RSS articles
Français  |  Nederlands

Samir A vrij, mag niet emigreren/Mensenrechten in de vuilnisbak

posté le 04/10/13 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN/VOORWAARDEN VRIJLATING
SAMIR A DE RECHTSSTAAT ONWAARDIG/INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/samir-a-vrij-mag-niet-emigrerenvoorwaarden-vrijlating-samir-a-de-rechtsstaat-onwaardigingezonden-stuk/

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Naar aanleiding van de aan Samir A bij zijn vrijlating opgelegde voorwaarden zoals
gebiedsverbod, mediaverbod en emigratieverbod, die ik in strijd acht met de beginselen
in een rechtsstaat, heb ik onderstaand Ingezonden stuk naar een aantal kranten opgestuurd.
Maar nu eerst de inleiding

INLEIDING :

De veroordeling van Samir A en medeverdachten op 1 december 2006 voor voorbereidingshandelingen tot een terroristische aanslag. [1]
mag als bekend worden verondersteld.
Immers, Samir A is zo langzamerhand ’’een bekende Nederlander’’ geworden. [2]
Naar mijn mening was deze veroordeling gebaseerd op een uiterst magere bewijslast [3], zoals
ik in 2007 in een artikel [4], dat ik onlangs nog op mijn website heb geherpubliceerd [5], uiteengezet heb.

Na die veroordeling volgde een Hoger Beroep, waarin hij opnieuw veroordeeld werd, nu tot 9 jaar
gevangenisstraf [6]
De eerste veroordeling was tot 8 jaar. [7]

Na de veroordeling volgde een gevangenisstraf op de inmiddels opgeheven [en overgebracht naar
De Schie in Rotterdam, onder nagenoeg hetzelfde regime] terroristenafdeling van het EBI Vught,
waar een onacceptabel zwaar regime was [8]

Samir A werd later overgebracht naar de terroristenafdeling van gevangenis De Schie [nadat afdeling EBI Vught was
gesloten, zoals hierboven vermeld staat], waar aan het eind van zijn detentieperiode een milder regime was.

Dat het OM koste wat koste zijn vrijlating wilde voorkomen bleek wel uit het feit,
dat hij in september 2012 werd ’’aangehouden in zijn cel’’ vanwege het ’’treffen van voorbereidingshandelingen
voor een terroristische aanslag [9]

Hoe iemand vanuit zijn zwaarbeveiligde cel, waar regelmatig wordt gefouilleerd en gevisiteerd [10] en de bewakers de
gehele cel doorzoeken, een aanslag kan voorbereiden, is mij een raadsel.
Het OM kon die bewering dan ook niet overeind houden, of staven met voldoende bewijzen
en de hele zaak werd geseponeerd. [11]

Dat het OM zich in deze zaak vastbeet bleek wel hieruit, dat zij in augustus, kort
voor de vrijlating van Samir A, een poging deed, hem langer in de cel te houden [12]
Dit werd echter door de rechter voorkomen [13], waardoor hij uiteindelijk op vrije voeten
kwam [14]

VRIJ EN BEGINNEN MET EEN SCHONE LEI/VERGEET HET MAAR
OM HETZE NIET TEN EINDE

Wie dacht, dat Samir A nu, na zijn straf te hebben uitgezeten, vrij was om een nieuw
leven te kunnen beginnen, kent het OM nog niet.

Aan die vrijlating waren niet alleen voorwaarden verbonden [wat vaker voorkomt], maar de
meest draconische en onredelijke, die ook nogeens indruisen tegen de rechtstatelijke
beginselen.

Zo kwam hij onder ’’electronisch toezicht’’, kreeg een meldplicht, een gebiedsverbod
voor Den Haag en Zoetermeer, mag niet praten met de media en het meest
draconische, tenminste een emigratieverbod voor vier jaar. [15]
Wie denkt : ’’hij kan dan na 4 jaar wel emigreren’’, zou nog eens op zijn neus
kunnen kijken :
Omdat deze maatregelen genomen zijn in het belang van de openbare Veiligheid [16] kan
er zo besloten worden tot een verlenging na die vier jaar, ook weer ’’in naam
van de Openbare Veiligheid’’

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING/DE PECH VAN SAMIR A

Dat het OM op een dergelijke manier met Samir A’s rechten kan omgaan
heeft alles te maken met het spanningsveld tussen
vervroegde en voorwaardelijke invrijheidsstelling [17]

Onder de ’’oude’’ wetgeving, de vervroegde invrijheidsstelling was het de facto het RECHT van gedetineerden,
te worden vrijgelaten, als twee derde van hun straf erop zat.
Zonder verdere voorwaarden
Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een gedetineerde zich tijdens detentie
ernstig had misdragen, kwam men niet voor vervroegde invrijheidsstelling in aanmerking.

Met de invoering van de nieuwe ’’voorwaardelijke invrijheidsstelling’’ op 1 juli
2008 kan men nog wel na tweederde van zijn straf vrijkomen, maar zijn daaraan
voorwaarden verbonden.
Er gold een overgangsregeling voor hen, die voor 1 juli 2008 waren veroordeeld, maar de pech
van Samir A is, dat die gold tot 1 juli 2013 [18] en hij vrijkwam op 6 september 2013.

EPILOOG

Maar invoering van die voorwaardelijke invrijheidsstelling of niet"
De voorwaarden, die aan Samir A zijn opgelegd zijn ronduit bizar, beperken zijn
fundamenteel recht op vrijheid van beweging en vrijheid van meningsuiting en verlengen
in feite zijn strafmaatregelen, door het electronisch toezicht, meldplicht en gebiedsverbod.

Een dergelijke bizarre maatregel als het ’’emigratieverbod’’ doet denken aan het emigratie
verbod, dat door de voormalige Sovjet unie aan dissidenten werd opgelegd.
Dit is onacceptabel en daarom heb ik onderstaand Ingezonden stuk geschreven en
opgestuurd naar een aantal kranteredacties

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

INGEZONDEN STUK
VOORWAARDEN VRIJLATING SAMIR A DE RECHTSSTAAT ONWAARDIG

Ingezonden stuk

Geachte Redactie

Een van de beginselen in een rechtsstaat is, dat iemand, die een
gevangenisstraf heeft uitgezeten, in staat moet worden gesteld,
een nieuw leven op te bouwen, in Nederland of in het buitenland.
Daarvan is bij de in 2006 op mijns inziens vage bewijslast voor terroristische
voorbereidingshandelingen veroordeelde Samir A geen sprake.
Ook na zijn vrijlating wordt hij verder gestraft,
niet alleen vanwege zijn meldplicht, gebiedsverbod en electronisch toezicht, maar
vooral door het verbod, naar het buitenland te emigreren.
Met een dergelijk ’’emigratieverbod’’ wordt hij op onacceptabele wijze
geschonden in zijn recht op vrijheid van beweging, wat herinneringen
opwekt aan het reisverbod, dat de voormalige Sovjet Unie aan dissidenten
oplegde en waartegen terecht wereldwijd werd geprotesteerd.
In een rechtsstaat heeft iedereen, zonder aanzien des persoons, na
het uitzitten van zijn/haar straf, het recht, met een schone lei te beginnen
en een tweede kans te krijgen, in Nederland of in het buitenland.
Met het opleggen van een dergelijk ’’reisverbod’’ wordt het leven aan
Samir A, die weinig kansen heeft op een normale carriere
en bestaan in Nederland, nodeloos onmogelijk gemaakt.
Een schande voor een land, dat beweert, respect te hebben voor
mensenrechten.

Astrid Essed
Amsterdam

[1]

VONNIS INZAKE PIRANHAZAAK
RECHTSPRAAK.NL

InstantieRechtbank RotterdamDatum uitspraak01-12-2006Datum publicatie07-12-2006Zaaknummer10/600052-05, 10/600108-05, 10/600134-05, 10/600109-05, 10/600122-05, 10/600023-06, 10/600100-06
RechtsgebiedenStrafrecht
Bijzondere kenmerkenEerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Piranha-zaak (Samir A. e.a.)

http://uitspraken.rechtspraak. nl/inziendocument ?id=ECLI:NL : RBROT:2006:AZ3589

[2]

VONNIS INZAKE PIRANHAZAAK
RECHTSPRAAK.NL

InstantieRechtbank RotterdamDatum uitspraak01-12-2006Datum publicatie07-12-2006Zaaknummer10/600052-05, 10/600108-05, 10/600134-05, 10/600109-05, 10/600122-05, 10/600023-06, 10/600100-06
RechtsgebiedenStrafrecht
Bijzondere kenmerkenEerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Piranha-zaak (Samir A. e.a.)

http://uitspraken.rechtspraak. nl/inziendocument ?id=ECLI:NL : RBROT:2006:AZ3589

[3]

WIKIPEDIA
SAMIR AZOUZ

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Samir_Azzouz

[4]

UITPERS.BE
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVEREACHTEN
ASTRID ESSED
JANUARI 2007

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php ?id=1539

[5]

2007/HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ 2007het-piranhaproces-tav- samir-a-en-medeverdachten/

[6]

WIKIPEDIA
SAMIR AZOUZ

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Samir_Azzouz

[7]

WIKIPEDIA
SAMIR AZOUZ

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Samir_Azzouz

[8]

UITPERS.BE
EBI VUGHT : DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMP
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2007

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php ?id=1554

[9]

OPENBAAR MINISTERIE
SAMIR A IN CEL AANGEHOUDEN
20 SEPTEMBER 2012

http://www.om.nl/actueel-0/ nieuws-persberichten/@159460/ samir-cel/

NRC
SAMIR A IN CEL AANGEHOUDEN WEGENS VOORBEREIDINGEN AANSLAG
20 SEPTEMBER 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 09/20/samir-a-in-cel- aangehouden-wegens- voorbereidingen-aanslag/

[10]

ONDERSTAANDE GELDT NIET ALLEEN VOOR JONGEREN, MAAR OOK VOOR VOLWASSENEN

’’Fouilleren en visiteren :
Bij Fouilleren wordt alleen de kleding en alles wat een jongere bij zich heeft gecontroleerd. Bij visiteren
wordt het hele lichaam onderzocht. Fouilleren gebeurt iedere keer bij vertrek uit de inrichting en na bezoek.
Visiteren gebeurt alleen bij binnenkomst in de inrichting en op
verdenking. Fouilleren en visiteren is minder streng in een beperkt beveiligde inrichting’’

DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN : VEILIGHEID EN BEVEILIGING

http://www.dji.nl/Onderwerpen/ Jongeren-in-detentie/ Veiligheid-en-beveiliging/

[11]

NOS
SAMIR A NIET OPNIEUW VERVOLGD
11 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/494479- samir-a-niet-opnieuw-vervolgd. html

[12]

NOS

OM WIL SAMIR A IN CEL HOUDEN
23 AUGUSTUS 2013

http://nos.nl/artikel/543470- om-wil-samir-a-in-de-cel- houden.html

[13]

NOS
SAMIR A KOMT VOLGENDE WEEK VRIJ
28 AUGUSTUS 2013

http://nos.nl/artikel/545123- samir-a-komt-volgende-week- vrij.html

[14]

NOS
SAMIR A VANDAAG WEER VRIJ MAN
6 SEPTEMBER 2013

http://nos.nl/artikel/548246-samir-a-vandaag-weer-vrij-man.html

[15]

OM
SAMIR A VOORWAARDELIJK VRIJ

http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@161398/samir-voorwaardelijk/

ELSEVIER
SAMIR A VRIJGELATEN, MAG NEDERLAND NIET VERLATEN
6 SEPTEMBER 2013

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/9/Samir-A-vrijgelaten-mag-Nederland-niet-verlaten-1355448W/

NRC
SAMIR A VRIJ, MAAR MOET IN NEDERLAND BLIJVEN
6 SEPTEMBER 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/06/samir-a-komt-vandaag-weer-vrij/

NOS
SAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN
6 SEPTEMBER 2013

http://nos.nl/artikel/548315-samir-a-vrijmag-niet-emigreren.html

[16]

NOS
SAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN
6 SEPTEMBER 2013

http://nos.nl/artikel/548315-samir-a-vrijmag-niet-emigreren.html

[17]

WIKIPEDIA
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorwaardelijke_invrijheidstelling

[18]

WIKIPEDIA
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorwaardelijke_invrijheidstelling


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.