Vredesactivist gearresteerd voor stil protest

Deze ochtend wou de Duitser Michael Ebeling beginnen aan zijn tweedaagse non-stop vastenactie voor het Justus Lipsiusgebouw. Nog voor hij er aan kon beginnen werd hij door de politie bestuurlijk aangehouden wegens protest in de neutrale zone. Deze repressieve aanpak van vrije meningsuiting staat in schril contrast met het gemak waarmee de vertegenwoodigers van de wapenindustrie de EU instellingen binnen en buiten lopen, en het Europese beleid bepalen.

In het Justus Lipsius gebouw komen op 19 en 20 december de Europese staats- en regeringsleiders samen. Op de agenda staat de verdere uitbouw van de militaire EU en de versterking van de Europese wapenindustrie. Met zijn actie wou Michael protesteren tegen een voorstel voor subsidieprogramma voor de ontwikkeling van gevechtsdrones. Voorstanders van een militair Europa hebben het afgelopen jaar hard gelobbyd om van gevechtsdrones het paradepaardje van de Europese wapenindustrie te maken. Michael klaagt de sluipende en ondemocratische besluitvorming aan die zich afspeelt in de Europese wijk in Brussel. Michael : “Vertegenwoordigers van de wapenindustrie zijn vriend aan huis in de instellingen van de Europese Unie. De voorkeursbehandeling die de industrie krijgt bij Europese beleidsvoorbereiding staat in schril contrast met het gebrek aan democratische controle. Ik sta hier om mijn stem op te eisen, want als we het defensie- en veiligheidsbeleid uitbesteden aan de wapenindustrie, schiet er van het Europese vredesproject niet veel meer over.”

De actie van Michael vindt plaats in het kader van de actiedag “EU, business as usual ?”. Op 19 december voeren Vredesactie en Agir pour la Paix actie in de Europese wijk tegen de militarisering van de EU en de invloed van de Europese wapenindustrie op het beleid. Ze voeren actie aan diverse plekken waar het Europese beleid gemaakt wordt : de lobbykantoren van de wapenindustrie, de kantoren van de Europese administraties,... Met de acties verstoren ze de dagelijkse werking in de Europese wijk en leggen de verwevenheid tussen bedrijven en politiek bloot.

Meer info over de actiedag op 19/12
Nl/Eng 0479 682 443 (Roel)
Fr 0488 942 416 (Zoï)


publié le 18 décembre 2013