RSS articles
Français  |  Nederlands

Uitzendbureau weigert stagiaire vanwege hoofddoek/Brief aan uitzendbureau ALL IN

posté le 10/02/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

UITZENDBUREAU WEIGERT STAGIAIRE VANWEGE HOOFDDOEK/BRIEF AAN UITZENDBUREAU
ALL IN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/uitzendbureau-weigert-stagiaire-vanwege-hoofddoekbrief-aan-uitzendbureau-all-inn/

AAN
UITZENDBUREAU ALL IN
DIRECTIE EN MANAGEMENT

Onderwerp :
Uw weigering tot aanname stagiaire Leila Kallal vanwege hoofddoek

’’Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst ; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.’’

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

’’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’’

ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

’’ Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’’

ARTIKEL 6, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

Geachte Directie
Geacht Management

Ik heb er met verontwaardiging kennis van genomen, dat uw bedrijf aan een stagiaire van islamitische
levensovertuiging, Leila Kallal, een stage geweigerd hebt, omdat zij mogelijk een hoofddoek zou dragen
Nota bene droeg Leila Kallal bij haar sollicitatie in het geheel geen hoofddoek, maar
zou naar het eventueel dragen van de hoofddoek zijn gevraagd, wat op zich al vreemd is.
Het gesprek ontwikkelde zich in negatieve zin en volgens
een geluidsopname, die in bezit is van Spitsnieuws, zou een medewerker van uw bedrijf op een latere vraag
[in telefoongesprek] van Leila Kallal, of zij met hoofddoek dan niet welkom zou zijn, hebben geantwoord [ik citeer]
’’Dat natuurlijk niet in grove lijnen, maar daar zijn wij wel toe verplicht om op te letten.
Wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf en ik mag dat natuurlijk wel gewoon eisen van de werknemers’’ [2]

Dit klopt ook, want ik heb de geluidsopname mee beluisterd.

Deze medewerker van uw bedrijf, inclusief uw bedrijf zelf, zou eens een lesje moeten hebben in wat de
Nederlandse Grondwe, de EU Mensenrechten en andere Internationale Verdragen en de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorschrijven
als in normale fatsoens en beschavingsregels. [3]

Het is namelijk een schending van de meest fundamentele mensenrechten, namelijk het recht op vrijwaring
van discriminatie als het recht op Godsdienstvrijheid, mensen bij sollicitaties en anderszins
uit te sluiten op grond van afkomst en/of religie.

Concreet vertaald naar uw bedrijf houdt dat in, dat uberhaupt niet naar het al dan niet dragen
van een hoofddoek had moeten worden gevraagd, laat staan van gestelde discriminerende
’’eisen’’ aan werknemers met de in dit verband als discriminerend bedoeld geformuleerde zinsnede
’’Wij zijn en Nederlands bedrijf’’
Dus met andere woorden.
Moslims zijn geen Nederlanders ?
Zij ’’horen’’ er niet bij ?

Uw werknemer moest zich schamen.

UW RECHTVAARDIGING

De na de terechte commotie, die hierop volgde, gefabriceerde ’’rechtvaardiging’’ van uw bedrijf
was te ridicuul voor woorden.
Naar voren werd gebracht, dat de vraag over het al dan niet dragen van een hoofddoek was gesteld
als ’’waarschuwing’’’vanwege de reactie van de merendeels Poolse klanten, die gekant zouden
zijn tegen de hoofddoek. [4]
Ook al zou dat zo zijn [waarvoor verder geen enkel bewijs is] dan zou het juist de taak van uw
bedrijf zijn om de discriminerende klanten op hun plaats te zetten en niet degene, die wordt
gediscrimineerd, in haar rechten aan te tasten.
Want door aan de echte/vermeende discriminatie van uw klanten [al dan niet Pools] toe te geven, houdt u deze juist in stand.

LEILA WELKOM MET HOOFDDOEK

In latere berichtgeving verklaarde uw directeur, de heer Dasguney, dat er geen sprake is van weigering
van Leila vanwege haar hoofddoek en dat zij welkom is met hoofddoek. [5]
Dat is in strijd met de reactie van mevrouw J van Aalst [in het latere telefoongesprek met Leila [6]
die verklaarde ’’eisen aan de werknemers’’ te mogen stellen en de opmerking maakte
’’Wij zijn een Nederlands bedrijf’’ [7]
Zij formuleerde weliswaar geen directe weigering, maar uit het telefoongesprek was dat
toch impliciet te concluderen [8]

Bovendien heb ik sterk de indruk, dat deze verklaring achteraf is gegeven vanwege de ontstane commotie.

En daarbij blijven nog overeind drie vragen

Ten eerste :

Als het beleid niet discrimatoir is, waarom werd Leila dan naar het dragen van de hoofddoek gevraagd ?

Ten tweede :

Waarom schermde mevrouw van Aalst [in het latere telefoongesprek met Leila] dan met kwalificaties
als ’’Wij zijn een Nederlands bedrijf’’, alsof moslims niet tot de Nederlanders behoren.
Waarom verschool zij zich achter echt/vermeend discriminerend gedrag van Poolse en of
andere klanten en werden/worden die daarop niet aangesproken

Ten derde

Als deze discriminatie geen beleid is van uw bedrijf, wat voor disciplinaire maatregelen
gaat u dan nemen tegen de discriminerend uitlatingen van mevrouw van Aalst en/of anderen ?
Wat gaat u concreet doen tegen eventueel discriminerende reacties/acties van uw klanten tegen
o.a. het dragen van een hoofddoek ?
Weert u die uit uw bestand ?

Zolang u daarop geen adequaat antwoord kunt geven, acht ik uw bedrijf schuldig aan
en verantwoordelijk aan discriminatie op grond van religie

AANGIFTE

Inmiddels is uit mijn informatie gebleken, dat Leila Kallal aangifte heeft gedaan tegen uw bedrijf [9]
Een stap, die ik van harte toejuich.

Ook hoopgevend, dat zij hierin gesteund wordt door de landelijke politiek
in personen van minister Asscher en Tweede Kamerlid Marcouch [10]

TENSLOTTE

Ik hoop, dat u hieruit lering getrokken hebt, dat ’’Nederlands bedrijf’’ of niet, dat volgens Nederlandse
en internationale rechtsregels iedereen dient te worden gevrijwaard van discriminatie en iedereen
het recht heeft op Godsdienstvrijheid, hetgeen ook impliceert het dragen van ieder symbool/
kledingstuk, dat is gerelateerd aan de religie.

Dus ook het recht op het dragen van een hoofddoek.

Dit zijn universele mensenrechten, maar ook de meest fundamentele beschavingsregels

Van harte beterschap in uw beleid toegewenst

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

SPITSNIEUWS
UITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK

http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

UITZENDBUREAU WEIGERT MOSLIMA
6 FEBRUARI 2014

http://nos.nl/artikel/607251- uitzendbureau-weigert-moslima. html

SPITSNEUWS.NL
ASSCHER EN MARCOUCH STEUNEN MOSLIMA

http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ asscher-marcouch-steunen- moslima

[2]

"Het komt er dus eigenlijk zwartwit op neer dat als ik met een hoofddoek op zou komen werken, ik niet welkom ben ?", vraagt Leila aan de telefoon. Er volgt een lange stilte, waarna aan de andere kant van de lijn het antwoord volgt. "Dat natuurlijk niet in grove lijnen, maar daar zijn wij wel toe verplicht om op te letten. Wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf en ik mag dat natuurlijk wel gewoon eisen van de werknemers."

SPITSNEUWS.NL
UITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK

http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

[3]

’’Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst ; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.’’

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/ pages/Language.aspx ?LangID=dut

’’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’’

ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/ wetgrondwet.htm#h1

’’ Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’’

ARTIKEL 6, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/ wetgrondwet.htm#h1

[4]

SPITSNIEUWS
UITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK

http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

NOS
UITZENDBUREAU WEIGERT MOSLIMA
6 FEBRUARI 2014

http://nos.nl/artikel/607251- uitzendbureau-weigert-moslima. html

[5]

SPITSNIEUWS
UITZENDBUREAU : LEILA MET HOOFDDOEK PRIMA
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-leila-met- hoofddoek-prima

BRABANTS DAGBLAD
LEILA MAG WEL HOOFDDOEK DRAGEN
7 FEBRUARI 2014

http://www.bd.nl/regio/ brabant/leila-mag-wel- hoofddoek-dragen-1.4210168

[6]

SPITSNIEUWS
UITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK

http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

[7]

SPITSNIEUWS
UITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK

http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

[8]

SPITSNIEUWS
UITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK

http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

[9]

NU.NL
ZEEUWSE MOSLIMA DOET AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE
8 FEBRUARI 1014

http://www.nu.nl/binnenland/ 3696602/zeeuwse-moslima-doet- aangifte-van-discriminatie. html

RTL
GEWEIGERDE STAGIAR DOET AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE
8 FEBRUARI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/ nieuws/binnenland/geweigerde- stagiair-doet-aangifte-van- discriminatie

OMROEP BRABANT
STAGIARE MET HOOFDDOEK DOET AANGIFTE TEGEN ROOSENDAALS
UITZENDBUREAU ALL INN
8 FEBRUARI 2014

http://www.omroepbrabant.nl/ ? news/2063591113/Stagiaire+met+ hoofddoek+doet+aangifte+tegen+ Roosendaals+uitzendbureau+All+ In+.aspx

[10]

SPITSNIEUWS.NL
ASSCHER EN MARCOUCH STEUNEN MOSLIMA

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2014/02/asscher-marcouch-steunen-moslima


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.