lieu : Office de l' Etranger
adresse : 59 B, Chaussée d'Anvers , 1000 Bruxelles

Marche en silence en hommage aux migrants défunts jeudi passé ! stille mars !

Les collectifs de sans papiers et leur coordination organisent une marche silencieuse
le mardi 7 avril, en hommage aux migrants défunts de jeudi pour redire leur indignation
face à la politique d’asile et d’immigration belge.

Départ prévu à 11h, au 53 avenue du Port (en face de Tour et Taxi).
Marche en silence jusqu’à l’OE,arrivé entre 11h30-12h
puis jusqu’au Cabinet Francken (rue arts-loi).
on sera habillé en noire et emmener 2 cercueils.

De collectieven van mensen zonder papieren organiseren een stille mars dinsdag 7 april
ter gedachtenis aan de migranten die donderdag overleden om hun verontwaardiging te uiten over het asiel en migratiebeleid van België.

Vertrek voorzien om 11u, havenlaan 53 (tegenover Tour en Taxis) in de allee du kaai
Stille mars tot aan dienst vreemdelingenzaken, antwerpsesteenweg 59B, aankomst 11u30-12u
vervolgens gaat de mars verder naar kabinet van Theo Francken (in de wetstraat).
men zal in het zwart gekleed zijn en 2 doodskisten vervoeren.


publié le 5 avril 2015