RSS articles
Français  |  Nederlands

Vergoeilijking slavernij door reisbureau Jan Doets/Commentaar op reactie Jan Doets

posté le 28/02/15 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SOUTHERN BELLE RECLAMECAMPAGNE REISBUREAU JAN DOETS/
COMMENTAAR OP REACTIE JAN DOETS NAAR AANLEIDING VAN
CORRESPONDENTIE EN DOORBRAAK ACTIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/southern-belle-campagne-reisbureau-jan-doetscommentaar-op-reactie-jan-doets-op-correspondentie-en-doorbraak-artikelaanleidingslavernij-vergoeilijking-jan-doets/

Vooraf
Door Jan Doets wordt in zijn reactie melding gemaakt van
de ’’schending van de portretrechten van hun Sales Senior, Wendy
Gerfaas.
Aangezien Gerfaas haar foto leent voor een openbare advertentie in
een openbaar blad, de Metro en openbare websites, is er geen sprake
van schending van haar privacy.
Ik zal haar foto dan ook niet van mijn website verwijderen.

COMMENTAAR

Recentelijk stuitte ik in de Metro op een advertentie van reisbureau Jan
Doets, waarbij reclame werd gemaakt voor reizen naar oude plantagehuizen
in de ’’Deep South’’ van de Verenigde Staten.
Hierin werd idyllisch gesproken over deze ’’prachtige mansions’’’,
de zoete magnoliabomen en meer van dat fraais.
De Senior Sales van Jan Doets, Wendy Gerfaas, deed er nog een schepje
bovenop, door zich net een ’’Southern Belle’’ te voelen en te praten over
’’het bekende sfeertje’’, dat ’’we’’ kennen van series als ’’North en South’’’
en ’’Twelve years a slave’’
Ik vind dit verregaande bagatellisering en verheerlijking van de slavernij
als misdaad tegen de menselijkheid en schreef dit reisbureau erop aan

Zie

http://www.astridessed.nl/slavernijsouthern-belle-reclamecampagne-reisbureau-jan-doetsverheerlijking-misdaad-tegen-de-menselijkheidbrief-aan-reisbureau-jan-doets/

Hierop ontving ik een botte en arrogante reactie van Jan Doets,
die in geen enkel opzicht inging op wat ik geschreven had
en zich ervan afmaakte met de eindzin

’’Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.’’

Zie mijn reactie op het antwoord van Jan Doets, waarin de brief van Jan Doets is vermeld

http://www.astridessed.nl/slavernij-en-racismereisorganisatie-jan-doets-vergoeilijkt-slavernijreactie-op-beantwoording-jan-doets-van-mijn-eerdere-brief/

Wat ik Jan Doets had toegezegd [verspreiding van mijn brieven
en bekendmaking van hun Southern Belle Campagne] deed ik ook.

Ik stelde onder andere de anti racistische organisatie Doorbraak [1]
op de hoogte, die uitstekende en solidaire steun gaf aan mijn artikel
in het volgende door anti racistische activist Harry Westerink
geschreven artikel

http://www.doorbraak.eu/protest-tegen-verheerlijking-van-slavernijverleden-door-reisbureau-jan-doets/

Jan Doets heeft op de website van Doorbraak een reactie geplaatst,
die ik direct hieronder als link en geheel onderin als tekst vermeld.
Ze lijken wat terug te krabbelen, maar hun verweer is zwak en weinig
overtuigend.

Ik heb een commentaar op hun verweer geschreven, dat direct hieronder te lezen is.

Saillant detail :

Jan Doets krabbelde pas terug toen bleek, dat een belangrijke activistische organisatie mijn protest ondersteunde.

Dit laat niet alleen het belang van solidaire organisaties zien, maar ook de
onderschatting van individueel protest.

Met dank aan Doorbraak, mijn hieronder volgende commentaar.

Astrid Essed

[1]

DOORBRAAK

http://www.doorbraak.eu/

REACTIE VAN REISBUREAU JAN DOETS OP ARTIKEL
DOORBRAAK OVER HUN VERHEERLIJKING EN BAGELLISERING
SLAVERNIJ

http://www.astridessed.nl/southern-belle-campagne-reisbureau-jan-doetsreactie-reisbureau-jan-doets-op-de-website-van-doorbraaknaar-aanleiding-van-correspondentie-over-hun-verheerlijking-en-bagatellisering-van-de-slavernij/

COMMENTAAR OP REACTIE JAN DOETS OP
ARTIKEL DOORBRAAK OVER HUN SLAVERNIJ
VERHEERLIJKING

In zijn reactie aan Doorbraak verklaart reisbureau Jan Doets,
de term ’’Southern Belle’’ niet meer in zijn reclamecampagne
te zullen gebruiken.
Goed ook, dat Jan Doets inmiddels de gewraakte advertentie
van zijn website heeft verwijderd.

Overigens staat deze advertentie nog wel op ReclameBlog

http://reclamewereld.blog.nl/campagne/2015/02/13/wendy-maakt-als-southern-belle-reclame-voor-jan-doets

Een aanrader dus voor Jan Doets, zijn zakenrelaties en co ertoe
te bewegen, de advertentie ook van hun website te verwijderen.

Maar hoewel deze terugkrabbeling een goed teken is, is het verweer
van Jan Doets zonder meer slap te noemen.
Want hoe je het ook wendt of keert, er wordt een sprookjes
achtig beeld gegeven van het leven van slavenmeesters en hun
vrouwen en dochters, de ’’Southern Belles’’, zonder enige verwijzing
naar de verschrikkelijke werkelijkheid van de ontvoerde, mishandelde
en verkrachte slaven, die dit lekkere leventje mogelijk hebben gemaakt.

BEZOEK AAN HET NATIONAL CIVIL RIGHTS MUSEUM

Jan Doets verwijst er onder andere naar, altijd hun reizigers naar ’’Deep
South’’ aan
te raden, ook een bezoek te brengen aan het National Civil Rights Museum te Memphis.
Of dat zo is, kan ik niet beoordelen.
Maar de verschrikkelijke kant van de slavernij wordt
in ieder geval niet genoemd in hun advertentie, die doet,
alsof die kant niet bestaat.

SLAVERNIJ/DE VERSCHRIKKELIJKE GESCHIEDENIS

’’Een reis naar de Deep South is een reis waarbij de verschrikkelijke geschiedenis niet genegeerd kan/mag worden en kan zeer educatief werken.’’

Dat schrijft Jan Doets in zijn reactie op Doorbraak.

Dat klopt, hoewel het ’’educatieve’’ onzinnig klinkt, omdat
ieder modern mens zo langzamerhand toch wel van de
verschrikkingen van de slavernij op de hoogte is of hoort
te zijn.

Ik zie dit echter als een excuus achteraf.
Want als Jan Doets het echt zo’n ’’verschrikkelijke geschiedenis’’
zou vinden, hadden zij nooit een advertentie geplaatst,
waarbij werd gesproken van plantagehuizen als ’’prachtige mansions’’
magnoliabomen, waar de lichamen van
gelynchte zwarten hingen, ’’zoetruikend’’ worden genoemd en er wordt
gesproken over ’’het sfeertje’’ dat ’’we’’ kennen van films als
’’North en South’’ en ’’Twelve years a slave’’.
Twelve years a slave is nota bene
over een ontvoerde vrije zwarte man, die twaalf jaar het harde bestaan
van een mishandelde en tot op het bot uitgebuite slaaf leidt.
Ik vind het in dat verband wel lef hebben, naar zo’n film te verwijzen.

TENSLOTTE DIT

Wat het betoog van Jan Doets nog het minst overtuigend
maakt is, dat op mijn eerste brief aan hen een botte en arrogante
reactie kwam, waarin niet werd gesproken van slavernij als
een ’’verschrikkelijke geschiedenis’’ en ik werd afgescheept met
de reactie ’’Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.’’ [1]

Nu de activistische anti racistische organisatie Doorbraak
solidair is met mijn protest, tapt men ineens uit een ander,
vaatje.

Dat laat wel de onoprechtheid van de reactie van Jan Doets zien.

’’het is niet onze bedoeling geweest om iemand hiermee te beledigen of te kwetsen.’’
zo schrijft Jan Doets

Niet stilgestaan bij al die nazaten van de slavernij, die gekwetst
zijn omdat de aan hun voorouders aangedane misdaad wordt
afgedaan met een idyllisch sprookje ?

Ik blijf bij mijn eisen :

Jan Doets, stop de reizen naar die huizen des doods,
de plantagehuizen.
Biedt excuses aan aan de nazaten van de slavernij.

Astrid Essed

[1]

REISORGANISATIE JAN DOETS VERGOEILIJKT
SLAVERNIJ/REACTIE OP BEANTWOORDING JAN
DOETS VAN MIJN EERDERE BRIEF
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/slavernij-en-racismereisorganisatie-jan-doets-vergoeilijkt-slavernijreactie-op-beantwoording-jan-doets-van-mijn-eerdere-brief/

REACTIE REISBUREAU JAN DOETS OP ARTIKEL DOORBRAAK

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij de gelegenheid nemen te reageren op uw artikel, of de verwijzing naar een artikel, waarin u ons bedrijf en onze medewerkster beticht van verheerlijking van misdaden tegen de menselijkheid.

In de advertentie die wij plaatsten in de Metro hebben wij aandacht willen vestigen op reizen naar de Deep South die wij aanbieden.
Wij vinden het bijzonder vervelend dat u hier aanstoot aan hebt genomen.
Wij willen benadrukken dat wij op geen enkele wijze de zeer trieste geschiedenis in dit gebied willen verheerlijken of ook maar de indruk willen wekken deze te bagatelliseren.

In het artikel is de term “Southern Belle” gebruikt. Deze uitdrukking heeft een positieve maar ook een negatieve connotatie.
Wij realiseren ons nu dat de term tweezijdig uitgelegd kan worden en het is niet onze bedoeling geweest om iemand hiermee te beledigen of te kwetsen.
Wij zullen deze uitdrukking in de toekomst niet meer gebruiken.
Bij onze reizen naar de Deep South adviseren wij al onze reizigers kennis te nemen van de geschiedenis.
Wij raden iedereen aan om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan het National Civil Rights Museum te Memphis.
Een reis naar de Deep South is een reis waarbij de verschrikkelijke geschiedenis niet genegeerd kan/mag worden en kan zeer educatief werken.

Wij vertrouwen erop dat u inziet dat Jan Doets America Tours misdaden tegen de menselijkheid geenszins wil verheerlijken.

In uw artikel richt u uw kritiek op ons bedrijf en onze medewerkster persoonlijk.
Het artikel in de Metro is een betaalde advertentie door Jan Doets America Tours waarbij onze medewerkster slechts genoemd staat.
Wij hebben dit artikel inmiddels van onze website verwijderd.
U heeft recht op uw mening en wij zullen u uw vrijheid van meningsuiting nimmer ontzeggen.
U speelt uw kritiek echter op een persoonlijke wijze en schaadt hierbij onze medewerkster op persoonlijk vlak.
Zij is niet verantwoordelijk voor deze uiting.
U maakt op uw website inbreuk op haar portretrecht en wij sommeren u haar naam en portret per direct te verwijderen uit al uw artikelen.

Hoogachtend,

M. Tanger
Assistent General Manager
JAN DOETS AMERICA TOURS


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.