RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Hongerstaking asielzoekers voor vrijheid en waardigheid

posté le 13/05/13 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

HONGERSTAKING ASIELZOEKERS VOOR VRIJHEID EN WAARDIGHEID

Zie ook

http://www.astridessed.nl/hongerstaking-asielzoekers-voor-vrijheid-en-waardigheid/

Zie voor dagelijkse updates over de hongerstaking asielzoekers in
vreemdelingencentra Schiphol en Rotterdam

http://no-border.nl/

en

http://deportatieverzet.nl/

’’‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means
necessary"

Citaat Malcolm X

http://thinkexist.com/quotation/we_declare_our_right_on_this_earth_to_be_a_human/148539.html

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Als ooit dit citaat van Malcolm X ergens op van toepassing was, geldt het
wel de dramatische en uiterst dappere honger en dorststaking van
de vluchtelingen, die opgesloten zijn
in de detentiecentra Schiphol en Rotterdam.[1]
Dramatisch omdat het anno 2013 nodig is om de publieke opinie en politiek
aan het verstand te brengen, dat detentie van mensen met als enig ’’strafbaar feit’’
het niet beschikken over de juiste, Nederlandse verblijfspapieren een schande
is en indruisend tegen alle bestaande regels van beschaving en menselijkheid.
Dapper omdat de honger en dorststakenden op alle mogelijke wijzen
zijn/worden tegengewerkt en met ernstige repressieve maatregelen worden
bedreigd.
Hierover straks meer.

Misschien wel het griezeligste van alles is de onzichtbaarheid van deze hongerstaking.
Wanneer namelijk de door activisten georganiseerde Soli Tour langs drie
grote vreemdelingengevangenissen [2], Schiphol, Alphen aan den Rijn en
Rotterdam niet had plaatsgevonden, is het de vraag of uberhaupt naar buiten
was gekomen, dat er een honger en dorststaking was, die reeds op 1 mei
begonnen was [3] en nu door contact tussen activisten en hongerstakers in
het nieuws kon komen.

Zo kun je dus als rechteloze, uitgeprocedeerde vluchteling in de anonimiteit
belanden, met als gevolg dat al het onrecht, wat je wordt aangedaan,
maar met mondjesmaat naar boven komt.
Als het al ooit uitkomt.
Tenzij het een dramatisch dieptepunt bereikt door de zelfmoord van
Russische activist Dolmatov [4] of de zelfverbranding op de Dam van de Iraanse
vluchteling Kambiz Roustayi [5]

HET UNIVERSELE RECHT VAN IEDER MENS
VRIJHEID, VEILIGHEID EN VRIJWARING VAN ARMOEDE

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat het
zo mooi in artikel 3
’’Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’’
[6]
In artikel 25 wordt het recht op vrijwaring van armoede gegarandeerd [7]
Vrijwaring van foltering en onterende behandeling staat beschreven in artikel 5 [8]

Cynisch genoeg klapt Nederland, warm pleitbezorger van mensenrechten,
vooral tav landen en regimes, die niet in het Westerse plaatje passen [9], totaal
dicht wanneer vluchtelingen diezelfde rechten opeisen.

Als bij de toverslag van de Boze Fee gelden de meest elementaire rechten
zoals een respectvolle behandeling, leven in vrijheid en veiligheid en
vrijwaring van armoede niet meer.

Volgens de geldende regels rond asielaanvraag, die op de hele EU van toepassing
zijn, gelden economische vluchtelingen niet als erkende vluchtelingen, terwijl
toch vrijwaring van armoede een universeel recht is, zoals ook te
lezen in Internationale Verdragen als BUPO [10] en het Verdrag voor Economische,
Sociale en Culturele Rechten [11]

Alleeen ’’echte vluchtelingen’’ [alsof die anderen geesten en geen mensen zijn]
de zogenaamde ’’politieke vluchtelingen’’, zijn welkom in Nederland/EU
Nu, hoe ’’welkom’’ ze zijn wordt dagelijks in de praktijk bewezen.
De zelfmoord van Dolmatov en Roustayi, toch duidelijk politieke
vluchtelingen, illustreert dat wel.

ONTVANGST/BEHANDELING VLUCHTELINGEN

De behandeling en ’’ontvangst’’ van asielzoekers getuigt op zijn
vriendelijkst gezegd van geen enkel respect.
Bij voorbaat worden vluchtelingen door de beoordelende instantie
de IND [12] met wantrouwen bekeken, de minste inconsistentie in
een vluchtverhaal [wat goed verklaarbaar is door stress en nervositeit]
wordt als leugen bestempeld, waardoor de vluchteling het terechte
gevoel krijgt, als crimineel te worden gezien.
Bovendien schenden de procedures de rechten van de vluchtelingen
zeker de AC procedure, waarin door de IND in slechts acht
dagen een beslissing nreemt.
Steeds meer asielaanvragen gaan volgens deze versnelde methoden
waarin een vluchteling nauwelijks een kans maakt [12]

En hoe vaak is het niet voorgekomen, dat vluchtelingen na een
zogenaamde ’’zorgvuldige procedure’’ werden uitgezet en in het
land van herkomst gevangengenomen of gedood [13]

Is een vluchteling eenmaal uitgeprocedeerd, heeft hij/zij geen recht op
de meest elementaire voorzieningen zoals levensonderhoud, huisvesting, etc
Een schande voor een land, dat zich ’’beschaafd’’ noemt en beweert
respect te hebben voor Internationale rechtsverdragen !

Het laat de Overheid verder onverschillig, of mensen al dan niet terug
KUNNEN naar hun land van herkomst, waar vaak een oorlogssituatie is.
Ook deze mensen worden glashard uitgezet of daarmee bedreigd
Tentenkamp Koekamp en Notweg zijn voorbeelden van de manier
waarmee Nederland met uitgeprocedeerde vluchtelingen, die in
eigen land gevaar lopen, omspringt [14]

HONGERSTAKING
VREEMDELINGENBEWARING

De reden van de hongerstaking is niet in de eerste plaats de inhumane behandeling
in vreemdelingenbewaring [15], hoewel alleen daartegen in geweer treden reden
te over is.
Het gaat veel dieper, namelijk om de simpele strijd om vrijheid !

Deze vluchtelingen, die door de Nederlandse Staat als ’’illegaal’’ worden
bestempeld omdat ze uitgeprocedeerd zijn, worden alleen maar om
die reden vastgezet,
Dat is hun ’’misdaad’’, niet het feit, dat zij verdacht worden van of veroordeeld
zijn voor een misdrijf.

Het is dan ook meer dan gezond en moedig, dat deze mensen hiertegen in geweer
komt middels een honger en/of dorststaking.

HONGERSTAKING CHANTAGE ?
NEEN, DE OVERHEID CHANTEERT

Zoals door activiste en schrijfster Joke Kaviaar reeds was voorspeld [16]
werd door de politiek van extreem-rechts [PVV] tot zogenaamd progressief
links [SP] moord en brand geroepen over de ’’chantage’’ door de vluchtelingen
en dat Staatssecretaris Teeven daaraan vooral niet moest toegeven [17]

De zich ten onrechte als belangenbehartiger van vluchtelingen opwerpende
Sharon van Gesthuizen [SP] bekritiseerde zelfs Staatssecretaris Teeven vanwege
zijn beslissing, een Kameroense dorststaker alsnog een verblijfsvergunning
toe te kennen [18], waarschijnlijk onder druk van de Dolmatov affaire. [19]

DIT IS DE WERELD OP ZIJN KOP !

Het is de Staat, die, na de vluchteling totaal rechteloos te hebben gemaakt
en gedehumaniseerd [20], de vluchteling systematisch terroriseert, intimideeert
en blootstelt aan een wrede, inhumane en onmenselijke behandeling, die
vreemdelingenbewaring heet.

Het enige machtsmiddel dat de vluchteling tegen al die Staatsrepressie heeft, het
enige waarover hij nog kan beslissen is zijn lichaam en het wel of niet
consumeren/drinken van voedsel en drank.

Het rechtssysteem staat niet aan zijn kant, menselijke regels worden niet
toegepast en zelfs het meest elementaire medeleven ontbreekt

Het is de Staat die chanteert en schandalig genoeg tonen de politici, die
hoog en laag schreeuwen over chantage, totaal geen humanitair medeleven of
begrip voor de vluchteling, die totaal met zijn rug tegen de muur staat.

HONGERSTAKING EN REPRESSIE

Je zou toch denken, dat op reeds verzwakte mensen in honger of [nog
gevaarlijker, medisch gezien, omdat de dood binnen een week kan intreden]
dorststakers met enig humaan medeleven en begrip wordt gereageerd.
Dat men beseft, hoe wanhopig je moet zijn, voor je dit uiterste middel inzet.

Niet dus.

Mensen worden geintimideerd en in de isoleercel gegooid [21], met slechts
een matras en een scheurhemd en in sommige gevallen bedreigd met snelle
uitzetting.
Die intimidatie komt dan vooral van instanties zoals de Dienst Terugkeer
en Vertrek [22]

Men heeft zelfs geprobeerd een hongerstaker, die ziek en verzwakt was,
uit te zetten.
Gelukkig heeft vliegmaatschappij Arke Fly de morele moed
getoond, te weigeren de man mee te nemen vanwege zijn verzwakte toestand [23]

Uiteraard is het geen kunst, op dergelijke wijze een hongerstaking te
breken, zoals op Schiphol gebeurd is [24]

Maar....en dat is zo byzonder :
In detentiecentrum Rotterdam gaat de honger/dorststaking nog door ! [25]

DE INHUMANE BEHANDELING VAN DORSTSTAKER NESSAR

Als uiterst voorbeeld van onmenselijkheid moet de inhumane
behandeling van de woordvoerder van de hongerstakers, Nessar,
genoemd worden.

Een dorststaker loopt nog een groter risico dan een hongerstaker, omdat
de dood binnen een week kan intreden.
Ondanks het feit, dat deze man zeer verzwakt was en zijn nieren het
dreigden te begeven [26] ’’verbleef’’ hij in een koude cel, met
alleen een matras en werd om het uur het licht aangedaan om te kijken
hoe zijn toestand was.
Dit is een vorm van foltering, omdat hij nu ook van zijn slaap
werd beroofd.[27]
Wordt er in Nederland zo met zieke asielzoekers omgesprongen ?

Een schande !

Het was namelijk best mogelijk, Nessar’s toestand te controleren
door een camera te installeren, zonder hem systematisch van zijn
slaap te beroven.

Volgens internationale rechtsregels is slaapdeprivatie een vorm van foltering [28]

Het treurspel rond Nessar is nog niet rond.
Samen met zijn vertrouwensarts, waarop hij als honger/dorststaker
recht heeft, ondertekende hij een verklaring, waarbij hij afzag van verdere
medische hulp of opname in een ziekenhuis,
mocht hij het bewustzijn verliezen [29]

Zonder ook maar enigszins rekening te houden met die wens, is Nessar
overgebracht naar het Justitieel Medisch Centrum [30]

Volgens de mensenrechtenorganisatie voor medici en paramedisch
personeel, de Johannes Wierstichting, denkt men in dit
soort gevallen niet eenduidig, maar wordt het door een aantal
patienten, die het overleefden, als een vorm van mishandeling
gezien [31]

Ik kan mij het dilemma voorstellen [een arts moet levens redden], maar dat
het met ieder voorbijgaan aan Nessars verklaring gebeurt, vind ik kwalijk

VRIJHEID, VRIJHEID, VRIJHEID

Wij willen vrijheid
Wij willen waardigheid

Dat is de eis van de hongerstakers en zou in een beschaafde
samenleving de gewoonste zaak van de wereld zijn

Voor armoede, vervolging en oorlog gevluchte vluchtelingen,
die als enige ’’misdaad’’ geen Nederlandse verblijfspapieren hebben
[wat in feite een misdaad is van de Nederlandse Staat] horen niet in
een gevangenis

Ze hebben, net als alle aardbewoners, recht op leven in vrijheid en waardigheid.

De Nederlandse Staat kan deze hongerstaking breken.
Niet de wil tot vrijheid

De strijd voor vrijheid gaat door, tot de vrijheid is verworven

GEEN MENS IS ILLEGAAL !

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/393906/hongerstaking_asielzoekers_voor_vrijheid_en_waardigheid


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.