-

Boekvoorstelling "De Mythe van de Groene Economie"

Matthias Lievens (co-auteur) komt zijn boek voorstellen op de VUB. Georganiseerd door ComacVUB en Vonk.

De auteur zal eerst een halfuurtje beargumenteren waarom een kapitalistische economie geen oplossing kan bieden voor de ecologische uitdagingen waarvoor we staan. Hierna is er tijd voor vragen en opmerkingen.

Dan volgt er een tweede uiteenzetting, waarin Matthias Lievens in zal gaan op de alternatieven en tevens in zal gaan op kritieken die op zijn boek zijn geformuleerd.

Boekbeschrijving :

De klok tikt ongenadig : het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken : allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo’s, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de ‘groene economie’. Of spreken we beter over ‘groen kapitalisme’ ? Kiezen voor groen is niet alleen belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, het maakt een land ook ‘sterker, gezonder, veiliger, innovatiever, competitiever en gerespecteerder’, zo stelt Thomas Friedman, columnist van de The New York Times. ‘Is er iets denkbaar dat vaderlandslievender, kapitalistischer en geostrategischer is dan dat ?’

Dit boek ontrafelt de mythe van de groene economie in al haar dimensies : van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo’n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt.


publié le 4 mars 2013