RSS articles
Français  |  Nederlands

Verloop van de repressie en arrestaties tijdens de Nobordercamp in Brussel 26 september - 1 oktober, 2010

posté le 13/10/14 Mots-clés  action  répression / contrôle social  No Border  sans-papiers 

En Samenkomst justitipaleis Brussel 22/10/2014 8u15
http://bxl.indymedia.org/spip.php?article5382

+ Debat 22/10/2014 13uur
http://bxl.indymedia.org/spip.php?article5444


Verloop van de repressie en arrestaties tijdens de Nobordercamp in Brussel
26 september - 1 oktober, 2010

Zondag 26 september, 2010 : protestbetoging aan het detentiecentrum 127bis in Steenokkerzeel

Die dag, op de jaarlijkse bijeenkomst van de dood van Semira Adamu en in het kader van de Nobordercamp, begint een onverwachte repressie reeds voor het bereiken van het gesloten centrum. In de buurt van het station Nossegem blokkeert politie alle toegangen tot de brug om de toegang tot het gesloten centrum te beletten.
Reeds in het station in Brussel, vielen de politie de wagens van de trein naar Leuven binnen en stelde aan de "andere" reizigers voor zich te verplaatsen naar andere wagons van de trein, om de “gedachte” betogers in een wagon te isoleren en hun identiteit te controleren..
Bij het uitstappen van de trein kwamen dan weer soms gewelddadige identiteits controle. Mensen worden gedwongen, soms met geweld, gefilmd te worden op 40-50 cm van het gezicht.
Bij het bereiken van het gesloten centrum werd gemonteerde politie en politie met honden tussen de 2 rijen hekken van het centrum ontdekt : Zeer indrukwekkend en intimiderend.

Sommige betogers gingen uit protest tegen de hekken van het centrum kloppen : Onmiddellijk verschijnen de gemonteerde politie , die met hun paarden de demonstranten tegen de hekken van het centrum duwen.

Toen de demonstranten, waarvan sommige heel erg bang waren, probeerden terug te keren naar het station, werden ze omsingeld door gehelmde en gewapende politie corpsen. En konden de betogers niet meer vooruit of achteruit.

Heel langzaam werd de stoet manifestanten provocerend vooruit geduwd met de paarden , gevolgd van waterpompvoertuigen, naar het station, nog steeds hermetisch omsingeld door de robocoffs.

Op het station wordt weeral de ingang geblokkeerd en moesten de manifestanten weer hun identiteit geven voor ze de trein instapten. Enkele arrestaties ?

Woensdag 29 september : dag van de Brusselse Europese vakbonden betoging tegen de bezuinigingsplannen

Van ’s morgens vroeg waren in Brussel en meer in het bijzonder in de buurt van Tour & Taxis waar de Noborder kamp geinstalleerd was talrijke politie combis, , paarden brigades , waterpompvoertuigen op alle boulevards aanwezig.

Talrijke systematische arrestaties grepen op straat plaats, van mensen die verdacht waren zich naar de betoging te verplaatsen, steeds op dezelde manier : twee of drie personen worden op straat plotseling gearresteerd door de politie in burger of in uniform en zonder uitleg of reden, uiteraard op basis van hun uiterlijk ( jong, kleding stijl, rugzak, kapsel ...) . Ze worden gefouilleerd, hun identiteit wordt nagezocht, handboeien achter de rug, ze worden verplicht geboeid op de grond te gaan zitten wachtend op polititie-combi die hen met loeiende sirenes komen oppakken. Ze worden op brute wijze gegooid in de voertuigen en meegenomen naar het politiebureau, waar ze 8 tot 11 uren bleven.

Talrijke getuigenissen bereikten de Legal Team of de Liga voor de mensenrechten met zeer gewelddadige woorden en daden van de politie tijdens de arrestaties en in de commissaraiat

Op deze manier werden meer dan 140 personen slachtoffer van wat door de politie gekwalificeerd werd als "preventieve arrestaties" .

Om 13u was een betoging gepland door de groep "precaire solidariteit" die met sommige deelnemers van de Nobordercamp zouden deelmnemen aan de Europese syndicale betoging.
De deelname van deze groep was in detail onderhandeld en aangenomen door de organisatoren (CSC en ABVV) van de Europese betoging.

Bij aankomst van de groep op de plaats van samenkomst Baraplaats, kreeg de groep te horen dat ze hun soundsysteem, hun voertuigen en vaandels niet mochten meenemen.
Voor de start werden ze zwaar geïntimideerd door een indrukwekkende inzet van politiekrachten. Ze werden door hen agressief omsingeld en geisoleerd van de rest van de Europese betogers.
Na veel palaber kreeg de groep eindelijk de toelating aan de officiele betoging te participeren...... Maar na een paar tientallen minuten werden ze aan de Hallepoort opnieuw heel gewelddadig omsingeld, de waarschijnlijke bedoeling zijnde dat ze niet deelnemen aan de officiele Europese betoging.
Met extreem en nodeloos geweld heeft de politie , als razende hordes, met matrakken en pepperspray de demonstranten aangevallen (zie de vele getuigenissen, foto’s en video’s).
Een man met een gebroken schedel wankelt, een vrouw die hem te hulp wil komen ktijgt een zware klap op de arm. Het duurt minstens 20 minuten voordat hulp kwam om hem en vier andere gekwetste demonstranten per ambulance naar het ziekenhuis te brengen. Zelfs redders werden verhinderd te helpen.
Allen worden gearresteerd. Agenten in burger komen van alle kanten, soms gemaskeerd en sloegen met hun telescopische wapenstokken, ook degenen die reeds geboeid op de grond zaten. Elke poging om te helpen of gebaren van solidariteit werden met geweld en pepperspray teruggedreven. Sommige demonstranten verstikten. Het is een echte golf van geweld.
Ongeveer 90 mensen waren geboeid , gedwongen op straat te zitten in een rij gedurende bijna twee uren. Sommige politiemensen oefenen aanvullende beperkende maatregelen door het handhaven van de druk met de knie op hoofd, borst of rug. Politiecombi’s worden peplaatst om deze akties gedeeltelik te verstoppen en een politiecordon belet iedereen dichter te komen. Bij de vraag naar uitleg wordt geantwoord dat het “casseurs” zijn die gearresteerd worden. Een licht “gekleurde” man zegt hen dat zij met hun geweld schrik aan jagen. : antwoord : "t’as déjà vu ta gueule ? C’est toi qui fait peur !"- "Mais c’est raciste ce que vous dites" : Antwoord van politie "bah ja”

De gearresteerden werden naar de kazerne van Etterbeek gebracht, waar anderen preventief gearresteerd in de loop van de dag, al waren aangekomen.
Allen worden geïdentificeerd, geregistreerd en doorzocht. Ze worden gevraagd om documenten te tekenen waarin ze verklaren dat ze inderdaad de publieke orde hebben geschonden !

Woensdag 29 september Leopoldpark

Rond 11:00 wenste een groep hun verzet tegen Frontex uit te drukken. Ze waren van plan tijdens een vergadering van Frontex aan de Solvay bibliotheek leden aan te spreken en hen de toegang tot de zaal te beletten.
Vele politieagenten waren in het park en arresteerden elke voorbijganger die verdacht leek. Sommigen van hen werden meegenomen uit het zicht in bosjes waar ze worden mishandeld. Het geweld is enorm. De boeien worden zwaar gestrengd, de handen worden paars, mensen zitten op de grond en politie oefenen zware druk op hen met hun knieeen en handen. De arrestanten worden naar beneden getrokken en gegooid in de politiebus. Geen gordels in de combi’s en opzettelijk roekeloos rijgedrag waardoor sommigen met hun hoofd tegen de stoelen van de combi vallen. In de kazerne worden de identiteiten genomen. De politie zegt dat ze op zoek zijn naar "matériel de manifestant ." Veertig werden zo heel hardhandig gearresteerd en werden 11 uren vastgehouden.

Andere arrestaties aan Schumann - een groep wordt gearresteerd en opgesloten op het zelfde patroon als eerder gemeld.

Donderdag 30 september, 2010

Arrestaties worden verricht op straat in de stad. Individuen worden behandeld met extreem geweld door de politie : op de grond gegooid, geboeid,geslagen en zelfs wurgingpogingen. Geen enkele redenen voor de aanhouding wordt gemeld. Op het commissariaat ondergaan ze systematische fouillering en vrouwen worden verplicht zich uit te kleden in aanwezigheid van mannelijke politieagenten. Een jonge vrouw die weigert haar broek te verwijderen wordt verplicht voorover te buigen op een tafel en haar broek wordt door een mannelijke politieagent naar beneden getrokken, een andere vrouw moet zich volledig uitkleden.
Vernederingen en bedreigingen, "Ik wil je haar knippen en ik zal ze toevoegen aan mijn trofeeën" zegt een politieagent met een mes in zijn hand.
Tassen, jassen en sieraden werden in beslag genomen en keerden nooit meer terug. Seksistische opmerkingen en intimidaties gedurende de 11 uren van arrestatie.

Vrijdag 1 oktober : Arrestaties aan Zuid station

Oproep tot protest werd gelanceerd voor die vrijdag,en ten gevolge hiervan werd een gemeentelijk verbod op bijeenkomsten van meer dan vijf mensen door de gemeente verklaard. Vanaf 17 uur wordt de wijk van het Zuid station overspoeld met politie, autopompvoertuigen en combi’s.
Geïsoleerde individuen of kleine groepen worden systematisch gearresteerd op basis van hun uiterlijke kenmerken (leeftijd, casual kleding, kapsel). Voorbijgangers die opmerkingen wilden geven over die arrestaties worden ook gearresteerd.
Minderjarigen worden aangehouden en opgesloten met volwassenen tot de volgende morgen. De ouders van deze kinderen krijgen geen enkele informaties over hen .

Aan mensen die vragen over deze politie-inzet wordt geantwoord dat het twee bendes betreft die willen vechten en dat de politie dit wil beletten.

De avond in dezelfde buurt

Arrestaties rond de Hallepoort om 19:30. Wegversperringen van groepen van tenminste twee personen en arrestaties. Sommigen raken verstrikt in politie tactieken : twee burgers zeggen hen : "pas op er is politie op de hoek" : als ze reageren met een "oh dank u" worden ze onmiddellijk gearresteerd. De arrestanten werden ook naar de kazerne van Etterbeek gebracht.
Weeral bedreigingen, intimidaties, seksisme, wordt gepleegd door de politie, drinken of eten of zelfs toegang tot een toilet voor sommige werd verboden !
Hierbij te melden de aanwezigheid van een gekende commissaris van politie Brussel Elsene .

Zaterdag 2 oktober, 2010 : NoBorder Protest in de straten van Brussel

De dag ervoor bezochten politie winkels, banken, restaurants en "waarschuwen" dat de volgende dag een gevaarlijke gebeurtenis zal plaatsvinden, dat er “black bloks” alles zullen kapot slaan en dat ze beter hun winkels sluiten.

Dit is de enige grote gebeurtenis die is toegestaan ​​in de straten van Brussel, het enige officiele evenement georganiseerd door No Border kamp. Hoewel de aanwezigheid van de politie als rustig was gepland waren er een groot aantal politieagenten in burger aanwezig.
Er werd foto’s en beelden genomen meestal door polities in burger .
Anekdote van de gedachtengang van de politie : een kind met een flyer gaat op de stoep om toeschouwers aan te spreken. Een demonstrant gaat naar hem op een gegeven moment en zegt : "zie je, die meneer is een politieagent" en de officier reageert en zegt aan het kind "en jij, jij bent stront !"


RECURRENTE GETUIGENISSEN

Met betrekking tot de detentie van de gearresteerden heel veel directe en schriftelijke getuigenissen (meer dan 80)
De belangrijkste :
- Elke arrestatie is bruut en gewelddadig
- Geen reden is gegeven over de arrestatie en detentie
–Boeien worden verstrengd
- Intimidatie door de politie met behulp van honden
- Intimidatie door de politie van seksuele aard (tegen mannen en vrouwen)
- WC meestal geweigerd of toegekend na 04:30 detentie. Sommigen moesten hun behoefte in de cel doen (voor meer dan 20 gevangenen)
- Weigering van voedsel en / of water
- Bij de vrijlating, moesten gevangenen een document tekenen waarin ze verklaren dat zij de openbare orde hebben verstoord .
- Foto genomen van elke persoon (soms onder dwang)
- Politiegeweld in de bussen .
- Eenzame opsluiting zonder drinken of eten
- Gebrek aan respect en fascistisch uitspraken :"Hitler ist mein Führer" , "Ik hou niet van de werklozen", "je bent gekleed als een zwerver", "zullen we seks hebben met je (wijzend naar hun matraque)."


posté le Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.