RSS artikels
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Urgent : Troisiéme tentative d’expulsion à risque ce samedi 18/01/2014 - Dringend: derde uitzettingspoging met zware risico’s zaterdag 18/01/2014

gepost op 16/01/14 Trefwoorden  actie  luttes sociales  répression / contrôle social  sans-papiers  solidarité 

[NL lager]

L’Office des Étrangers au service de la France ?

Madame K vit en France depuis 9 ans avec son mari. Elle y travaille, et est en ordre avec tout, sauf qu’elle n’a pas encore de « papiers ». Elle est enceinte de 4 mois. Sur son passeport Marocain est écrit son domicile à Paris.

Elle est venue visiter une amie qui était hospitalisée en Belgique. Elle s’est fait arrêtée lors d’un contrôle.

Madame K est enfermée au centre fermé de Bruges depuis plus d’un mois et va subir sa troisième tentative d’expulsion ce samedi vers Rome puis Casablanca.

Elle avait porté plainte contre des violences policières lors de sa deuxième tentative d’expulsion, et ils vont cette fois y mettre tous les moyens pour se débarrasser d’elle ! C’est ce qu’on lui a promis!

Son avocat a introduit une demande de libération qui se tiendra lundi 20/01, après son expulsion !

Tout ce qu’elle demande est de retourner en France pour terminer sa procédure de régularisation que légalement elle obtiendra !

Un retour au Maroc signifiera un rejet total de sa famille , vu son état de grossesse.

Vol Rome 18/01/2013 par Brussels Airlines à 07h30!

RV à l’aéroport à 5h30 pour parler aux passagers!

Et inondez les boîte mails et fax des responsables dès aujourd’hui !

http://www.brusselsairlines.com/com/contact/

Fax = 027233599 / 02/7238496 / 027534931

Tél : 078 188889 / 027232345 / 027232362

-Monsieur M. F. Roosemont, Directeur de l’Office des Etrangers : Bur_Presse@dofi.fgov.be

T 02 793 80 31 (NL – EN) – 02 793 80 30 (FR), Fax 02 274 66 40 ,

-Monsieur Elio Di Rupo, Premier ministre : info@premier.fed.be

// Fax 022173328, 025126953

-Madame Joëlle Milquet, Vice-Première ministre et Ministre de l’Intérieur : milquet@lecdh.be, milquet@milquet.belgium.be

/ Fax: 022380129, 025048500, 025048580

-Madame Maggie De Block, Secrétaire d’Etat à l’Asile, à l’Immigration et à l’intégration sociale, adjointe à la Ministre de la Justice : info.maggiedeblock@ibz.fgov.be

Tél 02 542 80 11 // Fax : 02 542 80 03

[NL]

Vreemdelingendienst in dienst van Frankrijk?

Mevrouw K leeft in Frankrijk sinds 9 jaren. Ze werkt er legaal en is in orde met alles, maar heeft niet de “juiste papieren”. Zij is 4 maanden zwanger. Op haar Marocaanse passpoort staat haar adres in Parijs.

Ze kwam een vriendin bezoeken die in een hospitaal lag in Belgie lag. Ze werd gearresteerd bij een controle.

Mevrouw K zit vast in het gesloten centrum van Brugge sinds meer dan 1 maand en gaat haar derde uitzettingspoging ondergaan op zaterdag richting Rome en daarna Casablanca.

Zij had klacht ingediend tegen de federale politie tengevolge geweld tijdens haar tweede uitzettingspoging. Ze gaan alles doen om tijdens die derde uitzettinspoging haar uit te zetten. Dat hebben ze haar tenminste beloofd!

Haar advokaat heeft een vrijlatingsaanvraag ingediend die zal plaatsgrijpen op maandag 20/01, na haar uitzetting!

Alles wat ze vraagt is terug naar Frankrijk te gaan om haar regularisatie procedure te eindigen die normaal tot een goed einde zal komen

In Marocco zal ze door haar famile verstoten worden wegens haar zwangertoestand.

Vlucht naar Rome door Brussels airlines zaterdag 18/01/2014 om 07 uur 30en daarna naar Casablanca.

Afspraak om 05U30 om tegen de passagiers te praten

of protes fax en mails naar de verantwoordelijken:

SN airlines http://www.brusselsairlines.com/com/contact
Fax = 027233599 / 02/7238496 / 027534931 Tél : 078 188889 / 027232345 / 027232362

Meneer F. Roosemont, Directeur van Vreemdelingendienst
T 02 793 80 31 (NL – EN) – 02 793 80 30 (FR), Fax 02 274 66 40 ,
Bur_Presse@dofi.fgov.be
Meneer Elio Di Rupo, Eerste minister
info@premier.fed.be
Fax022173328, 025126953)
Mevrouw Joëlle Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken:
milquet@lecdh.be
milquet@milquet.belgium.be
Fax: 022380129, 025048500, 025048580
Mevrouw Maggie De Block, Staatssekretaris asiel, migratie en sociale integratie:
Tel : 02 542 80 11
Fax : 02 542 80 03
info.maggiedeblock@ibz.fgov.be


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé