RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Zwarte Piet is racisme/Verkoop Pieten Schmink sets niet okay/Weg ermee/Brief aan Intertoys

posté le 11/11/16 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

ZWARTE PIET IS RACISME/VERKOOP PIETEN SCHMINK SETS NIET
OKAY/WEG ERMEE/BRIEF AAN INTERTOYS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/zwarte-piet-is-racismeverkoop-pieten-schmink-sets-niet-okayweg-ermeebrief-aan-intertoys/

AAN DE DIRECTIE
MANAGEMENT
MEDEWERKERS VAN INTERTOYS

Onderwerp : Pietenschminkset in uw
folderaanbieding week 45

Geachte Directie
Management
Medewerkers

Ik begin met een simpele vraag :

In welke tijd leeft u eigenlijk.
In 1850
Of in 2016 ?

Hoewel u zich, naar mijn oordeel en alle wetten van de logica,
onder ons in deze tijd bevindt, bewijst uw grote dwaasheid het
tegendeel.
Of :
U bent u soms stil blijven staan in 1850 ?

Wat is nu uw grote dwaasheid, om niet te zeggen, schande :

Uw reclamefolder van week 45, waarin u, behalve de obligate
Sinterklaasartikelen [leuk, behalve de zak waar Zwarte Piet op staat],
reclame maakt voor.........een Pieten Schminkset.

Waarmee u dus, Blackface Zwarte Piet, een racistisch karikatuur,
niet alleen in stand houdt, maar promoot en er nog geld aan
verdient ook !

Hebt u soms, sinds 1850, een aantal belangrijke historische
ontwikkelingen gemist, zoals de afschaffing van de slavernij [1],
de dekolonisatie in de wereld, het Internationale Verdrag ter
Uitbanning van Rassendiscriminatie [2] en wat dies meer zij.

Te uwer informatie
Het zou niet nodig moeten zijn, maar toch maar even achtergrondinfo
over ’’Zwarte Piet’’

Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850
in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [3],
in een tijd, toen
slavernij, kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwarten
gemeengoed waren.
Vandaar mijn vraag, of u nog in 1850 leeft.

Piet’s ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.
Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]
paste in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ook
samen
met de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk en onbekend.
Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [4]

Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog mee
te leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaak
Surinaams accent] en werd steeds duidelijker een dommige
en dwaze figuur [5]

Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of
”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Piet
van het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet :
Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minder
rare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschikte
van de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakter
in stand is gehouden. [6]
Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van
”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pieten
land [Nederland dus] woonden.
En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaastijd Kop van Jut :
Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,
met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.

Houdt u nog vol, dat het ’’alleen maar een kinderfeest’’ is ?
Dan zal ik u nog wat vertellen, wat u trouwens al hoorde te weten :

Zwarte kinderen [toch ook een deel van uw doelgroep
als speelgoedwinkel] zijn heel vaak gedurende de
Sinterklaastijd Kop van Jut, doelwit van pesterijen.
Slecht voor het zelfbeeld ook :
Menig zwart kind, dat zowel racistische pesterijen als het negatieve
beeld van de ”domme” Zwarte Piet heeft meegekregen, is thuis
gekomen met de vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook” [7]

Ouders hebben dit aangekaart bij de Kinderombudsman [8], die
heeft verklaard, dat Blackface ’’Zwarte Piet’’ in strijd is met het
Kinderrechtenverdrag. [9]

De VN heeft zich tegen Zwarte Piet als Blackface uitgesproken. [10]
Winkels en scholen rekenen af met Blackface Zwarte Piet. [11]

En nog steeds gaat u geen licht op en blijft u dergelijke
rommel verkopen ?

INTERTOYS, WORD WAKKER IN DE 21STE EEUW !

Ik verwacht, dat u per direct alle Blackface ’’Zwarte Piet’’
Schmink rommel uit uw assortiment haalt en publiekelijk
verklaart, zich verder te distancieren van alle Blackface ’’Zwarte Piet’’ producten.

Dus ook van de zakken met Blackface ’’Zwarte Piet’’ erop.

Uw verklaring dient via de pers te worden bekendgemaakt.

Draag ertoe bij, dat Sinterklaas weer alleen opereert, zoals hij
voor 1850 ook deed.

Laat Sinterklaas weer een feest zijn voor ALLE kinderen.

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

[1]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/ MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013

http://www.astridessed.nl/nede rland-betuigt-spijt-over-slave rnijverledengeen-spijt-maar-ex cusesmensenrechtenschendingen- in-nederland-anno-2013/

[2]

INTERNATIONAAL VERDRAG TOT UITBANNING VAN RASSENDISCRIMINATIE

’’In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.’’

ARTIKEL 1

http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/d1cerd.htm

[3]

’’De vroegst bekende afbeeldingen van een zwarte knecht als metgezel van Sinterklaas komen voor in prentenboekjes, waarvan Sint Nikolaas en zijn knecht uit 1850, geschreven door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman, de oudste is.[38]’’

WIKIPEDIA
ZWARTE PIET

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Zwarte_Piet

[4]

”Die negatievere kijk op
donkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook in
de plaatjes van Zwarte Piet. Hij wordt steeds angstaanjagender en schept er een zichtbaar genoegen in
om kinderen te
bestraffen.”

JAN HELSLOOT
NAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET
Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschap
in Montfoort, 31 maart 2012

http://depot.knaw.nl/12639/1/ Lezing_SNG_Montfoort_2012_pdf- def.pdf

[5]

“Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden : volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.”

DOORBRAAK
ZWARTE PIET ? AFSCHMINKEN !
14 DECEMBER 2009

http://www.doorbraak.eu/ zwarte-piet-afschminken/

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[6]

DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1) : DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,
DREIGEMENTEN
PETER STORM
25 OCTOBER 2013

http://www.ravotr.nl/2013/10/2 5/de-strijd-rond-zwarte-piet-1 -demagogie-drogredeneringen-dr eigementen/

DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2) : PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHT
PETER STORM
26 OCTOBER 2013

http://www.ravotr.nl/2013/10/2 6/de-strijd-rond-zwarte-piet-2 -page-schelm-slaaf-en-knecht/

[7]

”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen : ‘mama, ben ik dom ? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN
PETER STORM
30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/3 0/antiracisme-op-vier-fronten/

[8]

DOORBRAAK.EU
ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016

http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/

[9]

’’De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ’’

KINDEROMBUDSMAN : ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016

https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667

NOS
KINDEROMBUDSMAN : ZWARTE PIET IS IN STRIJD MET HET
KINDERRECHTENVERDRAG

http://nos.nl/artikel/2135146-kinderombudsman-zwarte-piet-is-in-strijd-met-kinderrechtenverdrag.html

[10]

NU.NL
VN WIL DAT NEGATIEVE KENMERKEN ZWARTE PIET WORDEN
AANGEPAST
28 AUGUSTUS 2015

http://www.nu.nl/binnenland/41 15002/vn-wil-negatieve-kenmerk en-zwarte-piet-worden-aangepas t.html

RTL NIEUWS
VERENIGDE NATIES WIL DAT NEDERLAND ZWARTE PIET AANPAST
28 AUGUSTUS 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/verenigde-naties-w il-dat-nederland-zwarte-piet-a anpast

[11]

NU.NL
VOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORF
IN AMSTERDAM
10 AUGUSTUS 2015

http://www.nu.nl/overig/410385 4/voortaan-gouden-klimpieten- bij-bijenkorf-in-amsterdam. html

TROUW
HAAGSE SCHOLEN WILLEN NIET LANGER EEN KLASSIEKE ZWARTE
PIET
17 SEPTEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4144 129/2015/09/17/Haagse-scholen- willen-niet-langer-een- klassieke-Zwarte-Piet.dhtml

AD
KLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN
23 SEPTEMBER 2015

http://www.ad.nl/rotterdam/kla ssieke-zwarte-piet-in-ban-bij- rotterdamse-scholen a5e826fd/

NU.NL
GEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT
30 SEPTEMBER 2015

http://www.nu.nl/sinterklaas/4 135830/geen-zwarte-piet-meer-o penbare-basisscholen-in-utrech t.html


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.