RSS artikels
Français  |  Nederlands

Sylvana Simons verlaat Denk/Gevaarlijke stap/United we stand/Divided we fall

gepost op 31/12/16 door Astrid Essed Trefwoorden  réflexion / analyse 

SYLVANA SIMONS VERLAAT DENK/GEVAARLIJKE STAP/UNITED
WE STAND/DIVIDED WE FALL

’’

De deining rond het vertrek van TV presentratrice
Sylvana Simons bii de anti racistische partij Denk lijkt weer wat weggeebd.
Tijd voor een commentaar. Netjes vind ik het niet gegaan [Denk was niet van te voren
op de hoogte gebracht] Maar veel erger vind ik de schade, die dit toebrengt aan het
anti racistische kamp. Ideaal is Denk niet, maar staat wel als enige parlementaire partij
op tegen racisme. Voor de versplintering, die door haar vertrek optreedt, hou ik Sylvana
verantwoordelijk, in deze verwilderende tijden. United we stand/Divided we fall/Had ze moeten
bedenken.

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/sylvana-simons-verlaat-denkgevaarlijke-stapunited-we-stand-divided-we-fall/

ACHTERGRONDINFORMATIE

http://www.astridessed.nl/sylvana-simons-sluit-zich-aan-bij-denkde-haatcampagnestormram-tegen-racisme/

United we stand
Divied we fall

SYLVANA VERLAAT DENK/DE REDENEN, VOLGENS SYLVANA

Het nieuws, dat Sylvana Simons Denk verlaten had en haar eigen
partij begint [1], hoorde ik
op zaterdagochtend, 24 december en het sloeg bij mij in als een bom.
Nu WAS er eindelijk een anti racistische partij, die ook nogeens migranten
van verschillende komaf verbond [2] [Stormram artikel] en dan nu
dit.
Versplintering in het al zwakke anti racistische front [van de bestaande
en dat vlak voor de verkiezingen, die voor PVV Fuhrer Wilders heel gunstig dreigen
te uit te pakken. [3]

Na eerst wat vage geruchten kwam al gauw wat meer duidelijkheid
over wat Sylvana tot haar stap heeft bewogen.

De partij Denk zou volgens Simons en de ook opgestapte
campagneleider van der Kooye ’polariseren’’ in plaats van verbinden en er door de
’’vijandige toon’’ onvoldoende in slagen om de samenleving te verbinden.
[4]

Ook zou de partij [door de conservatieve achterban] zich te weinig inzetten
voor vrouwen en homorechten. [5]

En dan een persoonlijke noot:

De partij zou -in verband met de vele racistische bedreigingen aan
het adres van Sylvana Simons’’ meer gericht zijn op media aandacht dan
op persoonlijke aandacht voor de persoonlijke situatie van Sylvana, iets
wat ze, volgens de media en eigen zeggen, vooral partijleider
Kuzu [en volgens de Telegraaf ook Ozturk] scheen te verwijten. [6]

Hierover kan ik geen oordeel geven/was er niet bij.
Maar Denk kopstuk Azarkan leek wel regelmatig contact met Sylvana
te hebben na de bedreigingen.
Hij sprak in ieder geval een hartelijk Youtube.com filmpje in, waarvan
de inhoud niet door Sylvana is tegengesproken. [7]

SYLVANA VERLAAT DENK/GANG VAN ZAKEN

Nou heb ik veel respect voor Sylvana, die van meet af aan
een overdosis van racistische bagger over zich heen gekregen heeft.
Voor bijna alles wat ze deed.

Ze werd te grazen genomen vanwege haar terechte anti Zwarte Piet
standpunt, waarbij zij ook nogeens uit de productie ’’Lulverhalen’’
werd gezet [8], ze kreeg bagger over zich heen toen ze protesteerde
tegen de opmerking ’’zwartjes’’ [9], ze werd racistisch uitgescholden
toen ze toetrad tot Denk, compleet met Ku Klux Clan filmpje
[maker en 9 anderen vervolgd] [10].
En nu ze Denk verlaten heeft, gaat ze door de racistische mangel
van een aantal Turken en Marokkanen [op haar eigen
Facebookpage en als reactie op nieuwsberichten.

Het is dus een zware prijs, die ze betaalt voor haar anti racistische
standpunt.

Maar dat betekent niet, dat ik geen kritiek op haar heb.
Want zoals uit het filmpje van voorman Azarkan blijkt [11] en
ook in de media vermeld werd [12], heeft Sylvana Denk verlaten,
zonder Denk in kennis te stellen. [13]

Niet netjes en geen stijl, omdat zij tenslotte nauw hebben samengewerkt
en voor het zelfde ideaal stonden.
Zoals Azarkan in zijn ’’Boodschap Denk verwoordde’’
’’We hadden afgesproken, dat niets ons uit elkaar zou
drijven. [14]
Nu dat tenslotte WEL gebeurd is, was de enige juiste weg naar
mijn oordeel, dat Sylvana dit eerst met Denk besproken had, of
hen tenminste haar besluit had medegedeeld.

Haar motivering overtuigt mij ook niet.
Ik haal Joop.nl aan:
’’’’Simons heeft de partijleiding niet vooraf op de hoogte
gesteld en wil het nieuws van de scheiding zelf naar buiten brengen, omdat
Denk volgens haar ’’een van de meest gewiekste partijen
van Nederland als het gaat om framen’’ is. ’’Dat heb ik van dichtbij
gezien’’ [15]

Niet alleen stelt ze Denk in een kwaad daglicht, omdat zij haar bewering
nergens met feiten staaft, ze IS bij die beweging/club/partij geweest
en was woordvoerder communicatie.
Dan knijp je er niet zo tussenuit en neem je je verantwoordelijkheid.
Er waren ook goede tijden en zo behandel je je vroegere strijdmakkers
niet.

Want achter de idealen van Denk staat Sylvana nog steeds, zoals
in de media geciteerd. [16]

REACTIE DENK
POLARISATIE
’’WE LATEN ONS NIET VERDELEN’’

De reactie van Denk was dan ook verbaasd.
Ik noemde de hartelijke, maar ook verrbaasd/
teleurgestelde
van voorman Azarkan reeds. [17]
Voorman Kuzu reageerde in een interview
eveneens verbaasd en vond het buitengewoon jammer,
dat het zo gelopen was. [18]
Ook stelde hij op de ’’polarisatie’’ aanklacht van
Sylvana tegen Denk, dat het politieke klimaat
reeds jaren was gepolariseerd door de reguliere
politiek [VVD,CDA,PvdA] en dat de boodschap van
Denk juist was, dat zichtbaar te maken en van daaruit
weer te kijken, wat de mensen bindt. [19]

Zo ervaar ik dat ook.

Dat betekent niet, dat ik geen vraagtekens heb bij Denk
Ik vind te weinig terug over standpunten over de buitenlandse
politiek, behalve dan Palestina, waarin ik mij kan vinden.
En over die buitenlandse politiek zou ik meer willen lezen, zoals ik
Denk ook geschreven heb. [20]

Wat anti racisme betreft, sta ik achter Denk.
Dat blijkt uit hun inzet en standpunten [21] en
heb ik ze ook laten weten. [22]

Belangrijkste vind ik dan ook de woorden van
Kuzu:
’’We laten ons niet verdelen’’ [23]

UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL
BESTRIJDING VAN WILDERS FASCISME PRIORITEIT

Want de sensatie van het vertrek van Sylvana even
losgelaten:

Waar gaat het nu eigenlijk om?

Het bestrijden van de verrechtsing, het racisme
Het bestrijden van racist, Islamofoob en
fascist Wilders, die de grootste partij dreigt te worden. [24]

Daarom nog even voor u op een rij gezet, wie
Geert Wilders is:

Wilders is de de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist en
vluchtelingenhater. [25]

Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [26] en niet
alleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens
”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steeds
meer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [27]

Enger is nog, dat een deel van zijn target scapegoat groepen
denkt met hem ”on speaking terms” te kunnen staan.
Zoals de ”Mama’s van Halal”, die hiervoor-en dat is maar goed ook”
zijn afgestraft [Wilders weigerde hun hand][ en nu hopelijk tot inzicht gekomen zijn. [28]

Nog een verder inkijkje in het Wilderse:

INGREDIENTEN HAATBOODSCHAP WILDERS:

Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsende
taal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,
minder” [29], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [30]

Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s in
beslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [31]
Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [32]

Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [33]
en het land doorreisde om de mensen op te zetten
tegen vluchtelingen. [34]
Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingen
geweld. [35]

Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluiten
in AZC’s [36], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.

Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [37], nog extremer dan
de nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [38]

Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur
”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [39]

Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazi
beweging Pegida [40] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.

Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leider
van het extreem-rechtse Front National. [41]

Moet ik nog meer zeggen?
Ik laat ik het bij.

Maar duidelijk is:
Wilders is een fascist. [41]
En die moet bestreden worden met alle legale
middelen, door een zo breed mogelijk anti racistisch
front.
Eenheid is daarbij onontbeerlijk.

EPILOOG

Sylvana mag haar eigen redenen gehad hebben om
Denk te verlaten.
En sowieso is dat haar recht.

Maar jammer en vooral gevaarlijk, is dat wel.

Er staat hier namelijk niet zo maar iets op het spel,
maar de bestrijding van een levensgroot fascistisch gevaar,
dat van moslims en allochtonen tweede rangs burgers wil
maken, om van vervolging nog niet eens te spreken.
De etnische zuivering, door futuroloog Celente gevreesd
en gezet op 2012 [maar dat kan ook best 2017, 18 of 19 zijn]
kan dan dichterbij komen. [42]
De vervolging van onze anti racistische bondgenoten. [43]
Aanvallen op vluchtelingen, op 30 december [gisteren dus]
nog de brandstichting
in het huis van een Syrische vluchteling. [44]

Daarvoor is een sterk anti racistisch front nodig.

Nu is het anti racisme kamp al zwak, de linkse
partijen hebben ons allang in de steek gelaten. [45]

Verdere versplintering is levensgevaarlijk.
En daaraan heeft, helaas, Sylvana bijgedragen.

Dat verwijt ik haar en hiervoor draagt zij dan ook
haar verantwoordelijkheid.

Is Denk dan ideaal?
Neen, natuurlijk niet.

Maar WEL is het op dit moment het enige tegenwicht
tegen het aanstormende fascisme.

Nu elkaars handen vasthouden is dan ook noodzakelijk,
want van verdeeldheid worden wij allen de dupe.

UNITED WE STAND
DIVIDED WE FALL
FIGHT FASCISM, BEFORE IT IS TOO LATE

IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2017 TOEGEWENST!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/sylvana-simons-verlaat-denkgevaarlijke-stapunited-we-stand-divided-we-fall/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/12/31/sylvana-simons-verlaat-denkgevaarlijke-stapunited-we-standdivided-we-fall


gepost op  door Astrid Essed  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken

Commentaren

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.