Zig Zag Benefit Party - Soirée de soutien au collectif Zig Zag

gepost op 24/02/20
lieu : L'Accroche
adresse : 72 avenue pont du Luttre, Bruxelles
Trefwoorden  actie  solidarité 

Benefit party for Zig Zag kitchen
Zigzag collective is a horizontal, grassroots collective that has been cooking for the people of the Maximilien Park (+700 people) 3 times a week since October. We need some funds to keep on cooking those meals. That’s why we organize this event !

Free contribution entrance, concerts, screen printing, infokiosk and bar ! Party from 18:00 to 01:00

No oppressive behaviour tolerated !


Soirée de soutien au collectif Zig Zag

Le collectif zigzag est un collectif horizontal et autogéré qui cuisine pour les personnes du parc Maximilien (+700 personnes) 3 fois par semaine depuis le mois d’octobre. Nous avons besoin de fonds pour continuer à cuisiner!
C’est pour ça qu’on organise cette soirée !

Entrée à prix libre, concerts, sérigraphie, infokiosque et bar!

Pas de comportement oppressif toléré !


Benefiet avond voor Zig Zag kitchen

Het zig zag kollektief is een horizontaal, autonoom kollektief dat sinds oktober, 3 keer per week voor de mensen in het Maximilienpark (+700 personen) kookt.
Om de maaltijden te blijven bereiden hebben meer geld nodig! Daarom organiseren we deze avond.


Vrije bijdragen, concerten, zeefdruk, infokiosk en bar!

Dominant gedrag wordt niet getolereerd !

Facebook: https://www.facebook.com/events/493...


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
flyera5555.png

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé