RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Samenwerking Wilders en Le Pen/Duister Bondgenootschap

posté le 14/11/13 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SAMENWERKING WILDERS EN LE PEN/WINDEN DES ONHEILS
WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/HET BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/

’’Het geweld in de Kristallnacht kwam niet uit de lucht vallen, maar brak uit nadat jarenlang de geesten rijp waren gemaakt. Het moment was aangebroken waarop in de hoofden van genoeg mensen het waanidee had postgevat dat de Joden de oorzaak waren van alle maatschappelijke ellende.

Iets dergelijks zie je nu opnieuw in Europa gebeuren. Het mechanisme is identiek. Er worden racistische vooroordelen in omloop gebracht over bepaalde bevolkingsgroepen, bij voorkeur over groepen die op de één of andere manier uiterlijk herkenbaar zijn. Veel van die vooroordelen lijken verdacht veel op wat er gezegd werd over de Joden, in het bijzonder de aantijgingen die angst moeten inboezemen : dat ze een griezelige religie hebben, onbetrouwbaar en gevaarlijk zijn, banen inpikken, crimineel zijn en de hele wereld willen overheersen.’’

UIT TOESPRAAK ANNE RUTH WERTHEIM BIJ DE KRISTALLNACHTHEDENKING OP 9 NOVEMBER 2013
’’LATEN WE DE SCHEIDSLIJNEN DOORBREKEN’’

http://www.republiekallochtonie.nl/laten-we-de-scheidslijnen-doorbreken

1, het Zondebokmodel
Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”
NAOMI WOLF : THE END OF AMERICA : TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

75 jaar na de Kristallnacht [1], de grote pogrom tijdens Nazi Duitsland, die het begin van de holocaust
inluidde, is er nog niets van het gruwelijke verleden geleerd.
De Franse politica Marine Le Pen, leider van het extreem-rechtse Front National [voorheen gerund door
papa Jean Marie Le Pen, een fascist en anti-semiet] bezoekt de Tweede Kamer op uitnodiging van een
andere extreem-rechtse leider [2], PVV voorman G Wilders, de grootste officiele politieke
haatzaaier tegen moslims in het byzonder en ’’niet westerse’’ allochtonen in het algemeen [3]

Dat dit een dieptepunt zonder weerga is in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, hoeft geen
betoog en niet alleen vanwege de komst van Le Pen. [4]
Erger is, dat tegen dit bezoek nauwelijks tegenstand geweest is van de kant van de
zich ’’democratisch’’ noemende Tweede Kamerleden.
Dit is tekenend voor het racistische klimaat in politiek Den Haag [5] en de stellingnames van
de mainstream politiek, die op D’66 leider Pechtold na [6] nooit ferm en principieel stelling nam tegen
het Wilders racisme [7], hem als volwaardig discussie en gesprekspartner aanvaardde [8], een regeringscoalitie
met hem sloot [9] en, de ene partij na de andere, zijn racistische standpunten adopteerde [10]
Meest recente schurkenstreek in politiek Den Haag
De PvdA promoting van de strafbaarstelling op illegaliteit, altijd een speerpunt van de PVV [11]

WILDERS EN EXTREEM-RECHTS IN EUROPA/POLITIEKE UITNODIGINGEN EN
SAMENWERKING

Wilders heeft dus Marine Le Pen uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer.
Dit om een samenwerking op gang te brengen in het extreem-rechtse gevecht tegen de
Europese Unie [12].
Natuurlijk en dat mag duidelijk zijn, gaat het om meer en wel om een bondgenootschap
in de hetzevorming tegen moslims, ’’niet-westerse’’ allochtonen, waar tegenwoordig ook Oost-
Europeanen bij gekomen zijn [13] en vluchtelingen [14]
Wilders is trouwens ook op zoek naar ander Europees wild :
Ook het extreem-rechtse Vlaams Belang wil hij graag bij de anti Europese
rebellenclub hebben [15]
Met datzelfde Vlaams Belang had Wilders reeds in juni anno Domini 2013 een
ontmoeting gehad [16]
Dit is opmerkelijk EN gevaarlijk, want althans voor de vorm had Wilders tot nu toe
een zekere afstand bewaard tot deze extreem-rechtse clubs [17], maar nu is kennelijk de schaamte voorbij.
Zijn beoogde alliantie met Front National ’’motiveert’’ Wilders door te beweren, dat dochter
Marine Le Pen afstand genomen zou hebben van het anti semitisme van papa [zoals bekend
vindt Wilders zijn/haar hetze tegen de Islam, moslimsen vluchtelingen een juist prima
samenwerkingspunt] [18], maar niets is minder waar.
Het is minder een openlijk speerpunt, zoals bij papa [19]maar Front National is nog altijd anti semitisch [20]

DE DUIVELSE OMSTRENGELING VAN WILDERS EN NEO NAZISTISCH NEDERLAND/
DEMONSTRATIES EN HET NIEUWE ZELFVERTROUWEN VAN NEO NAZI’S
’’Vertel mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen, wie u bent.’’

De naar fascisme toegroeiende radicalisering van Wilders is ook te zien aan een aantal ’’nieuwe vrienden’’,
die hij in neo nazistische hoek gemaakt heeft [21]
Daarbij is het belang tweeledig :
Neo nazistisch Nederland kan uit zijn obscuur hol kruipen en Wilders heeft er gratis knokploegen
bij, waarmee hij wellicht [dat zeg ik met nadruk] in de toekomst de straat zou kunnen veroveren, de zogenaamde
’’straatterreur’’ [22]
Van de straataanwezigheid van die nieuwe vriendjes hebben we een naar voorproefje gekregen
bij de door Wilders tegen de bezuinigingen georganiseerde demonstratie op 21 september
’’Genoeg is Genoeg’’ [23]
Aanwezig waren leden van de neo nazistische club Blood and Honour [gespecialiseerd in
groffe straatterreur] [24], Voorpost, waarvan de leider, Paul Peters, in 2001 was veroordeeld voor
het bekladden van Joodse graven met de fascistische teksten ’’Juden raus’’ en ’’Wir sind
zuruck’’ [25]
Ook identair Verzet [een kloon van Paul Peters], bekend vanwege het afsluiten van de
Islamitische school Ibn Chaldoun met een kettingslot tijdens een examen, gaf acte de presence.
Dan was er de oude vijand de NVU [Nederlandse Volksunie] en een club ’’Zwart Front’’ [26]
Natuurlijk was dit gezelschap niet alleen aanwezig, maar gaven ze daarvan op de meest weerzinwekkende
manier blijk door openlijk de Hitlergroet te brengen en Prinsenvlaggen [de vlag van de NSB] mee
te dragen [27]

Terecht waarschuwde pro Israel club Cidi de PVV, afstand te nemen van
met deze neo nazi clubs [28]

Maar dat gebeurde niet.
Integendeel.
In een reactie op overigens de enige politicus, die zich aan de nazi-aanwezigheid
scheen te storen en daar duidelijke vragen over stelde, D’66 leider Pechtold [29] toonde
Wilders weer zijn demagogie en straatvechtersmentaliteit [die hij gemeen heeft
met extreem rechts in het heden en verleden] door uit te barsten in een scheldkannonade
tegen Pechtold, zonder verder inhoudelijk op de vragen in te gaan [30]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET/NEO NAZI’S EN DE PVV IN ACTIE
RACISTISCH WERK IN UITVOERING

Doordat Wilders duidelijk geen afstand heeft genomen van de aanwezigheid van zijn
nieuwe neo nazi vrienden op zijn demonstratie EN het feit, dat hij nu aanschurkt tegen
extreem-rechtse clubs als front National, Vlaams Belang, Lega Nord en co [31] heeft
extreem-rechts, dat voorheen maar marginaal in de straten te zien was. zelfvertrouwen gekregen.
Dat is levensgevaarlijk.

Een ander voorbeeld van een natuurlijke coalitie tussen neo nazi’s/PVV vormde de
strijd om het racistische fenomeen Zwarte Piet [32], waarmee een zwarte vrouw op een nare manier werd
geconfronteerd.

Tijdens de via Facebook [33] opgeroepen pro Zwarte Piet demonstratie op het Maliveld
in Den Haag, die zowel tegen Zwarte Piet en de VN, die het verschijnsel onderzoekt [34]
besloot zij ook te demonstreren, niet tegen Zwarte Piet, maar ook tegen de VN
Dat vanwege het gebrek aan VN betrokkenheid tav de massalsachtingen op Papoea Nieuw Guinea [35]
Haar aanwezigheid op de pro Zwarte Piet demonstratie lokte van de kant van de pro
Zwarte Pietisten [van wie sommigen kennelijk in de veronderstelling verkeerden, dat zij tegen Zwarte Piet
was, maar haar het spreken/nadere uitleg onmogelijk maakten] een strrom van racistische reacties
en zelfs agressie uit [36]
Eind van het liedje :
De politie kwam en nam de vrouw mee ’’voor haar eigen veiligheid’’ [37], maar verrichtte
geen arrestaties tegen de belagers, die ook in het zicht van de politie nog
doorgingen met hun racistische beledigingen.
EN JA HOOR
Ook op deze pro Zwarte Pietendemonstratie waren neo nazi’s aanwezig.
Zo’n dertig in getal en afkomstig van Voorpost, Identair Verzet, Autonome Nationaal Socialisten
en NVU. [38]

Hun nieuwe bondgenoten van de PVV waren er ook, in persoon van PVV Tweede Kamerlid
Joram van Klaveren, bekend om zijn hetze tegen Marokkanen [39], die de petitie voor
het behoud van Zwarte Piet van de organisatie van de Facebook demonstratie in ontvangst nam [40]
Bewijs, dat die organisatie bepaald uit onfris gezelschap bestond.

Ook weer hier dus en voor de tweede keer
Gezamenlijk ten strijde trekken van de PVV en neo nazi’s

WILDERS EN LE PEN/TWO OF A KIND

Beiden willen zij hetzelfde :

Zondebokvorming tegen moslims, ’’niet-westerse’’ allochtonen, vluchtelingen
en Oost -Europeanen [is het toeval, dat ik eraan denk, dat hun fascistische voorgangers
over Oost Europeanen ook spraken als ’’Untermenschen’’ ?] [41]
Er zijn wel graduele verschillen :
Marine Le Pen’s partij stamt uit de anti-semitische traditie van vader Le Pen [42]
en zij is zelf eveneens anti-semitisch in opvattingen [43] al ontkent zij dat
Wilders speelt [nog] niet de kaart van het anti-semitisme uit
Maar aangezien zijn nieuwe vriendjes [Le Pen, neo nazi’s] WEL in die
hoek zitten, radicaliseert hij in ieder geval steeds meer richting werkelijk fascisme.

Griezelig is ook, dat volgens een onderzoek van Een Vandaag driekwart van de Wilders aanhang
achter de samenwerking met le Pen staan. [44]
Met verdere radicalisering lijken zij dus ook geen moeite te hebben

EPILOOG

Duidelijk is, dat de extreem-rechtse krachten zich bundelen.
Wilders zoekt samenwerking met Front National, Vlaams Belang, is ook geinteresseerd
in Lega Nord en wie weet welke extreem-rechtse clubs meer.
In Nederland schurkt steeds meer extreem-rechts volk onder zijn demonstraties en samen
trekken zij ook op in voor racisten [de niet-racistische Zwarte Piet traditionalisten niet te na gesproken]
aantrekkelijke issues als de strijd om Zwarte Piet.

Dit is een veeg teken en een directe aanval op moslims, ’’niet westerse’’ allochtonen, vluchtelingen,
Oost Europese arbeiders, wellicht ook Joden [gezien de agenda van de neo-nazi’s], maar ook
links progressieve groeperingen, die zich inzetten in de strijd tegen racisme en het barbaarse vreemdelingen
beleid.

Dit alles in een klimaat, waarin de gevestigde politiek, ook parlementair links,
de andere kant opkijkt en racisme steeds meer salonfahig lijkt te worden [45]

Of de parlementariers steeds meer worden meebeinvloed door de racistische tendens of het gevaar
van het samengaan van Wilders/Le Pen en nog meer extreem-rechts [zijn nieuwe neo nazi vriendjes]
niet zien of niet willen zien, blijft schimmig, al blijkt uit alles, dat steeds meer van het racistische Wilders
discours, ook in maatregelen en wetgeving, wordt overgenomen [Zie noot 10]

Om het in sprookjestaal te formuleren
Het Parlement doet denken aan Doornroosje [46] , die betoverd is tot honderd jaren slaap
en op een goede dag wordt wakkergekust door de Prins, met wie zij zal trouwen.
Haar ouders, de Koning en Koningin, de andere bewoners en personeel van het Kasteel,
zij allen slapen.

Als er niet zal worden ingegrepen, zal het Parlement op een dag inderdaad worden
wakkergemaakt, maar niet door een kus, maar een trap van een fascistische laars !

Gelukkig slaapt niet heel Nederland en zijn er genoeg buiten het Parlement, die zich
verzetten [47]

Laten wij ons, ieder op onze eigen wijze, bij dat verzet aansluiten en lessen trekken uit
het niet al te lang vervolgen verleden uit de Dertiger Jaren.

Toen waren er ook genoeg die dachten ’’dat het wel zo’n vaart niet zou lopen’’

We weten, hoe dat is afgelopen.

Ik eindig met de indrukwekkende slotwoorden uit de toespraak van van publiciste
Anne Ruth Wertheim bij de Kristallnachtherdenking

’’Laten we degenen in Europa die erop uit zijn om bevolkingsgroepen apart te zetten om ze vervolgens te kunnen discrimineren, niet in de kaart spelen door zelf scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen aan te brengen. Hoe meer tussenvormen er zijn die nergens bij kunnen worden ingedeeld omdat alles in elkaar overloopt, hoe moeilijker het zal zijn om racistische vooroordelen los te laten op afgebakende bevolkingsgroepen.

En dan zal er ook geen nieuwe Kristallnacht meer uitbreken.’’

http://www.republiekallochtonie.nl/laten-we-de-scheidslijnen-doorbreken

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/426535/wilders_haalt_marine_le_pen_naar_tweede_kamerduister_bondgenootschap

OF

http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.