RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Zonder berechting verantwoordelijken Decembermoorden geen rechtsstaat

posté le 11/12/17 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

ZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN DECEMBERMOORDEN
GEEN RECHTSSTAAT
INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/zon der-berechting-verantwoordelij ken-decembermoorden-geen-recht sstaat/

Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat ik recentelijk in een
artikel heb stilgestaan bij 35 jaar Decembermoorden en de politieke en
morele noodzaak van de berechting van de verantwoordelijken. [1]
Ook heb ik aandacht geschonken aan de rol van econoom en
historicus Sandew Hira [2]], die zijn verdiensten heeft in de anti-racisme
strijd en het op de juiste manier op de kaart zetten van het slavernijverleden
[3], maar ten aanzien van de gerechtigheid inzake de politieke misdaden van
de voormalige militaire dictatuur onder leiding van D. Bouterse, huidig
president van Suriname, een uiterst kwalijke rol gespeeld heeft.

In plaats van te ijveren voor de berechting van de verantwoordelijken
voor de Decermbermooorden, doet Hira, nota bene de BROER van een
van de 8 Decemberslachtoffers, de advocaat John Baboeram [4],
middels zijn project ’’Getuigenis van president Bouterse’’, er alles aan
om D. Bouterse en consorten, verantwoordelijk voor de Decembermoorden
en andere misdaden [5] uit de wind te houden en de rechtsgang te frustreren. [6]

Om nogmaals te benadrukken, hoe belangrijk ik het vind, dat gerechtigheid wordt
gedaan, heb ik een ingezonden stuk gestuurd naar een aantal Surinaamse en
Nederlandse kranten, wat direct hieronder volgt.
Suriname Mirror heeft het inmiddels gepubliceerd. [7]

Het is heel goed nieuws, dat het proces ondanks alle politieke
tegenwerking [amnestiewet, misbruik van artikel 148, Grondwet] [8]
toch weer is opgestart en dat de strafeis tegen de verdachten is geformuleerd. [9]

En nu maar hopen, dat er ook een daadwerkelijke uitspraak/veroordeling komt !

Zonder dat en de berechting van alle andere politieke misdaden, onder het
militaire regime Bouterse gepleegd, kan er geen rechtsstaat zijn in Suriname.

RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ !

Hieronder mijn Ingezonden Stuk [en de publicatie door de Suriname Mirror]
Daaronder de noten

Astrid Essed

INGEZONDEN STUK, ZOALS GESTUURD NAAR SURINAAMSE
EN NEDERLANDSE KRANTEN

INGEZONDEN STUK

Geachte Redactie,

Afgelopen vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstanders
van het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse,
huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proces
werden geexecuteerd, na gefolterd te zijn.
Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij een
couppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was,
is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering.
Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn.
Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagde
militaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt :
Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militair
F. Ormskerk [mei
1980], onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden van
leden van de voormalige ’’oude politiek’’ en dissidente militairen, de
executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker,
in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse oorlog tegen voormalig
rebellenleider en huidig politicus, R. Brunswijk
[waaronder de massaslachting te Moiwana]
Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnog
berecht te worden.
Maar om terug te komen op de Decembermoorden :
Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachten
van de Decembermoorden nu is geformuleerd.
Te hopen is, dat er niet weer politieke manoevres zullen plaatsvinden
[zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet] om de rechtsgang te
frustreren.
Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratische
rechtsstaat mogelijk.

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR PUBLICATIE DOOR SURINAME MIRROR EN NOTEN

https://www.astridessed.nl/zonder-berechting-verantwoordelijken-decembermoorden-geen-rechtsstaat/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/12/11/zonder-berechting-verantwoordelijken-decembermoorden-geen-rechtsstaat


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.