-

Tegen GAS debat : Hoe openbaar is de openbare ruimte

Zin of onzin van GAS : Hoe openbaar is de openbare ruimte ?

In een reeks van #4 debatten tast het Brusselse
GAS-platform de mogelijkheden af om maatschappelijk
aanvaardbare alternatieven voor de GAS-boetes
te stimuleren.

De debatten verlopen tweetalig (Nederlands en
français). Simultane vertaling is voorzien.
Alle activiteiten zijn gratis.

Het gebruik van de almaar schaarser wordende
openbare ruimte kan leiden tot conflicten die maar
al te vaak vereenzelvigd worden met ‘overlast’ en
repressie. Tijdens dit gesprek wordt nagedacht op
welke manier een overheid het best beslist over het
gebruik en de inrichting van openbare ruimte, hoe er
kan omgegaan worden met het gegeven dat diverse
bevolkingsgroepen uiteenlopende verwachtingen
hebben ten aanzien van de openbare ruimte en wat
een goed ingerichte openbare ruimte kan betekenen
voor het versterken van de sociale samenhang.

SPREKERS
Ann Brusseel : Vlaams parlementslid (Open VLD)
Caroline Claus : Sociologe - Stedenbouwkundige (Yota ! Jes Brussel)
Matti Vandemaele : ex-Ambrassade (koepel Vlaams jeugdwerk)
Nick Schuermans : Sociaal Geograaf (DieGem, KULeuven en UAntwerpen)

MODERATOR
Chille De Man

Het debat wordt voorafgegaan door een kort,
informatief GAS-spel, ontwikkeld door Samarcande.

Het Brusselse GAS-platform bestaat uit : ABVV-jongeren,
ACV-jongeren, Comac (jongerenbeweging van PVDA),
Curieus Brussel, Het werkt – Ça marche, HoedGekruid, JES,
Jong Socialisten Brussel, Masereelfonds, Samarcande,
Samenlevingsopbouw Brussel en Traces de Rue.
Website : www.gasboetes.be
Facebook : gas.debat.sac
Info : bart.vandeven@nl-fr.be


publié le 1er avril 2014