Zin en onzin van GAS: Burgerlijk of burgerlijk ongehoorzaam?

gepost op 10/02/14
-
Trefwoorden  répression / contrôle social  réflexion / analyse  projection / débat / concert 

Debat is tweetalig met simultaan vertaling

De voorbije tijd werden actievoerders van allerlei slag bedacht
met een GAS-boete. Het loopt soms echt de spuigaten
uit, wat de vakbonden er ondertussen toe bracht
om in gemeenschappelijk front naar het grondwettelijk
hof te trekken om het democratisch recht op sociale
actie te vrijwaren. Een gezonde democratie is nochtans
gebaat met sociale actie. Zijn er echt GAS-boetes
nodig om de democratie in goede banen te leiden?

SPREKERS
Christine Guillain (Ligue des droits de l’homme)
Luis Luis Tinoco Torrejon (Agir pour la Paix)
Piet Van Den Bergh (studiedienst ACV)
Paul-Marie Empain (gemeentesecretaris &
GAS-ambtenaar Jette)

MODERATOR
Chille De Man

Het debat wordt voorafgegaan door een toelichting
bij de ‘Hulplijn-ongewenst-GAS-gestraf’, een initiatief
van Comac, waar iedereen terecht kan voor juridisch
advies om haar/zijn boete aan te vechten, waardoor
meteen ook het collectieve verzet verder gestoffeerd
wordt.


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
gas_debat_2_nl_d(...).pdf

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé