RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Vluchtelingenhaat/Xenofobie,Steenbergen en moedig tegengeluid Dasja Abresch

posté le 24/10/15 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE, STEENBERGEN
EN MOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCH

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/vluchtelingenhaat-in-werkingover-xenofobie-steenbergen-en-moedig-tegengeluid-dasja-abresch/

’’"Ik vind dat we het verplicht zijn om mensen, die zich in een oorlogssituatie bevinden, een vluchthaven te bieden. Ik voel de wil en de plicht om een ander die in nood verkeert te helpen. En zoals u merkt, ben ik niet bang om dat hier te zeggen."

Dasja Abresch op gemeentelijke bijeenkomst in Steenbergen
over de komst van een asielzoekerscentrum

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

Het anti vluchtelingenzaad, dat PVV Fuhrer G. Wilders heeft
gezaaid [1], begint zijn giftige vruchten af te werpen en wordt steeds grimmiger :

Na de hartverwarmende geluiden, [die er trouwens nog steeds zijn],
om vluchtelingen welkom te heten [2], de gevaarlijke tegenreactie.
Extreem-rechtse winden waaien om de rotsen.

Enkele nare voorbeelden :
Protesten tegen de komst van noodopvangen voor
vluchtelingen van inwoners in Purmerend, die de Gemeenteraad
bestormden, protesten in Enschede, xenofobe geluiden op
een inspraakavond in Tilburg, anti vluchtelingen
protesten in het dorp Oranje. [3]
En dan was er de poging tot intimidatie van de noodopvang
in Rotterdam Crooswijk. [4]

Veel gevaarlijker :
Een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbij
lieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [5]
Er zou ook een PVV kandidaat bij de bestorming betrokken zijn. [6]
Maar gelukkig kwam ook het tegengeluid :
Als reactie op die bestorming kwamen vele
hartverwarmende steunbetuigingen aan
de vluchtelingen. [7]
En in het dorp Oranje, ook een initiatief van een inwoner
om barbecues voor vluchtelingen te organiseren. [8]
Zoals ik al zei : die kant is er ook !

PEGIDA ANTI VLUCHTELINGEN MANIFESTATIE
IN UTRECHT

Terug naar de gevaarlijke kant :
Naast protesten tegen noodopvangen voor vluchtelingen,
die zelfs ontaarden in bestormingen en worden aangejaagd door
de extreem-rechtse PVV Fuhrer Wilders [9], maar ook door
xenofobe VVD beleidsnota’s [10, in daadwerkelijk beleid
omgezet [11], de protestmanifestatie van Islamofoob en
xenofoob Pegida, een verkapte neo nazi groepering. [12]
Dit griezelige gebeuren vond plaats op zondag, 11 october. [13]

MAAR ER WAS FLINK VERZET !
Een tegenprotest van de Internationale Socialisten en
een geslaagde actie van andere anti fascisten, die de Pegida nazi’s
het houden van hun xenofobe giftoespraken praktisch onmogelijk
maakten ! [14]
De Kerken luidden de klokken uit protest tegen Pegida. [15]

Wat van de toespraken te verstaan was, was een hetzerige en
weerzinwekkende anti Islam toespraak van Raffie
Chohan, voortrekker van Dutch Defence League, een Islamofobe
en xenofobe club, zusterorganisatie van de English Defence
League [waarvan oprichter Tommy Robinson op de Pegida
demonstratie aanwezig was. [16]
Deze toespraak wordt door het OM op strafbaarheid onderzocht. [17]

Maar Pegida is hardnekkig, gaat door en heeft een nieuwe
demonstratie aangekondigd op 8 november. [18]

Dus zal het verzet aanwezig zijn !

STEENBERGEN/OPHITSERIJ WILDERS/FYSIEKE CONFRONTATIE
BIJ ANTI VLUCHTELINGENPROTEST

Ik schreef het al :
Het anti vluchtelingenprotest wordt steeds grimmiger :

Naar voorbeeld is het Brabantse dorp Steenbergen :
Daar zou PVV Fuhrer Wilders naartoe gaan, om het verzet
aan te wakkeren, maar kon door ’’ verplichtingen in de Tweede Kamer
’’ niet komen. [19]
Maar de vlam was al in de pan :

Natuurlijk vond het geplande anti vluchtelingenprotest toch
plaats, waarbij de tegenstanders van asielopvang zich lieten
horen, duidelijk opgehitst door Wilders,.

Ik citeer een tegenstander
’’Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet. ’’
"Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger." [20]
Gelukkig ook voorstanders
’’ "Ik werd gebeld door m’n zusje die vroeg of ik zin had om een tegengeluid te laten horen", zegt een van hen. "Wat mij betreft zijn de meeste vluchtelingen hier welkom, ja." [21]

De stemming was grimmig en het kwam zelfs tot fysiek geweld. [22]

Het zal geen verbazing wekken, dat het geweld van de vluchtelingen
haters kwam, [23]

STEENBERGEN/INTIMIDERENDE TERREUR TIJDENS
GEMEENTELIJKE VERGADERING OVER ASIELOPVANG

Eerst een anti vluchtelingendemonstratie [24], daarna naar een
sporthal, waar de Gemeente een vergadering had belegd over de
komst van een asielzoekerscentrum in Steenbergen.
En daar vond gewoon fascistische terreur plaats !

Na het gebruikelijke xenofobe gebral [vluchtelingen ’’bedreiging
voor de veiligheid’’, tegen de komst van moslims, het zijn
’’economische’’ vluchtelingen] [25], werd de burgemeester uitgejouwd,
nadat hij, op een vraag van een tegenstander, hoe het met de veiligheid
moest, had geantwoord, dat hij niet verwacht, dat het onveilig zou worden.
[26]

Het werd een weerzinwekkende vertoning van Boe geroep, geschreeuw
en middelvingers. [27]
Regelmatig werd door de bende vluchtelingenhaters geroepen
’’VOL IS VOL’’ en meer xenofobisch geschreeuw. [28]

DASJA ABRESCH/MOEDIG TEGENGELUID

Dieptepunt was het xenofobisch geschreeuw waarbij ieder respect
zoek was, hoogtepunt vormde voor mij het optreden van Dasja Abresch.

Zij kwam met een dapper tegengeluid en werd uitgejouwd en
uitgescholden in obscene taal. [29]
Tegen de stroom fascistische terreur in had ze de moed, op
te merken :
’’"Ik vind dat we het verplicht zijn om mensen, die zich in een oorlogssituatie bevinden, een vluchthaven te bieden. Ik voel de wil en de plicht om een ander die in nood verkeert te helpen. En zoals u merkt, ben ik niet bang om dat hier te zeggen." [30]

En nogmaals, dat kwam haar te staan op boegeroep, middelvingers
en obscene taal. [31]
Maar ze hield stand en maakte haar betoog af, al was zij praktisch
onverstaanbaar.

KUDOS !
LOF EN GROTE WAARDERING !

Voor haar moed, tegen de stroom in te gaan EN haar humaniteit.

Over haar moedige optreden tijdens de bijeenkomst from hell
zei ze simpel
’’"Volgens mij komt iedereen in zijn leven een verantwoordelijkheid tegen die hij niet uit de weg kan gaan. Ik denk dat dit mijn moment was." [32]

BRAVA !

Ze heeft een hoop over zich heen gekregen :
Steen door de ruit, met de bijbehorende narigheden. [33]
Zodanig, dat ze haar kinderen maar voor de zekerheid elders
liet slapen en mensen in haar omgeving haar aanrieden, maar niet
naar die vergadering te gaan.
Maar ze ging :
En maakte haar punt

Daarover zei ze :

’’ Ik vond het juist belangrijk dat ik zou spreken, omdat ik merk dat mensen steeds banger worden." [34]
Iemand om een voorbeeld aan te nemen.

De bedreiging van Dasja Abresch [steen door de ruit] is trouwens
geen uitzondering :
Een Purmerends D’66 raadslid, dat zich uitsprak werd door
anonieme vluchtelingenhaters bedreigd [35]
Ook werden bedreigd de burgemeester van Rijssen, raadsleden
uit Rijswijk en de Gemeente Aalburg. [36]
Het moet niet gekker worden.

Of het hier nu gaat om welgeplande en gecoordineerde
fascistische acties of loslopende groeperingen/individuen,
is mij niet duidelijk, maar gevaarlijk is het onmiskenbaar,
zeker vanwege het bijna epidemische karakter.

Oja, and last, but not least :

Op 31 october is er opnieuw een anti vluchtelingenprotest
in Enschede, georganiseerd door ’’AZC Alert Enschede’’ [37]
Aangehitst door Wilders en co [38]
Ook in Enschede zal het verzet zijn !
Wait and see !

EPILOOG

Wreedheid en goede wil. ik schreef het al eerder, zijn twee
krachten in de wereldgeschiedenis, die voortdurend tegenover
elkaar staan.
Hier :
Wreedheid, in allerlei gradaties, tegenover hen, die oorlog, ellende
en armoede zijn ontvlucht, in de hoop in Europa bescherming te
krijgen.
Of dat ook gebeurt of dat ze een nieuwe ramp te wachten staat,
is nog maar de vraag.

Maar er is ook goede wil :
De vastbeslotenheid om deze vluchtelingen daadwerkelijk welkom
te heten, vanaf individuele initiatieven, acties en moedige mensen
als Dasja Abresch uit Steenbergen, die haar punt maakte tegenover honderden
hysterische vluchtelingenhaters.

De kracht van fascisten is haatzaaien en intimidatie.

Laten we ze met gelijke munt betalen en hun laffe intimidatie weerstaan.

Zodat de vluchtelingen weten, dat ze welkom zijn.

SAY IT LOUD, SAY IT CLEAR, REFUGEES ARE WELCOME HERE !

Astrid Essed

NOTEN

ZIE VOOR NOTEN OOK

http://www.astridessed.nl/vluchtelingenhaat-in-werkingover-xenofobie-steenbergen-en-moedig-tegengeluid-dasja-abresch/

[1]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[2]

EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/
INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN

’’Een paar dagen is Marion op pad met de Nederlanders Dirk en Emma, die al jaren op het eiland wonen. "De vluchtelingenproblematiek gaat het duo aan het hart. Ze proberen zoveel mogelijk hulp te bieden door vluchtelingen bijvoorbeeld een lift te geven. Zo nemen we een jonge gesluierde vrouw mee in onze jeep. Met haar baby, huilend in haar armen, vertelt ze in gebrekkig Engels dat er werd geschoten op haar baby", schrijft Marion.
Naast het vervoeren van de vluchtelingen nemen Emma en Dirk ook regelmatig zelf vluchtelingen in huis. ’Ook al help je maar één iemand, dat is al beter dan helemaal niets doen’’

DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN ?
4 SEPTEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html

DONEER JE DEKEN
http://doneerjedeken.org/

DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN ?
4 SEPTEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html

AT5
MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZO
BIJ MIJ NAAR BINNEN
4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen

AT5
DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERS
HELPEN VLUCHTELINGEN
4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen

AT5
HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN
14 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen

AT5
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM :
”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’
16 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen

AT5
WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEK
HEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN
17 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen

AT5
ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM
4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam

TROUW
WAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN ?
3 SEPTEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

[3]

XENOFOBIE JEGENS VLUCHTELINGEN

En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”

NRC
WOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMEN
RAADSVERGADERING OVER KOMST AZC

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/

RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT
PURMEREND : BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERS
WEG
24 SEPTEMBER 2015

http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg

RTV OOST
BEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE
7 SEPTEMBER 2015

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658

EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VAN
ERGERNIS
PETER STORM
25 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/25/een-avond-van-voorlichting-een-avond-van-ergernis/

NOS
BEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN MET
EXTRA ASIELZOEKERS TEGEN
6 OCTOBER 2015

http://nos.nl/artikel/2061663-bewoners-oranje-houden-bussen-met-extra-asielzoekers-tegen.html

DOORBRAAK.EU
RACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGER
MIGRATIEBELEID TE VERKOPEN
8 OCTOBER 2015

http://www.doorbraak.eu/oranje-racistische-meute-opgehitst-om-strenger-migratiebeleid-te-verkopen/

[4]

RIJNMOND NIEUWS
ARRESTATIE BIJ NOODOPVANG VLUCHTELINGEN
IN ROTTERDAM
10 OCTOBER 2015

http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-10-2015/arrestatie-bij-noodopvang-vluchtelingen-rotterdam

[5]

RTV UTRECHT
NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD
10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[6]

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

[7]

RTV UTRECHT
TEVEEL STEUNBETUIGINGEN NA BESTORMDE OPVANG WOERDEN
10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395060

[8]

Helaas wordt in dit artikel van de Europese Staatslieden ten
aanzien van hun vluchtelingenbeleid ten onrechte
een veel te welwillend beeld gegeven.

VRIJ NEDERLAND
IS DEZE BLOEMENKWEKER HET NIEUWE SYMBOOL
VAN DE VLUCHTELINGENCRISIS ?

http://www.vn.nl/nieuw-symbool-van-de-vluchtelingencrisis-jan-voortman/

[9]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID
ASTRID ESSED
17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[10]

’’´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´

VVD BELEIDSSTUK
”GRENZEN AAN DE OPVANG”
VVD
LINK
GRENZEN AAN DE OPVANG
http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[11]

BELEIDSSTUK VVD ’’GRENZEN AAN DE OPVANG’’,
IN DADEN OMGEZET

AD
HUISVESTING ASIELZOEKERS WORDT VERSOBERD
12 OCTOBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4161637/2015/10/12/Huisvesting-asielzoekers-wordt-versoberd.dhtml

ZIE VVD BELEIDSNOTA
´GRENZEN AAN DE OPVANG´´

´´Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd´´

”GRENZEN AAN DE OPVANG”
VVD
GRENZEN AAN DE OPVANG
http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[12]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

KAFKA
NEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST : WAPENHANDELAAR
EN NAZIVRIEND

http://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/

VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND/XENOFOBIE/
WAAKZAAMHEID
ASTRID ESSED
17 OCTOBER 2015

http://www.astridessed.nl/vluchtelingen-in-nederlandxenofobiewaakzaamheid/

[13]

AD
PEGIDA MARS DOOR UTRECHT VERBODEN : TE
GEVAARLIJK
7 OCTOBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4158314/2015/10/07/Pegida-mars-door-Utrecht-verboden-te-gevaarlijk.dhtml

[14]

INDYMEDIA.NL
UTRECHT OVERSTEMT PEGIDA

https://www.indymedia.nl/node/30095

SOCIALISME.NU
ANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT : DE WERELD
IS VAN IEDEREEN
12 OCTOBER 2015

http://socialisme.nu/blog/nieuws/47124/anti-pegida-protest-in-utrecht-de-wereld-is-van-iedereen/

ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE : IN ACTIE TEGEN PEGIDA
PETER STORM
11 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/

[15]

”Kerken zullen de klokken luiden en zetten hun deuren open.”

RTV UTRECHT
UTRECHT KLAAR VOOR MANIFESTATIE PEGIDA EN
SOCIALISTEN
11 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395061/utrecht-klaar-voor-manifestatie-pegida-en-socialisten.html

[16]

NRC
OM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAK
VAN PEGIDA IN UTRECHT
12 OCTOBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht

’’ Hij slaat zijn vleugels uit in Nederland en vindt in Raffie Chohan van de Dutch Defence League (DDL) een geestverwant. Chohan vormt samen met haar man Maarten Hoekwater de drijvende kracht achter deze organisatie, die zich keert tegen ‘de EU, Islamisering en Sharia in Nederland’.

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

’’Een andere spreker op de demonstratie is Stephen Yaxley-Lennon, beter bekend onder zijn pseudoniem Tommy Robinson. Tot twee jaar geleden was hij de voorman van de English Defence League (EDL), een hooligan-organisatie die zich met hand en tand verzet tegen de aanwezigheid van moslims en de Islam in Groot Brittannie.’’

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[17]

NRC
OM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAK
VAN PEGIDA IN UTRECHT
12 OCTOBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht

[18]

VOLKSKRANT
PEGIDA WIL IN NOVEMBER WEER IN UTRECHT PROTESTEREN
15 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/pegida-wil-in-november-weer-in-utrecht-protesteren~a4163906/

TELEGRAAF
PEGIDA DEMONSTREERT 8 NOVEMBER WEER
12 OCTOBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24607037/__Weer_protest_Pegida_in_Utrecht__.html

[19]

’’ Geert Wilders komt donderdagmiddag niet naar Steenbergen. Hij is verhinderd vanwege uitgestelde stemrondes in de Tweede Kamer. Dat meldt Alexander van Hattem, fractievoorzitter van de Brabantse PVV. Wilders wil snel een nieuwe datum prikken voor een bezoek. ’Uitstel is geen afstel’, meldt hij op Twitter.’’

OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376461093/Geert+Wilders+niet+naar+Steenbergen+om+te+demonstreren+tegen+azc.aspx

OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS GAAT IN STEENBERGEN FLYEREN TEGEN
KOMST ASIELZOEKERSCENTRUM

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2373571083/Geert+Wilders+gaat+in+Steenbergen+flyeren+tegen+komst+asielzoekerscentrum.aspx

[20]

’’Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.’’

VOLKSKRANT
DEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN
22 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/rumoerige-bijeenkomst-over-asielzoekers-steenbergen~a4168048/

[21]

’’"Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet", reageert een van de tegenstanders van het azc. "Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger."

OMROEP BRABANT
GRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

ZIE VOOR DE AFWEZIGHEID VAN GENOEMDE ’’GROTE VRIEND’’

OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376461093/Geert+Wilders+niet+naar+Steenbergen+om+te+demonstreren+tegen+azc.aspx

[22]

’’Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. ’’

OMROEP BRABANT
GRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

’’Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.’’

VOLKSKRANT
DEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN
22 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/rumoerige-bijeenkomst-over-asielzoekers-steenbergen~a4168048/

[23]

’’Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. ’’

OMROEP BRABANT
GRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

[24]

’’Eerst vond er een optocht plaats van tegenstanders van het AZC, voorzien van Nederlandse vlag en alles.’’

STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKT
PETER STORM
22 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

’’Voorafgaand aan de bijeenkomst liep een groep mensen onder het scanderen van leuzen van het centrum van Steenbergen naar de sporthal.’’

NU.NL
KLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN
21 OCTOBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4149876/klachten-vergadering-asielopvang-steenbergen.html

[25]

’’De meesten van de ongeveer twintig sprekers die aan het woord kwamen, waren tegen het azc en voerden daar allerlei argumenten voor aan. Zo werd gezegd dat de vluchtelingen economische motieven hebben en dat Nederland zelf net uit de crisis komt. Ook veronderstellen sommigen dat de veiligheid zou afnemen.
Volgens Omroep Brabant vrezen bewoners onder meer de andere normen en waarden van asielzoekers. Maar ook is er veel angst over het niet kunnen verkopen van huizen als er een asielzoekerscentrum in het stadje komt. Sommigen geven openlijk toe dat ze tegen de komst van moslims zijn.’’

NU.NL
KLACHTEN OP VERGADERING ASIELOPVANG STEENBERGEN
21 OCTOBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4149876/klachten-vergadering-asielopvang-steenbergen.html

OMROEP BRABANT
ASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN :
AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

[26]

’’Bij aanvang van de bijeenkomst kreeg burgemeester Vos amper de kans om uit te praten. Boegeroep klonk. 21 burgers maakten gebruik van de inspraakmogelijkheid.’’
......
.......
’’Tegenstanders reageerden boos op de politiek. Zo wilde een inspreker van burgemeester Vos weten of hij het accepteert als de veiligheid in Steenbergen afneemt. Toen Vos zei dat hij niet verwacht dat het onveilig wordt, kreeg hij luid boegeroep over zich heen. Middelvingers gingen de lucht in.’’

OMROEP BRABANT
ASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN :
AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKT
PETER STORM
22 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

RTL NIEUWS
BURGEMEESTER UITGEJOUWD BIJ AZC DEBAT STEENBERGEN
21 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/burgemeester-uitgejouwd-bij-azc-debat-steenbergen

[27]

OMROEP BRABANT
ASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN :
AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

STEENBERGEN-HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKT
PETER STORM
22 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

[28]

’’"Vol is vol ! Vol is vol !" Jongens met petjes, kalende mannen en jonge vrouwen scanderen en masse met één priemende vinger in de lucht richting podium. In grimmige sfeer begon de inspraakavond in Steenbergen over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. In de sporthal ’t Cromwiel woonden ruim zevenhonderd mensen de zwaarbewaakte bijeenkomst bij.

TROUW
STEENBERGEN SCHREEUWT DEBAT KAPOT
21 OCTOBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/36561/Asielbeleid/article/detail/4168282/2015/10/21/Steenbergen-schreeuwt-debat-kapot.dhtml

[29]

RTL NIEUWS
UITGEJOUWDE INWOONSTER : ’’IK MOEST HET DOEN’’
22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

TROUW
ONRUSTIGE VERGADERING STEENBERGEN OVER ASIELOPVANG
21 OCTOBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4168207/2015/10/21/Onrustige-vergadering-Steenbergen-over-asielopvang.dhtml

[30]

OMROEP BRABANT
ASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN :
AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

[31]

RTL NIEUWS
UITGEJOUWDE INWOONSTER : ’’IK MOEST HET DOEN’’
22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[32]

RTL NIEUWS
UITGEJOUWDE INWOONSTER : ’’IK MOEST HET DOEN’’
22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[33]

’’Een paar dagen eerder had Abresch thuis een steen door de ruit gekregen. Vermoedelijk door iemand die anders over vluchtelingen denkt dan zij. Toch koos ze het podium.’’

RTL NIEUWS
UITGEJOUWDE INWOONSTER : ’’IK MOEST HET DOEN’’
22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[34]

RTL NIEUWS
UITGEJOUWDE INWOONSTER : ’’IK MOEST HET DOEN’’
22 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/uitgejouwde-inwoonster-steenbergen-ik-moest-het-doen

[35]

RTV NOORD HOLLAND
KINDEREN RAADSLID PURMEREND BEDREIGD : ’’DIT GAAT
ECHT OVER DE GRENS’’
22 OCTOBER 2015

http://www.rtvnh.nl/nieuws/172963/kinderen-raadslid-purmerend-bedreigd-dit-gaat-echt-over-de-grens

[36]

VOLKSKRANT
BURGEMEESTER RIJSSEN BEDREIGD OM OPVANG VLUCHTELINGEN
15 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/burgemeester-rijssen-bedreigd-om-opvang-vluchtelingen~a4164019/

’’Eerder deze week kregen raadsleden van D66, PvdA en Groen Links uit Rijswijk een dreigbrief.’’

VOLKSKRANT
BURGEMEESTER RIJSSEN BEDREIGD OM OPVANG VLUCHTELINGEN
15 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/burgemeester-rijssen-bedreigd-om-opvang-vluchtelingen~a4164019/

NOS
RAADSLEDEN RIJSWIJK BEDREIGD OM KOMST AZC
14 OCTOBER 2015

http://nos.nl/artikel/2063024-raadsleden-rijswijk-bedreigd-om-komst-azc.html

OMROEP WEST
RAADSLEDEN RIJSWIJK KRIJGEN DREIGBRIEVEN NA KOMST
AZC : ’’ANDERS ZOEK IK JE OP TYFUSWIJF’’
13 OCTOBER 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/2959419/Raadsleden-in-Rijswijk-krijgen-dreigbrieven-na-komst-azc-Anders-zoek-ik-je-op-tyfuswijf

BRABANTS DAGBLAD
GEMEENTEHUIS AALBERG BRANDT AF ALS ER VLUCHTELINGEN
KOMEN
21 SEPTEMBER 2015

http://www.bd.nl/regio/waalwijk-heusden-e-o/aalburg/gemeentehuis-aalburg-brandt-af-als-er-vluchtelingen-komen-1.5259748

[37]

TUBANTIA
WEER PROTEST TEGEN AZC ALERT ENSCHEDE
BELEGT WEER PROTESTBIJEENKOMST AZC
12 OCTOBER 2015

http://www.tubantia.nl/regio/enschede/actiegroep-azc-alert-enschede-belegt-weer-protestbijeenkomst-azc-1.5326348

[38]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.