiland is het centrale punt voor verschillende activiteiten, die
er voor zorgen, dat iedereen, die dat wil zich voor een dag een zeeheld
kan voelen.’’ [2]

Een ander citaat

’’Men kan zich helemaal onderdompelen in de sfeer van dit evenement
en zich een dag een zeeheld voelen.’’ [3]

MICHIEL DE RUYTER/ZEEHELD OF MEDEVERANTWOORDELIJKE
VOOR DE SLAVENHANDEL ?

Het kan de ING niet ontgaan zijn, dat achter het geromantiseerde
beeld van Michiel de Ruyter als ’’dappere zeeheld’’ een heel andere,
besmette kant schuilgaat, namelijk zijn medebetrokkenheid aan
die misdaad tegen de menselijkheid, de slavenhandel :
En dat bepaald niet als ondergeschikte klerk, maar als
admiraal, de hoogste miitaire functie ter zee in die dagen.

Even uw geheugen opfrissen :

In dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden veroverde
Michiel de Ruyter tussen en tijdens de Engelse [handels]
oorlogen met de Republiek, de eerder op de Nederlanders buitgemaakte
slavenforten, bepaald niet om de slaven te bevrijden, maar om
de slavenhandel weer in Nederlandse handen over te brengen. [4],
waarmee hij voor de komende eeuwen de Nederlandse slavenhandel
en daaruit voortkomende slavernij veilig stelde.

Een misdaad tegen de menselijkheid. [5]

MICHIEL DE RUYTER ’’BEVRIEND’’ MET EEN EX SLAAF,
MICHIEL DE RUYTER ALS ’’BEVRIJDER’’ VAN SLAVEN,
SLAVERNIJ ’’IN ZIJN TIJD’’

Hoewel ik mij niet kan voorstellen, dat de ING ter verdediging een
van bovenstaande argumenten zal aandragen, toch maar alvast
een weerlegging :

Vaak wordt ter verdediging van Michiel de Ruyter gezegd, dat hij
geen boze bedoelingen had, oftewel doelbewust de slavenhandel
zou hebben bevorderd, omdat hij in zijn jeugd bevriend geweest is
met een voormalige slaaf, Jan Compagnie, die hij later
bij zijn expedities naar Afrika terugzag. [6]
Dat is best mogelijk, maar zegt uiteraard weinig tot helemaal
niets over de Ruyters verdere activiteiten.
Vriendschap met een zwarte man is immers mogelijk naast
medebetrokkenheid bij roof, ontvoering en uitbuiting van
andere zwarten.

Een ander argument is, dat De Ruyter zelf slaven bevrijd heeft. [7]
Klopt en dat is lofwaardig, maar dat waren wel blanke, zogenaamde
’’christen’’ slaven. [8]
Tegen de koop en verkoop van zwarte slaven had hij niet de minste
bezwaar, gezien zijn medebetrokkenheid aan de
slavenhandel.

Wat ook weleens wordt beweerd is dat Michiel De Ruyter
weliswaar mede betrokken was bij slavenhandel, maar dat dat
’’nu eenmaal’’ algemeen aanvaard was. [9]
Niets was minder waar.
Toegegeven, door de handelselite werd het, uiteraard vanwege
het grote winstoogmerk. gepresenteerd als ’’aanvaardbaar’’,
maar in de eerste helft van de 17e eeuw, in de beginjaren
van de West Indische Compagnie, werd slavernij verworpen op
calvinistische gronden. [10]
Ook Hugo de Groot, een van Nederlands beroemdste rechtsgeleerden,
verwierp de slavernij, die hij beschouwde als ’’tegen de natuur’’. [11]

TENSLOTTE

Mevrouw van der Bent, ik denk afdoende duidelijk
te hebben gemaakt dat het oprichten van een ’’zeehelden’’
eiland, door ING, waarin Michiel de Ruyter als ’’zeeheld’’
wordt [nu werd,Sail is afgelopen] verheerlijkt en geromantiseerd,
niet alleen zeer onsmakelijk is, maar erger, een Nederlands besmet
verleden, de slavenhandel, bagatelliseert.

Medebetrokkenen als Michiel de Ruyter, bepaald geen klerk,
maar behorend tot de hoogste militaire top in de toenmalige
Republiek der Verenigde Nederlanden, horen geen lofprijzing
te ontvangen, maar worden neergezet als wat ze zijn :

Zetbazen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ik spreek de hoop uit, nee, ga ervanuit, dat ING
in de toekomst geen medewerking meer zal verlenen
aan de promoting van Michiel de Ruyter en andere zetbazen
van slavenhandel en slavernij.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

[1]

WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[2]

’’’’Dit ING eiland is het centrale punt voor verschillende activiteiten, die
er voor zorgen, dat iedereen, die dat wil zich voor een dag een zeeheld
kan voelen.’’

ING BIEDT BEZOEKERS SAIL 2015 EEN ONVERGETELIJKE
ERVARING
ZEEHELDEN ONTDEKKEN DE WERELD
13 MEI 2015

https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2015/05/ing_biedt_bezoekers_sail_2015_een_onvergetelijke_ervaring.html

[3]

’’Men kan zich helemaal onderdompelen in de sfeer van dit evenement
en zich een dag een zeeheld voelen.’’

BANKEN.NL
ING OOK DIT JAAR WEER HOOFDSPONSOR VAN SAIL 2015

http://www.banken.nl/nieuws/3541/ing-ook-dit-jaar-weer-hoofdsponsor-van-sail-2015

[4]

’’Om de Britten te straffen verwoestte De Ruyter hun factorijen. Freetown werd geplunderd en het fort Witsenheroverd. Hij bezocht aan de Goudkust op 7 januari 1665 het Nederlandse fort Elmina en veroverde begin februari het sterke Engelse fort Cormantijn. Hetscheepsjournaal dat De Ruyter gedurende deze expeditie bijhield, vormt een leesbare reisbeschrijving en werd in 1961 uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.

WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
STRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen

BRON
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

DOORBRAAK.EU
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

STIJNSPREEKT.NL
MICHIEL DE RUYTER HIELD DE SLAVENHANDEL IN STAND
26 JANUARI 2015

http://www.stijnspreekt.nl/michiel-de-ruyter-hield-nederlandse-slavenhandel-stand/

[5]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[6]

’’De Ruyter ontmoette er onverwacht een jeugdvriend uit Vlissingen : Jan Compagnie (Jan Kompany bij Brandt) die, als kind tot slaaf gemaakt, later vanuit Afrika naar Zeeland vervoerd was en nu als zetbaas van de WIC werkte.’’

WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
STRAFEXPEDITIE TEGEN DE ENGELSEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter#Strafexpeditie_tegen_de_Engelsen

BRON

WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter

[7]

STICHTING MICHIEL DE RUYTER
OVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGEN
SLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN

http://www.deruyter.org/faq

’’Maar De Ruyter heeft toch 2.500 slaven bevrijd en zelf helemaal niet in slaven gehandeld ?
De Rover heeft inderdaad tot slaaf gemaakte christenen vrijgekocht, deels met geld van Nederlandse kerken. Het is wel nodig om daarbij te vermelden dat het om witte mensen ging die ook nog eens zijn geloofsgenoten waren.’’

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015

http://www.doorbraak.eu/vragen-en-antwoorden-de-koloniale-zeeschurk-michiel-de-ruyter/

[8]

STICHTING MICHIEL DE RUYTER
OVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGEN
SLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN

http://www.deruyter.org/faq

[9]

’’Uit beide omstandigheden, dat De Ruyter zich niet principieel tegen slavernij verzette maar hij wel veel slaven bevrijdde, kunnen we in ieder geval concluderen dat hij in die zin gewoon meehobbelde op wat toen steeds meer gewoon werd gevonden.’’

HERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE ?
BLOG 74, 27 MAART 2015
SJAAK VAN DER VELDEN

http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=262

’’De Ruyter was een kind van zijn tijd en hij handelde in opdracht van de toenmalige bestuurders. Ook bij hem is het nooit opgekomen dat de slavernij onrechtmatig was.’’

VOLKSKRANT
WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER
GOSLING WIERSMA
23 JANUARI 2015

http://www.volkskrant.nl/opinie/wees-trots-op-michiel-de-ruyter~a3835541/

[10]

”De overstap van kaapvaart naar slavenhandel lag in eerste instantie niet echt voor de hand. Het werd zelfs in de beginjaren der compagnie op calvinistische gronden verworpen.”

HISTORIEN
DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL IN DE 17E EN
18E EEUW
27 JUNI 2013

http://www.historien.nl/geschiedenis-van-de-nederlandse-slavenhandel/

[11]

”Slavernij is tegen de natuur, aldus Hugo de Groot. De mens is van nature vrij, maar kan door bepaalde oorzaken in slavernij geraken : door vrijwillige onderwerping in geval van maatschappelijke zwakheid (aldus is zijn.levensonderhoud gewaarborgd) ; door uit slavenouders geboren te worden die zelf niet in het onderhoud van het kind kunnen voorzien ; door als kind uit materiële nood door zijn vrije ouders verkocht te worden ; door als misdadiger tot slavernij veroordeeld te worden, of ter dood veroordeeld te worden waarbij de straf bij wijze van gratie omgezet wordt in slavernij ; ten slotte, door in een rechtvaardige oorlog krijgsgevangen gemaakt te worden, waarbij de slavernij een ‘weldaad’ is die de overwonnene redt van een vanzelfsprekende dood.”

DE GRONDEN VAN SLAVERNIJ EN HET RECHT OP VRIJHEID
A.N. PAASMAN, REINHART
NEDERLANDSE LITERATUUR EN SLAVERNIJ TEN TIJDE VAN DE
VERLICHTING

http://www.dbnl.org/tekst/paas001rein02_01/paas001rein02_01_0016.php


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.