RSS articles
Français  |  Nederlands

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan burgemeester van der Laan

posté le 13/10/15 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN
BURGEMEESTER VAN DER LAAN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-burgemeester-van-der-laan/

INLEIDING :

Naar aanleiding van het eventuele samenwerkingsverband heb ik
aan de Gemeenteraadsleden van de PvdA [1]
en D’66 [2]
Enkele dagen later weer aan de PvdA Gemeenteraadsleden,
die ineens een
’’ommezwaai’’ hadden gemaakt [nee tegen stedenband met Tel Aviv, ja
tegen samenwerkingsverband], waarschijnlijk onder druk van PvdA landelijk. [3]

In dit commentaar gaat het om de brief dd 29 juni, die ik heb gestuurd aan
het College B & W [4], met hetzelfde doel :
Hen te bewegen af te zien van dat samenwerkingsverband, vanwege
de misdaden en onderdrukking van de Israelische bezettingsstaat.

Wie schetst mijn verbazing, toen ik op 6 october, ruim 3 maanden later,
rijkelijk laat dus, een reactie kreeg van het Kabinet van de burgemeester.
Ondertussen had burgemeester van der Laan zijn reis naar Israel/
Tel Aviv al gemaakt, om ’’onderzoek’’ te doen naar de mogelijkheden’voor dat
samenwerkingsverband. [5]

Van der Laan’s reactie was echter volkomen nietszeggend en ging inhoudelijk
totaal niet in op mijn brief van 29 juni [6]

Vandaar een reactie aan hem met opnieuw een dringende eis, af te
zien van dat samenwerkingsverband.

Zie onder de noten de brief van van der Laan
Zie daaronder mijn reactie op van der Laan

Astrid Essed

[1]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

[2]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
30 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

[3]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
OMMEZWAAI PVDA/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivommezwaai-pvdabrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

[4]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN B & W
29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w/

[5]

GEMEENTE
BURGEMEESTER VAN DER LAAN EN WETHOUDER OLLONGREN
BEZOEKEN MIDDEN OOSTEN
5 SEPTEMBER 2015

https://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/burgemeester/persberichten-0/persberichten-2015/burgemeester-laan/

VAN DER LAAN EN DE ’’MENSENRECHTEN’’ IN TEL AVIV/
WIL HIJ HET WETEN
ASTRID ESSED
6 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/stedenband-amsterdam-tel-avivvan-der-laan-en-de-mensenrechten-in-israelwil-hij-het-weten/

[6]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN B & W
29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w/

REACTIE BURGEMEESTER VAN DER LAAN OP MIJN
BOVENSTAANDE BRIEF AAN B & W [NOOT 6]

On Tuesday, October 6, 2015 4:10 PM, Burgemeester E. Van Der Laan wrote :

Geachte heer, mevrouw,

Bedankt voor uw e-mail over de mogelijke samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv, en Amsterdam en Ramallah. Er zijn zowel voor - als tegenstanders, zoals ook weer uit uw reactie blijkt.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Zoals voor de zomer toegezegd aan de gemeenteraad wordt het verslag met een voorstel over eventuele samenwerking binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Kabinet Burgemeester

REACTIE OP BOVENSTAANDE BRIEF VAN VAN DER LAAN

AAN HET KABINET VAN BURGEMEESTER E. VAN DER LAAN
TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER VAN DER LAAN

Onderwerp :
Uw voorgenomen samenwerkingsverband tussen Amsterdam en Tel Aviv

Geachte heer van der Laan,

Ik heb uw reactie op mijn aan uw College van B & W gerichte brief dd 29 juni, waarin
ik mijn bezwaren kenbaar maakte tegen een mogelijk samenwerkingsverband
tussen Amsterdam en Tel Aviv, ontvangen.
Niet alleen arriveerde uw reactie rijkelijk laat, op 6 october [zie
uw brief onder P/S], u hebt niet de moeite willen nemen, mij bij naam
en toenaam te noemen, noch in te gaan op mijn inhoudelijke bezwaren.
U hebt zich ervan ’’afgemaakt’’ met een algemeen schrijven, waarover ik
zeer teleurgesteld ben.

En daarom nogmaals een overzicht van mijn bezwaren :

U schrijft, naar aanleiding van mijn brief op 29 juni, onder andere :

’’Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Zoals voor de zomer toegezegd aan de gemeenteraad wordt het verslag met een voorstel over eventuele samenwerking binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.’’

Om met het laatste te beginnen :

Neen, meneer de burgemeester, u hebt mij NIET voldoende
geinformeerd.
Had u dat wel gedaan, dan was u niet ingegaan op uw ’’onderzoek’’
naar de mogelijkheden tot samenwerking, waaraan direct gekoppeld
uw reis naar Israel/Tel Aviv.

In mijn aan u gerichte brief [zie onder uw schrijven dd 6 october] heb ik
u namelijk opgeroepen GEEN samenwerkingsverband met Tel Aviv aan
te gaan :
Dat houdt natuurlijk direct in, dat u naar dat samenwerkingsverband
ook geen verder onderzoek doet, laat staan nog een reis in dat
verband naar Israel maakt !

ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

Nogmaals dan in het kort, mijn bezwaren tegen dit samenwerkingsverband :

Een samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en expliciete
ondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stad
nou eenmaal een onderdeel van een Staat is.
Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerking” noemt,
de essentie verandert er niet door.
Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967, wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ’’Protective Edge’’ in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [1]
Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [2]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
’’Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank’’,
[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
En ook tot op de dag van vandaag :
Huisvernietigingen, het doodschieten van Palestijnse burgers
bij checkpoints, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bouw
van de illegale Israelische Muur, die Palestijnen beperkt in hun
bewegingsvrijheid en toegang tot scholen en ziekenhuizen
bemoeilijkt, alsmede toegang tot hun velden, noem ze
maar op. [4]

Dan heb ik nog niet genoemd
de systematische land waterroof van de Palestijnen door de
aanwezigheid van de illegale nederzettingen. [5]
En met een stad van een dergelijke Staat overweegt u,
ondanks deze u bekende feiten, nog steeds een samenwerkings
verband.
Ronduit een schande.

GEEN ’’TOLERANT’’ TEL AVIV/RACISTISCH TEL AVIV

Nog afgezien van het feit, dat de misdaden van bezettingsstaat
Israel reden genoeg is, geen samenwerkingsverband met Tel Aviv
aan te gaan, is het een sprookje, dat Tel Aviv een
’’tolerante stad’’ zou zijn. [6]
Niets is minder waar.

In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [7]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [8]

In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingen
plaats met leuzen als ’’Death to the Sudanese’’ [9]

En met zo’n stad overweegt u een samenwerkingsverband.
Zo dreigt u in dezelfde positie te komen als de Amerikaanse stad
Baltimore, dat een samenwerkingsverband [of stedenband], heeft
met de Israelische stad Ashkelon, waar een virulent racisme is
tegen Ethopische Joden. [10]

Daarbij komt :
Dit racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen,
meestal afkomstig uit Soedan en Eritrea, is een onderdeel van de
Israelische politiek.
Over het politieoptreden tegen Ethiopische Joden had ik het al [11]
Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingen
geschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]
voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werden
opgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verboden
door het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voor
Tel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [12]

Afrikanen worden door de Israelische premier Netanyahu zelfs
een ’’’demografische bedreiging voor het Joodse karakter
van de Staat’’ genoemd. [13]

EPILOOG

Met een stad, die onderdeel is van de Israelische bezettingsstaat,
die systematisch misdaden begaat [14]], kan en mag u geen samenwerkingsverband
aangaan.
Bovendien is die stad, Tel Aviv, helemaal niet tolerant, maar
virulent racistisch tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen. [15]

U had de mogelijkheid tot samenwerking niet eens moeten
onderzoeken en dient direct eventuele samenwerking te cancelen.

Zo niet, dan bent u als Gemeente Amsterdam, moreel medeplichtig
aan zowel de onderdrukking van Palestijnen als het virulente racisme
tegen Afrikanen in Tel Aviv.

Ik heb u de feiten gepresenteerd.
Daar kunt u niet omheen.

Zodat u later niet kunt zeggen
’’Wir haben ess nicht gewusst’’

STOP IEDER SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIV
OF WELKE ISRAELISCHE STAD OOK, ZOLANG BEZETTING
EN RACISME DOORGAAN !

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE DIRECT VOOR DIT NOTENAPPARAAT DE LINK NAAR
MIJN BRIEF VAN 29 JUNI AAN HET COLLEGE B & W
TEKST VAN DE BRIEF AAN HET EINDE
VAN DE LINK

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-burgemeester-van-der-laan/

NOTEN BIJ RECENTE BRIEF AAN VAN DER LAAN [10
OCTOBER]
OVER HET SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV

[1]

THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza-een-jaar-later

THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS

http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

BTSELEM.ORG
BLACK FLAG : THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015

http://www.btselem.org/download/201501_black_flag_eng.pdf

THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/israel-air-strike-un-school-gaza-rafah

INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA : AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army/

[2]

THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK : GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015

http://www.rightsforum.org/nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza-dreigt-onbewoonbaar-te-worden

VN RAPPORT :

REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE :
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

6 JULY 2015

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb62d3_en.pdf

[3]

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[4]

AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

HUMAN RIGHTS WATCH
HOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN
26 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/26/how-israeli-impunity-threatens-palestinian-children

ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS
126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS
22 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/22/israel-surge-unlawful-palestinian-home-demolitions

BTSELEM.ORG
PRESS RELEASE
THE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED
15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY
3 SEPTEMBER 2015

http://www.btselem.org/press_releases/20150531_al_khdeirat_demolitions

ALJAZEERA
YOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCES
DIES
22 SEPTEMBER 2015

http://www.aljazeera.com/news/2015/09/israeli-forces-shoot-palestinian-woman-west-bank-150922070049785.html

BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008

http://la.indymedia.org/news/2008/02/213864.php

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns ; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school ; also family ties and social connections are adversely affected.

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[5]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[6]

NB
Van dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand :
TROUW
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE
HAAR IDENTITEIT VERLOOCHENT
SYLVAIN EPHIMENCO
23 JUNI 2015

”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4086635/2015/06/23/Amsterdam-een-onderworpen-stad-die-haar-identiteit-verloochent.dhtml

”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”

NRC
TEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERING
STEDENBAND AMSTERDAM
22 JUNI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/22/tel-aviv-stomverbaasd-over-dreigende-annulering-stedenband-met-amsterdam/

[7]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL ?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015

http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/

ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015

http://mondoweiss.net/2015/05/baltimore-confronting-unchallenged

[8]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

[9]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

[10]

BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015

http://mondoweiss.net/2015/05/baltimore-confronting-unchallenged

[11]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL ?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015

http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/

ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

[12]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
31 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/08/31/israel-drop-city-ban-released-eritreans-sudanese

HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES : ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS
25 FEBRUARY 2015

https://www.hrw.org/news/2015/02/25/dispatches-israel-fails-african-asylum-seekers

”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”
MIDDLE EAST EYE
FROM HELL TO HOLOT : AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’S
DETENTION CENTRE

http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/hell-holot-africans-israels-refugee-detention-centre-1191259430

NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[13]

THE GUARDIAN
ISRAEL PM : ILLEGAL AFRICAN IMMIGRANTS
THREATEN IDENTITY OF JEWISH STATE

http://www.theguardian.com/world/2012/may/20/israel-netanyahu-african-immigrants-jewish

NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/artikel/4346/israel-stuurt-afrikanen-de-woestijn-in

[14]

THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza-een-jaar-later

THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS

http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

BTSELEM.ORG
BLACK FLAG : THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015

http://www.btselem.org/download/201501_black_flag_eng.pdf

THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/israel-air-strike-un-school-gaza-rafah

INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA : AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army/

[15]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL ?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015

http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/

ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.