30/03 : Rassemblement Pro-choix - Protestactie Pro-Choice

Pour le droit à l’avortement libre et gratuit ! - Voor het recht op gratis en vrije abortus !

Ce 30 mars 2014, les opposants au droit à l’avortement - le mouvement « pro-life » - tiennent leur « Marche pour la vie ». Alors qu’en Espagne le droit à l’avortement est violemment attaqué par le gouvernement, en Belgique, les « pro-life » s’organisent aussi : intimidation des femmes qui veulent avorter, action devant les centres pratiquant l’IVG (avortement), lobbying au niveau européen...

14h : Place Poelaert

Op 30 maart 2014 houden de tegenstanders van het recht op abortus – de beweging « pro-life » - hun « Mars voor het leven ». Terwijl de regering in Spanje het recht op abortus gewelddadig aanvalt, organiseert « pro-life » zich ook in België : intimidatie van vrouwen die een abortus willen ondergaan, acties voor de abortuscentra, lobbying op Europees niveau...

https://prochoicebelgium.wordpress.com/


publié le 29 mars 2014