Solidarity March : End Violence against Sex Workers

gepost op 16/12/18
lieu : Square de Meeus Bruxelles
Trefwoorden  actie 

Nederlands en English below.

(FR) La stigmatisation, la discrimination et la criminalisation profondément enracinées alimentent toujours la violence contre les travailleu(r)ses du sexe dans le monde entier. Nous exigeons des environnements juridiques permettant aux travailleu(r)ses du sexe de vivre et de travailler sans violence.

Lundi 17 décembre marquera la quinzième Journée internationale contre la violence faite aux travailleu(r)ses du sexe. Pour cette occasion, UTSOPI s’associe à Espace P, Alias, Pag-ASA et Médecins du Monde pour organiser une marche de solidarité pour tou(s)tes les travailleu(r)ses du sexe victimes qui subissent des violences.

Nous invitons tou(s)tes les travailleu(r)ses du sexe, les organisations sur le terrain, les allié(e)s et les sympathisant(e)s à se réunir à 13h15 au Square de Meeûs, dans le quartier européen de Bruxelles. La marche durera trois heures, avec un plaidoyer de la part d’UTSOPI au début.

Uu plan détaillé de la marche suivra. N’oubliez pas vos parapluies rouges!

(NL) Een diepgeworteld stigma, discriminatie en criminalisering voeden nog steeds overal ter wereld geweld tegen sekswerkers. We eisen een wettelijke omgeving die sekswerkers in staat stelt te leven en te werken zonder geconfronteerd te worden met geweld.

Aanstaande maandag 17 december markeert de vijftiende internationale Dag voor een Eind aan Geweld Tegen Sekswerkers. Voor deze gelegenheid bundelt UTSOPI de krachten met Espace P, Alias, Pag-ASA en Dokters van de Wereld met een ​​solidariteitsmars voor alle sekswerkers die hebben geleden en nog steeds lijden onder geweld.

We nodigen alle sekswerkers, organisaties op het veld, bondgenoten en supporters uit om rond 13.15 uur samen te komen op Square de Meeûs in de Europese wijk van Brussel. De mars duurt drie uur, met een toespraak van UTSOPI aan het begin.

Een gedetailleerd plan van de mars zal volgen. Vergeet je rode paraplu’s niet!

(EN) Deeply entrenched stigma, discrimination and criminalisation still fuel violence against sex workers all around the world. We demand legal environments that will enable sex workers to live and work free from violence.

Next Monday 17 December marks the fifteenth International Day to End Violence Against Sex Workers. For this occasion UTSOPI is joining forces with Espace P, Alias, Pag-ASA and Doctors of the World to organise a solidarity march for all sex workers who have suffered and still suffer violence.

We invite all sex workers, organisations on the field, allies and supporters to gather at 1.15PM at Square de Meeûs in Brussels’ European district. The march will last three hours, with a speech by UTSOPI at the beginning.

A detailed plan of the march will follow. Don’t forget you red umbrellas!


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé