RSS articles
Français  |  Nederlands

Vluchtelingengevangenis Kamp Zeist/Bouwvergunning gezinsgevangenis/Brief aan Gemeente Zeist

posté le 10/09/15 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST/
/BOUWVERGUNNING AAN DE VRIES EN VERBURG VOOR
GESLOTEN GEZINSLOCATIES/BRIEF AAN GEMEENTE ZEIST

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/kamp-zeistbouwvergunning-aan-de-vries-en-verburg-voor-gesloten-gezinslocatiesbrief-aan-gemeente-zeist/

AAN
DE GEMEENTE ZEIST

Onderwerp :
Uw vergunning aan bouwbedrijf De Vries en Verburg voor
het bouwen van een ’’gesloten gezinslocatie’’ op het terrein van Kamp Zeist

Geacht Gemeentebestuur,

Op 28 augustus anno Domini 2015 hebt u aan bouwbedrijf De Vries
en Verburg, vergunning verleend tot de bouw van een ’’gesloten gezinslocatie’’
op het terrein van Kamp Zeist, detentiecentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen,
en AZC. [1]
Als facilitator van het detentiecentrum voor mensen met als enige ’’misdaad’’,
te zijn gevlucht voor vervolging en/of oorlog, armoede, bent u sinds jaar
en dag medeplichtig aan hert inhumane Nederlandse asielbeleid [2] en hebt
u dus bloed aan uw handen.
Met de bouw van de ’’gesloten gezinslocatie’’, of
beter gezegd [want dat is het], gezinsgevangenis, maakt u het alleen maar erger.

TE UWER INFORMATIE

Hoewel dat niet nodig zou moeten zijn, de feiten op een rijtje :

GESLOTEN GEZINSLOCATIES EUPHEMISME VOOR
GEVANGENIS

Volgens het filmpje van de Nederlandse Overheid
slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u goedgekeurde en
gefaciliteerde bouw van ”woningen” [uw ’’gesloten gezinslocaties],
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [3]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders :
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]
Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.

En ik weet het niet van u dames en heren van het Gemeentebestuur,
maar ik zou niet willen verblijven
in een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.

Maar alle gekheid op een stokje :
Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.
Niets meer en niets minder.
Je mag immers het terrein niet verlaten !
Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind” ?
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.
Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [6]
De rest [overgebleven gezinnen, waarbij niet direct kans is
op uitzetting] belandt nog ’’gewoon’’’in vreemdelingendetentiecentra.
Maar voor hen is er toch ook nog ruimte in ’’uw’’ Kamp Zeist ?
Namelijk het reguliere dententiecentrum !
Zo bent u ’’multifunctioneel’’........

TENSLOTTE

Met uw vergunning voor de bouw van de gezinsgevangenis [laten we
er niet langer omheen draaien] op Kamp Zeist aan bouwbedrijf De Vries
en Verburg, hebt u een nieuw dieptepunt in uw medeplichtigheid aan
het Nederlandse asielbeleid bereikt.
De bouw van een kindvriendelijke gezinslocatie met hoge muren, schrikdraad
en bewegingssensoren en het ’’hoogtepunt’’, deportatie naar oorlog,
vervolging of het vriendelijkst gezegd, onzekerheid.

Het asielbeleid is misdadig [7], u was al medeplichtig aan de misdaad
van detentie van onschuldigen en hun deportatie naar oorlog/ellende
en vergroot dat nog met de bouw van die gezinsgevangenis.

Een goede raad :

Wanneer u nog beschikt over een greintje opspelend geweten :

Trek die vergunning voor de bouw van die gezinsgevangenis in en
begin met het afbreken van de vluchtelingengevangenis op uw terrein.

De kentering van relatieve onverschilligheid en [soms] vijandigheid
tegenover vluchtelingen naar hartverwarmende solidariteitsinitiatieven
[8] is u toch ook niet ontgaan ?
Bedenk, dat u met uw gecontinueerde steun aan het inhumane Nederlandse
Overheidsbeleid tegenover vluchtelingen, medeplichtig bent aan de gevolgen
van de deportatie van de vluchtelingen naar oorlog en andere ellende en daarop zult worden afgerekend.

Doe dus het enige rechtvaardige, trek de bouwvergunning in en
ontbindt het detentiecentrum.

Geen vrijheid in Nederland totdat alle vluchtelingen vrij zijn !

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

[1]

GEMEENTEBLAD
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE
PROCEDURE, RICHELLEWEG 13 TE SOESTERBERG, BOUWEN

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-82815.html

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure, Richelleweg 13 te Soesterberg, bouwen
Datum verzending : 28 augustus 2015

Locatie : Richelleweg 13, 3769 AZ te Soesterberg

Omschrijving : het oprichten van gebouwen (woonpaviljoens, bijbehorende voorzieningen en een multifunctioneelgebouw)

Kenmerk : OV20150734
Inzage
Let op : de vergunning is alleen in te zien met toestemming van de eigenaar.
De verleende of geweigerde vergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn, alleen op afspraak, in te zien bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. U kunt telefonisch contact opnemen met het bouwloket via telefoonnummer 14 030.
Bezwaar
Alleen belanghebbenden bij het besluit kunnen bezwaar indienen. Na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) hebt u 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen als u het niet eens bent met de beslissing. U dient een (gemotiveerd) bezwaar in bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM te Zeist. U kunt ook digitaal bezwaar maken, kijk daarvoor op de website www.zeist.nl/bezwaarschrift.
Voorlopige voorziening
Bezwaar indienen tegen het besluit betekent niet dat het besluit niet mag worden gerealiseerd. U kunt gelijktijdig met of na indiening van het bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter kan dan beslissen om de uitvoering te onderbreken. U dient een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

[2]

IN DIT ARTIKEL NADERE INFORMATIE OVER HET INHUMANE
ASIELBELEID

ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS TEEVEN EN CO/
SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSE
ASTRID ESSED
12 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/asielextremismevluchtelingenmisdadigers-teeven-en-coschreibtischmorderjaccuse/

[3]

RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[4]

RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[5]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND
”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENIS
KAMP ZEIST

http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html

[6]

”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen : er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”

DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST

http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra-en-uitzetcentra/GGV-Zeist/

[7]

ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS TEEVEN EN CO/
SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSE
ASTRID ESSED
12 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/asielextremismevluchtelingenmisdadigers-teeven-en-coschreibtischmorderjaccuse/

[8]

TROUW
WAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN ?
3 SEPTEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.