lieu : Leskiv
adresse : Rue Groeselenberg 57, 1180 Bruxelles

Feest van de patatiesten ! Fête des patatistes !

[NL]

De grote aardappelruil van Wetteren, op 29 mei 2011 is 4 jaar geleden !
We zijn na drie rechtszaken en heel wat debatten en acties op weg naar een eerlijker landbouw ! Voor ons hoog tijd om deze kleine overwinningen te vieren en al wie dit heeft mogelijk gemaakt te bedanken met een GROOT feest op 30 mei in Leskiv ! Met fijne muziek, lekker eten en andere feestelijke activiteiten.
Ondertussen gaat de strijd voor een eerlijke boerenlandbouw voort. GGOs maken daar geen deel vanuit. Vanaf 14h maken we de Belgische en Europese GGO-stand van zaken op en smeden plannen voor de toekomst.

PS. We heffen er geen Faucheuse op maar wel een Keelbier ! Keelbier ? Zie
hier http://haren.luttespaysannes.be/.

[FR]

Cela fait presque 4 ans… Wetteren, 29 mai 2011, le Grand Échange de Patates !
Nous sommes trois procès et de nombreux débats et actions plus loin sur la route vers une agriculture paysanne et juste ! Pour nous, il est grand temps de célébrer ces petites victoires avec vous et de remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible,avec une GRANDE fêtele 30 mai à Leskiv !
La lutte pour une agriculture paysanne et juste continue. Les OGM n’en font pas partie ! À partir de 14h, nous dresserons le bilan belge et européen à propos des OGM dans l’agriculture et ferons des plans pour l’avenir.

PS:Cette fois-ci, nous ne trinquerons pas à la Faucheuse, mais bien à la Keelbier ! La Keelbier quoi ? Voir ici http://haren.luttespaysannes.be/


publié le 25 mai 2015