RSS articles
Français  |  Nederlands

Samenwerking Katholieke Universiteit Leuven met Israelisch wapenbedrijf/Brief aan Katholieke Universiteit Leuven

posté le 21/03/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SAMENWERKING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MET ISRAELISCH WAPENBEDRIJF/BRIEF AAN
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerking-katholieke-universiteit-leuven-met-israelisch-wapenbedrijfbrief-aan-katholieke-universiteit-leuven/

AAN HET BESTUUR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
AAN DE RECTOR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
DE HEER R. TORFS

TER ATTENTIE VAN DE HEER K VAN DEN ABEELE
ONDERZOEKER
VAN HET ONDERZOEKS[ROGRAMMA IN SAMENWERKING MET I.A.I. [ISRAEL
AEROSPACE INDUSTRIES]

Onderwerp :

Samenwerking Katholieke Universiteit Leuven
met het Israelische wapenbedrijf Israeli Aerospace Industries.

Geacht Bestuur
Geachte heer Torfs

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Het is met verbijstering en grote verbazing, dat ik heb kennisgenomen van
de samenwerking van uw Universiteit met het Israelisch wapenbedrijf Israel
Aerospace Industries.
De samenwerking kadert in het Europees onderzoeksproject SARISTU, dat nieuwe technieken poogt te ontwikkelen om onderhoudskosten, brandstofverbruik en geluidsoverlast van vliegtuigen te verlagen.
Volgens de mij bereikte informatie is Israel Aerospace Industries [vanaf nu te noemen I.A.I.]
de grootste Israelische wapenproducent en werkt nauw samen met de Israelische luchtmacht. [1]
Ook is dit bedrijf wereldleider op het gebied van de productie van drones[ 2]
Zoals u zult weten worden bij drone aanvallen keer op keer burgers slachtoffers, wat een schending
is van het Internationaal Recht [3]
Naar aanleiding van een protest tegen deze samenwerking, liet uw Universiteit weten, dat deze
samenwerking louter civiele doelen dient [de civiele afdeling van I.A.I. dus, die gering is in
vergelijking met haar overgrote militaire] [4]
Nog afgezien van het feit, dat u naar mijn mening uberhaupt niet zou moeten samenwerken met
een Staatswapenbedrijf, uit welk land ook, mist u het belangrijkste punt hier.
Namelijk dat dit een wetenschappelijk-militaire connectie behelst met bezettingsstaat Israel,
die zich heeft schuldig gemaakt en nog maakt aan onderdrukking en oorlogsmisdaden [5]
Daarbij vind ik het sowieso ongehoord, dat een zich katholiek noemende Universiteit
als onderzoekspartner wapenbedrijven heeft.
Maar nu Israel

ISRAEL BEZETTINGSSTAAT

Het zou niet nodig moeten zijn, maar te uwer informatie enige feiten.
Sinds 1967 is Israel bezettende macht in de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem, Gaza [6] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.
Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijze
het Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakt
en maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [7]
Is die bezetting, onderdrukking en oorlogsmisdaden al reden om niet samen te werken
met een Israelisch [wapen]bedrijf, I.A.I. levert volgens mijn informatie dan ook
nog technologieen, zoals observatiesystemen om die bezetting in stand te houden [8]
Net als met die drones dus direct verantwoordelijk voor het onrecht van die bezetting.

NEDERZETTINGEN

De destructieve gevolgen van de Israelische bezetting zijn talrijk
Een van deze zijn de nederzettingen, die zoals u zult weten, illegaal
zijn volgens het Internationaal Recht, volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve
en het Haags Verdrag van 1907. [9]
Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [10],
de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegale
Israelische Muur [11] en talloze malen door de EU [12]
Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [13]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.

BOUW ILLEGALE MUUR

Een ander destructief Israelisch wapenfeit is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel loopt
door bezet Palestiijns gebied [14]
Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [15]
De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot :
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat hier om duizenden mensen [16]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.

DIRECT OP U VAN TOEPASSING

Door samen te werken met een Israelisch Staats wapenbedrijf [17] bent u dus direct en indirect
medeplichtig aan de continuering van de Israelische bezetting.
Meer specifiek bent u im en expliciet medeplichtig aan met drones gepleegde oorlogsmisdaden
[dus : aanvallen op burgers] en Israelische militaire misdaden, waarover Amnesty in februari van dit jaar
een rapport heeft gepubliceerd :
’’TRIGGER-HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK’’ [18]

Je zou toch verwachten, dat u als Bestuur en rector van een zich ’’katholiek’’ noemende Universiteit,
die de visie oproept van solidariteit, vrede en solidariteit met de naaste, zich niet zou verlagen tot
samenwerking met wapenbedrijven en wel helemaal geen wapenbedrijven van bezettingsstaten.
Helaas, meneer Torfs, blijkt uit uw bijdrage aan een debat over de samenwerking met I.A.I. een heel
merkwaardige visie op die solidariteit.

Ik citeer :

’’Voor Rik Torfs is de gewetensvrijheid van zijn onderzoekers van het allergrootste belang. “Ik ben geen voorstander van een betere wereld, wel van een vrijere wereld” [19]

Ik moet zeggen :
Een uiterst merkwaardige opvatting voor een rector van een katholieke [en dus christelijke] Universiteit.
Want een ’’vrijere’’ wereld kan ook inhouden het recht van de [economisch en militair] sterkste, de rijkste, zoals
het vaak gaat, als maatschappelijke processen ongeremd hun gang kunnen gaan.
En dat weet u ook.

Uit uw uitspraak destilleer ik ook, dat kennelijk gerechtigheid voor u niet op de
eerste plaats komt, hetgeen ook uw verdediging van het aanschurken tegen Israelische wapenbedrijven verklaart.
Want een garantie, dat I.A.I. de vergaarde kennis niet aan hun grotendeels militaire tak ten
goede laten komen [wat onderdrukking van de Palestijnen ten gevolge kan hebben] kunt u niet geven.
Neen, natuurlijk niet.

En al daarom moet u niet met I.A.I. samenwerken !

Nog dubieuzer liet uw onderzoeker de heer Van Den Abeele zich uit

’’Onderzoeker Koen Van Den Abeele geeft wat voorbeelden : computerchips, chemische technologie, nucleaire fysica, de GPS, … Allemaal kunnen ze misbruikt worden voor militaire toepassingen. “Gaan we onderzoek naar die zaken dan ook verbieden ?”, vraagt hij zich af. ’’
[20]

Ook dat zijn argumenten van niets, omdat een onderzoek niet ’’heilig’’ is
Het is altijd van iets in dienst.
Het gaat immers niet alleen om de genoemde voorbeelden [zie zijn opsomming], maar vooral ook :
Met welk doel wordt het ontwikkeld en in samenwerking met wie.

En een Israelisch wapenbedrijf is niet bepaald een medische instelling, op zoek naar een geneesmiddel
dat levens redt.

En daarbij geeft ook Van Den Abeele toe, niet te kunnen garanderen, dat I.A.I. de resultaten niet ge secu misbruikt
voor militaire doelen.
Neen, natuurlijk kan hij dat niet.

Maar dat hij en u als Universiteit nochthans samenwerkt met een dergelijk wapenbedrijf van een Staat met bloed aan
zijn handen, vind ik zeer kwalijk.

WAAR BLIJFT UW UNIVERSITAIRE SOLIDARITEIT ?

Volgens de Visie op Onderwijs en Leren [21]van uw Katholieke Universiteit zou
er sprake zijn van ’’solidariteit’’
In de laatste zin van uw visie staat
’’Zo is zij een
universitaire gemeenschap in en voor de wereld. ’’ [22]

Welnu, dat is alleen op papier, want u bent NIET solidair.

Door samen te werken met een Israelisch wapenbedrijf treedt u iedere solidariteit
met de Palestijnen [zij behoren immers ook tot de wereld] met voeten.

En what about de Palestijnse Birzeit Universiteit. [23]

Weleens aan de rechten van die studenten gedacht ?

Ik denk, dat bovenstaande wel duidelijk heeft gemaakt, dat uw samenwerking met Israel Aerospace Industries
onacceptabel is vanwege de moreel-ethische normen waarvoor uw Universiteit
beweert te staan.
Maar niet naleeft.

Een dringend verzoek dus, om dit samenwerkingsverband te stoppen en ook
in de toekomst met geen enkel Israelisch wapenbedrijf meer in zee te gaan.

Vriendelijke groeten en beterschap toegewenst

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

DE MORGEN.BE
KU LEUVEN MOET SAMENWERKING MET ISRAELISCH WAPENBEDRIJF STOPZETTEN
24 APRIL 2013

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1621134/2013/04/24/KU-Leuven-moet-samenwerking-met-Israelisch-wapenbedrijf-stopzetten.dhtml

WIKIPEDIA
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Aerospace_Industries

HAARETZ
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES UNVEIL REVAMPED DRONE
IN SINGAPORE
11 FEBRUARY 2014

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.573651

[2]

DE MORGEN.BE
KU LEUVEN MOET SAMENWERKING MET ISRAELISCH WAPENBEDRIJF STOPZETTEN
24 APRIL 2013

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1621134/2013/04/24/KU-Leuven-moet-samenwerking-met-Israelisch-wapenbedrijf-stopzetten.dhtml

HAARETZ
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES UNVEIL REVAMPED DRONE
IN SINGAPORE
11 FEBRUARY 2014

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.573651

[3]

HUMAN RIGHTS WATCH
A WEDDING THAT BECAME A FUNERAL
20 FEBRUARY 2014

http://www.hrw.org/node/123245

[4]

DE MORGEN.BE
KU LEUVEN MOET SAMENWERKING MET ISRAELISCH WAPENBEDRIJF STOPZETTEN
24 APRIL 2013

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1621134/2013/04/24/KU-Leuven-moet-samenwerking-met-Israelisch-wapenbedrijf-stopzetten.dhtml

[5]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[6]

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève ?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/duiding/596/#12

Bron :
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/duiding/596/

[7]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[8]

DEBAT : MAG KU LEUVEN SAMENWERKEN MET ISRAELISCHE
WAPENBEDRIJVEN
26 FEBRUARI 2014

http://www.solidair.org/index.php?id=1340&tx_ttnews[tt_news]=38157&cHash=f78dd2a62ae866c9425a6f08d1d22a41

[9]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument

HAAGS VERDRAG VAN 1907

http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

[10]

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[11]

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[12]

”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”

”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[13]

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements

[14]
”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”
BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[15]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[16]
BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[17]

WIKIPEDIA
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Aerospace_Industries

[18]

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER-HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[19]

DEBAT : MAG KU LEUVEN SAMENWERKEN MET ISRAELISCHE
WAPENBEDRIJVEN
26 FEBRUARI 2014

http://www.solidair.org/index.php?id=1340&tx_ttnews[tt_news]=38157&cHash=f78dd2a62ae866c9425a6f08d1d22a41

[20]

DEBAT : MAG KU LEUVEN SAMENWERKEN MET ISRAELISCHE
WAPENBEDRIJVEN
26 FEBRUARI 2014

http://www.solidair.org/index.php?id=1340&tx_ttnews[tt_news]=38157&cHash=f78dd2a62ae866c9425a6f08d1d22a41

[21]

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
VISIE OP ONDERWIJS EN LEREN

http://www.kuleuven.be/onderwijs/visie-en-beleid/bestanden/Visie_onderwijs_en_leren

[22]

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
VISIE OP ONDERWIJS EN LEREN

http://www.kuleuven.be/onderwijs/visie-en-beleid/bestanden/Visie_onderwijs_en_leren

[23]

BIRZEIT UNIVERSITY

http://www.birzeit.edu/

WIKIPEDIA
BIRZEIT UNIVERSITY

http://en.wikipedia.org/wiki/Birzeit_University


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

le site est archivé