Steenrock 2019

gepost op 17/03/19
lieu : Centre fermé 127 bis
adresse : Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel
Trefwoorden  répression / contrôle social  sans-papiers  projection / débat / concert 

Steenrock
Faites de la musique, pas des centres fermés !

Rendez-vous est donné le samedi 4 mai 2019 à 13h30 devant les grilles du centre fermé 127bis de Steenokkerzeel pour manifester en musique !

Pour la suppression des centres fermés, l’arrêt des expulsions, la révision des politiques d’asile et de migration en vue de les acheminer vers la liberté de circulation pour toutes et tous, seule position cohérente et respectueuse des droits humains.

Infos : https://steenrock.wordpress.com


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
affiche_steenroc(...).jpg

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé