-

Zin en onzin van GAS : Burgerlijk of burgerlijk ongehoorzaam ?

Debat is tweetalig met simultaan vertaling

De voorbije tijd werden actievoerders van allerlei slag bedacht
met een GAS-boete. Het loopt soms echt de spuigaten
uit, wat de vakbonden er ondertussen toe bracht
om in gemeenschappelijk front naar het grondwettelijk
hof te trekken om het democratisch recht op sociale
actie te vrijwaren. Een gezonde democratie is nochtans
gebaat met sociale actie. Zijn er echt GAS-boetes
nodig om de democratie in goede banen te leiden ?

SPREKERS
Christine Guillain (Ligue des droits de l’homme)
Luis Luis Tinoco Torrejon (Agir pour la Paix)
Piet Van Den Bergh (studiedienst ACV)
Paul-Marie Empain (gemeentesecretaris &
GAS-ambtenaar Jette)

MODERATOR
Chille De Man

Het debat wordt voorafgegaan door een toelichting
bij de ‘Hulplijn-ongewenst-GAS-gestraf’, een initiatief
van Comac, waar iedereen terecht kan voor juridisch
advies om haar/zijn boete aan te vechten, waardoor
meteen ook het collectieve verzet verder gestoffeerd
wordt.


publié le 10 février 2014