RSS articles
Français  |  Nederlands

Vliegtuigcrash Oekraine/Ja tegen gerechtigheid/Nee tegen oorlogstrommen

posté le 25/07/14 par Astrid Essed Mots-clés  antimilitarisme 

VLIEGTUIGCRASH OEKRAINE/JA TEGEN GERECHTIGHEID/NEE TEGEN
OORLOGSTROMMEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/vliegtuigcrash-oekraineja-tegen-gerechtigheidnee-tegen-oorlogstrommen/

Na het neerstorten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines
boven de Oekraine [1]
waarbij 298 mensen om het leven kwamen [waaronder 194 Nederlanders en
6 Belgen], barstte een stroom van geruchten en beschuldigingen over en weer
los over oorzaak/verantwoordelijkheid voor de ramp.
Ruimte voor de mogelijkheid van een ongeluk werd niet gegeven.
De VS sprak van meet af aan de mogelijkheid van een ongeluk
tegen en wees in de richting van pro Russische separatisten,
die die regio controleren [2] en ook de Oekraiense regering wees de separatisten [die tegen deze pro Westerse regering strijden] aan. [3]
Separatisten spraken dat dan weer tegen [4], maar
niet allemaal.
Igor Strelkov, een van de separatistenleiders, had op Internet een
bericht geplaatst, dat er een Antonov [Oekraiens vliegtuig] zou zijn neergehaald. [5]
Als dat dan waar zou zijn [bewezen is dat nog lang niet]
zou het geen ongeluk zijn,noch opzet om dit personenvliegtuig
neer te halen, maar een fatale ’’vergissing’’ in doelwit.
Enfin, verwarring alom.

SCHULDVRAAG/WHO DONE IT

Opvallend en gevaarlijk is, dat er, zonder enig noemenswaardig bewijs,
maar direct vanuit werd gegaan, dat het geen ongeluk was en dat
de verantwoordelijken te zoeken waren bij de pro Russische
separatisten.
De enige aanwijzingen daarvoor zijn tot nu toe, statements uit de
VS en een verklaring, op Internet van een pro Russische
separatistenleider. [6]
En recentelijk nog een andere verklaring van een separatistenleider,
die beweert, dat zijn militie verantwoordelijk is. [7]
Hoe serieus dat genomen moet worden, is de vraag.

Ik krijg sterk de indruk, dat de pro Russische separatisten bepaald
niet strak georganiseerd zijn, maar een lappendeken van losse
eenheden, die geen duidelijke eenheid vormen. [8]
Kort door de bocht gezegd :
Een samengeraapt zooitje.

Hoe dan ook, zonder gedegen onderzoek naar de zwarte dozen is er nauwelijks
een zinnige conclusie te trekken.
Dat dat dan toch gebeurde richting pro Russische separatisten
en klakkeloos door media en politiek
werd overgenomen, is uiterst gevaarlijk.
Zo ontstaat een oorlogsstemming.
Zo ontstaat oorlog.

Het is enigszins vergelijkbaar met de manier, waarop direct na de
aanslagen van 11 september 2001, Osama bin Laden als verantwoordelijke
werd aangewezen, iets, waarvoor tot de dag van vandaag geen substantieel
en hard bewijs is geleverd.

En dan is er betreffende die vliegramp beschuldiging nog iets opvallends.
Wanneer dergelijke militante organisaties een aanslag plegen, eisen
ze vaak omstandig de verantwoordelijkheid op, met een politieke
verklaring.
Dat is hier niet gebeurd.

Voordat dus in dergelijke ´´opzet´´ termen gedacht wordt, moet er
door middel van harde aanwijzingen ´´een redelijk vermoeden
van schuld´´ zijn.
En als dat het geval is, dan volgt volgens de code van een beschaafde samenleving een vervolging van de verdachten, in een eerlijk en
onafhankelijk proces.
Geen oorlog en wapengekletter, dat steeds duidelijker te horen is.

Waarschijnlijk komt volgende week de hele Tweede Kamer terug
van reces om te stemmen over het eventueel zenden van een
politiemissie naar de Oekraine. [9]
Er worden nu al 40 marechaussees naar de rampplek gestuurd,
met de Nederlandse onderzoekers, ter ondersteuning. [10]

Ze zijn ongewapend.
Nu nog wel.

ROUW/VERDRIET EN HERDENKING

Natuurlijk is de rouw en het verdriet groot en is het belangrijk,
bij de slachtoffers stil te staan, maar deze publieke,
bijna opdringerige manier van herdenking doet onaangenaam aan,
omdat mensen bijna geen ruimte gelaten wordt voor eigen
beleving, of niet-beleving, daarin hoort iedereen vrij te zijn.

Een Dag van Nationale Rouw [11], waarbij hoogwaardigheidsbekleders
als de Koning, minister Timmermans [Buitenlandse Zaken] en natuurlijk
premier Rutte, de kans kregen zich voor te doen als troosters van de natie.
Een nogal gezochte vorm.

Zwarte auto’s met de lichamen, die teruggevlogen zijn, applaudiserende
mensen langs de wegen, Stille Tochten, Kerkdiensten, om 16.00
een minuut stilte [op zich wel gepast, maar waarom ook in horeca
gelegenheden, etc]. [12]
Met alle respect voor het werkelijke leed van de nabestaanden, is
dit toch wel te pompeus en kan vormen aannemen van massa hysterie.
En massa hysterie kan door manipulerende politici
gemakkelijk worden uitgebuit richting oorlog.

Bovendien is dit niet de eerste erge ramp.
We hebben gehad de vliegramp Tenerife [13], de SLM Vliegramp [14]
en de Bijlmer Vliegramp [15] en daaromheen werd een stuk minder
drukte gemaakt.

HYPOCRIET EN WEERZINWEKKEND
DE MARK RUTTE SHOW

Buitengewoon stuitend is de manier, waarop de Nederlandse politiek de tragische
vliegramp wil uitbuiten door de held of trooster van het volk uit te hangen.
Minister Timmermans, die er geen been in ziet, de Oekraiense fascistische
regering te steunen (16), maar wel een gloedvolle redevoering in de VN afsteekt..[17]

Nog weerzinwekkender vind ik de hypocrisie van premier Rutte, die zo begaan
is met Nederlandse levens, maar in een NOS interview dd 11 juli ´´gesprek
met de minister president´´ opmerkte, dat hij 100 Palestijnse doden (het zijn er inmiddels meer dan 500) ´´niet disproportionneel´´ vond. (18)

Tellen Palestijnse levens dan niet

In een woord
Stuitend en meten met twee maten.

GEEN KEUZE OPTIE

Nog voor alle duidelijkheid
De pro Russische separatisten en sponsor Rusland (Poetin) zijn mijn
vrienden niet. Beiden zijn zij politieke criminelen (los van het eventueel
neerschieten van dat vliegtuig), beiden zijn zij oorlogsmisdadigers.(19)
De pro Westerse Oekraiense regering, waarin fascisten zitting hebben (20)
is al geen haar beter, en al evenmin de Westerse imperialistische
landen.
Nederland, dat zo graag andere landen de maat meet, steunt deze
Oekraiense regering, (die bovendien in Oost Oekraine oorlogsmisdaden
begaat, evenals trouwens die pro Russische separatisten), wetend
dat zij gedeeltelijk uit fascisten bestaat (21)

Uit dergelijk geboefte (Rusland en pro Russische separatisten enerzijds,
pro Westerse Oekraiense regering en Westerse imperialisten/Lees oorlogs
misdadigers in Irak/Afghanistan etc anderszijds) valt niet te kiezen.
Beide kanten wijs ik af.

Maar dat betekent niet, dat er geen bewijslast moet komen
voor de omstandigheden, waaronder dat vliegtuig is neergestort.

En iedereen, aan welke kant ook, heeft altijd recht op
een eerlijk proces.

WAPENGEKLETTER/OORLOGSTROM

En de oorlogstrom slaat.
Verloven van militairen worden ingetrokken [22], 40 marechaussees
gaan naar de rampplek ter ondersteuning van de onderzoekers [23].
Ongewapend, volgens de nieuwsberichten. [24]
De vraag die ik mij dan stel is, hoe ziet die ondersteuning er
dan uit in een door pro Russische militanten gecontroleerd gebied ?
De Tweede Kamer keert waarschijnlijk terug van reces voor een
debat over de mogelijke uitzending van een politiemissie naar
Oost-Oekraine. [25]
Officieel heet het, dat de missie de rampplek moet
beveiligen, zodat onderzoekers ongestoord hun werk kunnen
doen. [26]

In de praktijk brengt dit een oorlogssituatie dichterbij, omdat het gebied
een kruitvat is.

Ook politiek slaat Nederland de oorlogstrom, in een Kamerbrief,
waarin wordt geschreven, dat de ramp MH17 een ’’keerpunt in de
relatie met Rusland is’’. [27]
Waarom ?

Er is toch nog geen enkel bewijs van Rusland’s betrokkenheid.

Het ziet ernaar uit, dat die vliegramp gebruikt wordt om de confrontatie
tussen het Westen en Rusland op te voeren.

Ten koste van de levens van onschuldigen.

Oorlog leidt tot ellende en onschuldige slachtoffers aan beide kanten.
Oorlog is een misdaad tegen het leven.
En recht doen aan de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraine
doe je niet door meer slachtoffers te maken, maar door echt gerechtigheid
te doen.

Trouwens, nog los van alle morele bezwaren, zou militair ingrijpen hoogst
onverstandig zijn, zowel politiek als militair.
Tenslotte heeft Rusland niet de eerste de beste troepenmacht.

Dit wordt ook uitgelegd door Generaal Buiten Dienst Van Kappen [28]

EPILOOG

Gerechtigheid, na een gedegen onderzoek en geen oorlog of
oorlogsgekletter.
Niet alleen ´´Nationale Rouw´´, maar internationale
handhaving van de mensenrechten.

En een humane behandeling van vluchtelingen in Nederland.

Zolang dat niet gebeurt, is de politieke invulling van die
Nationale Rouw, onoprecht, hypocriet en meten met twee maten.

Niet alleen Nederland, maar de hele wereld bestaat uit mensen, met
recht op respect en humaniteit

Astrid Essed

[1]

NIEUWS.NL
BOEING 777 UIT AMSTERDAM NEERGESTORT IN OEKRAINE
17 JULI 2014

http://www.nieuws.nl/algemeen/20140717/Boeing-777-uit-Amsterdam-neergestort-in-Oekraine

[2]

NIEUWS.NL
VS : VLIEGRAMP MALAYSIA GEEN ONGELUK
18 JULI 2014

http://www.nieuws.nl/algemeen/20140718/VS-Vliegramp-Malaysia-geen-ongeluk

RTL NIEUWS
OEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN
VLIEGTUIG
17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[3]

RTL NIEUWS
OEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN
VLIEGTUIG
17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[4]

RTL NIEUWS
OEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN
VLIEGTUIG
17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[5]

STANDAARD.BE
SEPARATISTEN : WE HEBBEN NET EEN ANTONOV NEERGEHAALD
17 JULI 2014

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140717_01182938

[6]

NIEUWS.NL
VS : VLIEGRAMP MALAYSIA GEEN ONGELUK
18 JULI 2014

http://www.nieuws.nl/algemeen/20140718/VS-Vliegramp-Malaysia-geen-ongeluk

RTL NIEUWS
OEKRAINE EN SEPARATISTEN ONTKENNEN NEERHALEN
VLIEGTUIG
17 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/oekraine-en-separatisten-ontkennen-neerhalen-vliegtuig

[7]

AD
RUSSISCHE SEPARATIST BEKENT NEERHALEN VLUCHT MH 17
22 JULI 2014

http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Neergeschoten-Boeing-777/article/detail/3694664/2014/07/22/Russische-separatist-bekent-neerhalen-vlucht-MH17.dhtml

[8]

[8]

’’Ja, separatisten zijn daar de baas, maar op een nogal chaotische wijze die van “totale controle” nogal een aanfluiting maakt. “De Wall Street Journal schrijft dat het onvermogen van de rebellen om met de plaats van de crash om te gaan een bijproduct is van hun eigen gedesorganiseerde, verbrokkelde status”, zo vertelt de Christian Science Monitor dat diverse verslagen citeert.’’

VLIEGTUIGCRASH : STEMMINGMAKERIJ DRAAGT BIJ AAN
OORLOGSPSYCHOSE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/07/22/vliegtuigcrash-stemmingmakerij-draagt-bij-aan-oorlogspsychose/

[9]

RTL NIEUWS
VOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES
24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces

[10]

RTL NIEUWS
40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEK

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17

[11]

NU.NL
INDRUKWEKKENDE STILTE SCHIPHOL BIJ HERDENKING
VLIEGRAMP
23 JULI

http://www.nu.nl/binnenland/3835661/indrukwekkende-stilte-schiphol-bij-herdenking-vliegramp.html

NRC
DAG VAN NATIONALE ROUW-MINUUT STILTE NA LANDING EERSTE
VLIEGTUIG
22 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/22/morgen-dag-van-nationale-rouw/

[12]

NRC
WAGENS MET EERSTE SLACHTOFFERS MH17 AANGEKOMEN
IN HILVERSUM
23 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/23/live-eerste-vijftig-lichamen-naar-nederland-dag-van-nationale-rouw/

NRC
DAG VAN NATIONALE ROUW : GEEN VLIEGVERKEER, NPO SCHRAPT
AMUSEMENT
23 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/23/wat-gebeurt-er-tijdens-de-eerste-dag-van-nationale-rouw-in-52-jaar/

NU.NL
WOENSDAG 23 JULI IS DAG VAN NATIONALE ROUW
23 JULI 2014

http://www.nu.nl/binnenland/3834822/woensdag-23-juli-dag-van-nationale-rouw.html

[13]

WIKIPEDIA
VLIEGTUIGRAMP VAN TENERIFE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuigramp_van_Tenerife

[14]

WIKIPEDIA
SLM RAMP

http://nl.wikipedia.org/wiki/SLM-ramp

[15]

WIKIPEDIA
BIJLMERRAMP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijlmerramp

[16]

NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAIENSE FASCISTEN
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/03/11/nederlandse-regering-ondersteunt-oekraiense-fascisten/

[17]

TROUW
TIMMERMANS MAAKT INDRUK MET KRACHTIGE SPEECH
22 JULI 2014

http://www.trouw.nl/tr/nl/31523/Vliegtuigcrash-Oekraine/article/detail/3693811/2014/07/22/Timmermans-maakt-indruk-met-krachtige-speech.dhtml

[18]

BRIEF VAN OUD PREMIER DRIES VAN AGT AAN PREMIER
MARK RUTTE
http://www.rightsforum.org/open-brief-dries-van-agt-aan-mark-rutte

[19]

HUMAN RIGHTS WATCH
UKRAINE/REVIEW OPERATIONS IN SOUTH EAST
6 JUNI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/06/06/ukraine-review-operations-southeast

HUMAN RIGHTS WATCH
UKRAINE : ANTI KIEV FORCES RUNNING AMOK
23 MEI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/05/23/ukraine-anti-kiev-forces-running-amok

[20]

CHANNEL 4 NEWS
HOW THE FAR RIGHT TOOK TOP POSTS IN
UKRAINE´S POWER VACUUM
5 MAART 2014

http://www.channel4.com/news/svoboda-ministers-ukraine-new-government-far-right

[21]

NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAIENSE FASCISTEN
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/03/11/nederlandse-regering-ondersteunt-oekraiense-fascisten/

[22]

RTL NIEUWS
MILITAIREN NIET OP VERLOF OM MOGELIJKE
MH17-MISSIE
24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/militairen-niet-op-verlof-om-mogelijke-mh17-missie

[23]

RTL NIEUWS
40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEK

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17

[24]

RTL NIEUWS
40 MARECHAUSSEES MEE NAAR RAMPPLEK

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/40-marechaussees-mee-naar-rampplek-mh17

[25]

RTL NIEUWS
VOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES
24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces

[26]

RTL NIEUWS
VOLLEDIGE KAMER WELLICHT VOLGENDE WEEK TERUG VAN RECES
24 JULI 2014

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/volledige-tweede-kamer-wellicht-volgende-week-terug-van-reces

[27]

NRC
KAMERBRIEF : RFAMP NH17 IS KEERPUNT IN RELATIE MET
RUSLAND
24 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/24/kamerbrief-ramp-mh17-is-keerpunt-in-relatie-met-rusland/

[28]

NOS
VAN KAPPEN/MILITAIR INGRIJPEN HOOGST ONVERSTANDIG
20 JULI 2014
http://nos.nl/video/677224-van-kappen-militair-ingrijpen-hoogst-onverstandig.html


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.