lieu : Damiaanplein Leuven

[Update !] Blokkeer Extreem-rechts congres in Antwerpen, ipv Leuven !

UPDATE 28/11 : !! NIEUWE PLAATS VAN AFSPRAAK : 11u – CENTRAAL STATION – ANTWERPEN !!

CHANGE OF LOCATION : 11h – CENTRAL STATION – ANTWERP !!

Het NSV heeft zonet aangekondigd dat het colloquium zal doorgaan in een vaste Vlaams Belang-stek genaamd Ontmoetingscentrum Jacob Van Maerlant in ANTWERPEN. Volgens het NSV zelf hebben ze “na de weigering door de KULeuven nog met drie verschillende locaties concrete afspraken gemaakt, maar werden deze afspraken telkens op het laatste nippertje ingetrokken”. De tegenactie wordt dan ook verplaatst naar Antwerpen !

EXTREEM-RECHTS CONGRES IN LEUVEN BLOKKEREN – 30 NOV. 2013 – 11u Damiaanplein Leuven – GEEN RUIMTE VOOR FASCISTEN !

Wij roepen op tot een tegenactie tegen een internationaal colloquium georganiseerd door de nationalistische studentenvereniging NSV, onder de noemer “Wij zijn de Jeugd !”. Dit extreem-rechts congres gaat door om 13u in het College van Premonstreit in de Naamsestraat te Leuven, in samenwerking met Arktos, een distributeur en uitgever van extreem-rechtse literatuur. Het voornaamste doel van deze dag is – voor hen – om contacten te leggen (en ideeën uit te wisselen) met ‘revolutionaire rechtse jongeren(-bewegingen)’ doorheen Europa. Ons voornaamste doel van deze dag is dit congres dat nationalisme, uitsluiting en racisme promoot niet te laten doorgaan ! De waarden van nsv en de organisaties die ze laten spreken, staan lijnrecht tegenover de onze : wij zijn voor vrijheid en solidariteit en een open samenleving. Zij staan voor nationalisme en traditionele moraal die in de jaren ’30 al voorbijgestreefd waren.

Hun programma bestaat uit panelgesprekken, verschillende standjes met allerhande extreem-rechtse propaganda en sprekers van verschillende Europese bewegingen. Deze sprekers zijn o.a. Laszlo Toroczkai (Hongarije, leider van een extreem-rechtse jeugdbeweging), Blocco Studentesco (Italië, jeugdafdeling van het sterk fascistische Casa Pound en volgens hunzelf “aanhanger van het fascisme van het derde millenium”) en Markus Willinger (Oostenrijk, auteur van het boek “Generation Identity, A Declaration of War Against the ’68ers”). Moest het extreem-rechtse en gevaarlijk fascistische karakter van het NSV voor sommigen nog niet duidelijk zijn, dan blijkt dit wel uit hun keuze van sprekers.

Zonder twijfel willen wij er voor zorgen dat dit congres niet kan doorgaan. Wij willen verhinderen dat fascistisch gedachtegoed openlijk kan gepropagandeerd worden, verhinderen dat deze individuen banden kunnen smeden en hun gevaarlijke ideeën kunnen uitwisselen. Daarom roepen wij op om de dag zelf een menselijke blokkade te vormen om deze fascisten geen plek te bieden in onze stad !

Plaats en tijdstip van afspraak : 11u aan het Damiaanplein te Leuven. Van daaruit zal naar het College van Premonstreit gegaan worden.

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme ! No pasaran !


publié le 18 novembre 2013