Solidariteitsactie met vrouwen in de hele wereld - Action de solidarité avec les femmes du monde entier

posté le 06/03/13
lieu : Muntplein 1000 Brussel
Mots-clés  action  luttes sociales  genre / sexualité 

[FR plus bas]

De impact van de financieel-economische crisis op vrouwen wereldwijd

Internationale Vrouwendag - donderdag 8 maart 2013

Op 8 maart 2013 organiseren de Vrouwenraad en zijn leden, samen met Wereldvrouwenmars en CFFB voor de derde maal een solidariteitsactie met vrouwen in de hele wereld.

Op deze Internationale Vrouwendag willen wij onze solidariteit tonen met alle vrouwen die door de sociale hervormingen en besparingsmaatregelen de prijs van de crisis betalen.

Wij willen een brug slaan met de vrouwen in België, in Europa en elders in de wereld die het sowieso al heel moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de financieel-economische crisis krijgen deze vrouwen het nog harder te verduren en lopen nog meer vrouwen en hun gezinnen een hoger risico om in de armoede terecht te komen. Zij hadden al meer dan mannen te maken met werkloosheid, precaire banen en lage lonen – door de besparingen op de kap van de sociale toelagen en de bezuinigingen op de basisvoorzieningen wordt de ongelijkheid nog groter.

Wij laten drie vrouwen aan het woord die getuigen over de gevolgen van de huidige crisis op internationaal, Europees en Belgisch niveau.

Wij roepen iedereen op om haar of zijn boodschap mee te geven aan de internationale, Europese en/of Belgische overheid. Zet uw eisen, vragen, wensen, dromen... op spandoeken, posters, papier of textiel... en hang ze op aan onze ’symbolische brug’ op het Muntplein. Wij gaan uw boodschappen bundelen en in een later stadium overmaken aan het beleid.

Afspraak op 8 maart om 12u30 op het Muntplein in Brussel

Vrouwen en meisjes zijn twee keer de dupe !

Door de globale financieel-economische crisis worden over de hele wereld vooral vrouwen en hun gezinnen de dupe van het bezuinigingsbeleid van hun regeringen. De Vrouwenraad haalt in zijn nota ’Vrouwen en meisjes zijn twee keer de dupe !’ een aantal voorbeelden aan van besparingsmaatregelen die bijzonder zwaar uitvallen voor de zwaksten onder ons.

Journée Internationale des Femmes 2013 - Action de solidarité avec les femmes du monde entier - 8 mars 2013

Le 8 mars 2013, le Conseil des femmes, la Marche mondiale des femmes et le Vrouwenraad organisent pour la 3ème fois une action de solidarité sur le thème des conséquences de la crise économique et financière sur le femmes du monde entier.
Nous appelons tous et toutes à adresser un message aux autorités internationales, européennes et belges. Mettez vos demandes, revendications, souhaits, rêves... sur des calicots, des affiches, du tissu ou du papier, que vous pourrez accrocher sur notre « pont symbolique ». Nous rassemblerons vos revendications et les transmettrons par la suite à ces autorités.

Rendez-vous ce 8 mars à 12h30 à la Place de la Monnaie à Bruxelles ! Invitation.


posté le Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.