RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brieven aan Gemeenteraadsleden

posté le 04/11/15 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN
D’66 GEMEENTERAADSLEDEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

TOELICHTING :

Woensdag 4 november valt in de Gemeenteraad de beslissing,
of er wel of geen samenwerkingsverband-de stedenband was
eerder afgeblazen- met Tel Aviv komt.
Maar stedenband of samenwerkingsverband-het komt op hetzelfde
neer, het promoten van de Israelische bezettingsstaat en Tel Aviv,
dat helemaal niet ’’tolerant’’ is, maar racistisch tegenover Ethopische
Joden en Afrikaanse vluchtelingen.
Met zo’n stad ga je geen samenwerkingsverband aan.

Zie hieronder mijn brief aan de D’’66 Gemeenteraadsleden

Eerdere brieven aan D’66 hierover :

Zie

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-fractievoorzitter-paternotte-over-zijn-reactie-op-het-protest-tegen-stedenband-amsterdam-tel-aviv/

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrieven-aan-gemeenteraadsledenantwoorden-op-reacties/

Zie brieven aan Gemeenteraadsleden van andere politieke partijen

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-vvd-gemeenteraadsleden/

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-mevrouw-shahsavari-cda-gemeenteraadslid/

Brief aan College B & W

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-het-college-b-w/

Een brief met een mildere toon aan Groen Links, omdat zij zich
hadden uitgesproken tegen een stedenband

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-groen-links-gemeenteraadsleden/

Een soortgelijke brief als aan Groen Links aan de Partij voor
de Dieren en de Partij van de Ouderen

En een uitleg, waarom de SP geen brief heeft gekregen

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivsp/

Zie hieronder de brief aan de D’66 Gemeenteraadsleden

Astrid Essed

BRIEF AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDEN OVER SAMENWERKINGS
VERBAND AMSTERDAM TEL AVIV

AAN DE D’66 GEMEENTERAADSLEDEN AMSTERDAM
Onderwerp :
Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv

Geachte Gemeenteraadsleden,

In navolging van de brieven, die ik u op 16 juni en 30 juni jongstleden
heb
toegezonden over het aangaan van een stedenband, respectievelijk
samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam en Tel Aviv
[zie geheel onderin], opnieuw een dringend appel op u, hierin niet
mee te gaan en ieder samenwerkingsverband resoluut af te wijzen.

Redenen :

De gecontinueerde Israelische bezettingspolitiek met voortschrijdende
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden en het feit, dat Tel
Aviv zelf helemaal geen ’’tolerante stad’’ is, maar ernstig wordt
bepaald door racisme tegen zowel Ethopische Joden als Afrikaanse
vluchtelingen.

ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
Nogmaals in het kort, mijn bezwaren tegen dit samenwerkingsverband :
Een samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en expliciete
ondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stad
nou eenmaal een onderdeel van een Staat is.
Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerkingsverband’’
wordt genoemd,
de essentie verandert er niet door.
Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967, wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [1]
Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [2]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,
[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
Ook heeft Amnesty International er in een recent bericht
[27 october] het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbank
ongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [4]

Tot op de dag van vandaag gaan door :
Huisvernietigingen, het doodschieten van Palestijnse burgers
bij checkpoints, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bouw
van de illegale Israelische Muur, die Palestijnen beperkt in hun
bewegingsvrijheid en toegang tot scholen en ziekenhuizen
bemoeilijkt, alsmede toegang tot hun velden, het systematisch
mishandelen van Palestijnse kinderen op de Westbank
door het Israelische leger, noem ze maar op. [5]

Dan heb ik nog niet genoemd
de systematische land waterroof van de Palestijnen door de
aanwezigheid van de illegale nederzettingen en de
’’hulp’’ van het Israelische leger bij aanvallen
van kolonisten op Palestijnen. [6]

Met een stad van een dergelijke Staat kan geen
samenwerkingsverband worden aangegaan.
Het zou ronduit een schande zijn.

GEEN ”TOLERANT” TEL AVIV/RACISTISCH TEL AVIV

Nog afgezien van het feit, dat de misdaden van bezettingsstaat
Israel reden genoeg is, geen samenwerkingsverband met Tel Aviv
aan te gaan, is het een sprookje, dat Tel Aviv een
”tolerante stad” zou zijn. [7]
Niets is minder waar.

In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [8]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [9]
In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingen
plaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [10]

En met zo’n stad wordt een samenwerkingsverband overwogen :
Zo dreigt de Gemeente Amsterdam in dezelfde positie te komen als de Amerikaanse stad
Baltimore, dat een samenwerkingsverband [of stedenband], heeft
met de Israelische stad Ashkelon, waar een virulent racisme is
tegen Ethopische Joden. [11]

Daarbij komt :
Dit racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen,
meestal afkomstig uit Soedan en Eritrea, is een onderdeel van de
Israelische politiek.
Over het politieoptreden tegen Ethiopische Joden had ik het al [12]

Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingen
geschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]
voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werden
opgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verboden
door het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voor
Tel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [13]
Afrikanen worden door de Israelische premier Netanyahu zelfs
een ”’demografische bedreiging voor het Joodse karakter
van de Staat” genoemd. [14]

EPILOOG

Met een stad, die onderdeel is van de Israelische bezettingsstaat,
die systematisch misdaden begaat [15], kan en mag geen samenwerkingsverband worden aangegaan.

Bovendien is die stad, Tel Aviv, helemaal niet tolerant, maar
virulent racistisch tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen. [16]
Deze samenwerking had niet eens onderzocht moeten
worden en in ieder geval dient iedere samenwerking
met Tel Aviv per direct te worden gecanceld.

Stemt u toch voor dat samenwerkingsverband en gaat het daardoor
door, dan bent u, D’66 Gemeenteraadsleden, zowel als de
Gemeente Amsterdam, moreel medeplichtig
aan zowel de onderdrukking van Palestijnen als het virulente racisme
tegen Afrikanen in Tel Aviv.

Ik heb u de feiten gepresenteerd.
Daar kunt u niet omheen.
Zodat u later niet kunt zeggen
”Wir haben ess nicht gewusst”

STOP IEDER SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIV
OF WELKE ISRAELISCHE STAD OOK, ZOLANG BEZETTING
EN RACISME DOORGAAN !

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

[1]

THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later

THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza

BTSELEM.ORG

BLACK FLAG : THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015

http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf

THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF

http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah

INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014

http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA : AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive

AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/

[2]

THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK : GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015

http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden

VN RAPPORT :
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE :
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015

http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[3]

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

[4]

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015

https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2015/10/israeli- forces-must-end-pattern-of- unlawful-killings-in-west- bank/

[5]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : SECURITY FORCES ABUSE PALESTINIAN CHILDREN
19 JULY 2015

http://www.hrw.org/news/2015/ 07/19/israel-security-forces- abuse-palestinian-children

AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15

https://www.amnesty.org/en/ countries/middle-east-and- north-africa/israel-and- occupied-palestinian- territories/report-israel-and- occupied-palestinian- territories/

HUMAN RIGHTS WATCH
HOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN
26 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/ 08/26/how-israeli-impunity- threatens-palestinian-children

ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS
126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS
22 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/ 08/22/israel-surge-unlawful- palestinian-home-demolitions

BTSELEM.ORG
PRESS RELEASE
THE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED
15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY
3 SEPTEMBER 2015

http://www.btselem.org/press_ releases/20150531_al_khdeirat_ demolitions

ALJAZEERA
YOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCES
DIES
22 SEPTEMBER 2015

http://www.aljazeera.com/news/ 2015/09/israeli-forces-shoot- palestinian-woman-west-bank- 150922070049785.html

BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008

http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php ?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns ; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school ; also family ties and social connections are adversely affected.
BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER
http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[6]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/ settlements/international_law
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor

THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water

BTSELEM.ORG
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION :
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE
8 OCTOBER 2015

http://www.btselem.org/press_ releases/20151008_soldiers_ provide_security_to_vigilante_ settlers

[7]

NB
Van dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand :
TROUW
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE
HAAR IDENTITEIT VERLOOCHENT
SYLVAIN EPHIMENCO
23 JUNI 2015

”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/4086635/2015/ 06/23/Amsterdam-een- onderworpen-stad-die-haar- identiteit-verloochent.dhtml

”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”

NRC
TEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERING
STEDENBAND AMSTERDAM
22 JUNI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/ 06/22/tel-aviv-stomverbaasd- over-dreigende-annulering- stedenband-met-amsterdam/

[8]
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL ?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015

http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/

ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015

http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html

BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015

http://mondoweiss.net/2015/05/ baltimore-confronting- unchallenged

[9]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

[10]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

[11]
BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015

http://mondoweiss.net/2015/05/ baltimore-confronting- unchallenged

[12]

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL ?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015

http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/

ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015

http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html

[13]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
31 AUGUST 2015

http://www.hrw.org/news/2015/ 08/31/israel-drop-city-ban- released-eritreans-sudanese

HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES : ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS
25 FEBRUARY 2015

https://www.hrw.org/news/2015/ 02/25/dispatches-israel-fails- african-asylum-seekers

”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”

MIDDLE EAST EYE
FROM HELL TO HOLOT : AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’S
DETENTION CENTRE

http://www.middleeasteye.net/ in-depth/features/hell-holot- africans-israels-refugee- detention-centre-1191259430

NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014

http://www.nrcreader.nl/ artikel/4346/israel-stuurt- afrikanen-de-woestijn-in

[14]

THE GUARDIAN
ISRAEL PM : ILLEGAL AFRICAN IMMIGRANTS
THREATEN IDENTITY OF JEWISH STATE
http://www.theguardian.com/ world/2012/may/20/israel- netanyahu-african-immigrants- jewish

NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
http://www.nrcreader.nl/ artikel/4346/israel-stuurt- afrikanen-de-woestijn-in

[15]

THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later

THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS

http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza

BTSELEM.ORG
BLACK FLAG : THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015

http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf

THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF

http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah

INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014

http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA : AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive

AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/

[16]
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL ?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015

http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/

ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015

http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html

THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.