RSS artikels
Français  |  Nederlands

11 – 13 januari: Optocht van de Afghanen naar GENT – La marche des Afghans vers GAND

gepost op 07/01/14 Trefwoorden  actie  luttes sociales  sans-papiers  solidarité 

http://protection4afghans.org/

[FR plus bas]

Naar aanleiding van de mars naar Bergen, zeiden de politici het volgende: “Lopen tot Bergen is gemakkelijk, de Walen steunen jullie, ga maar eens kijken in Vlaanderen, of jullie daar ook zo goed onthaald zullen worden.”

… en dat doen we dus!

Dag 1: 11/1 Brussel – Merchtem – Affligem (+ overnachting)
Dag 2: 12/1 Affligem – Aalst – Wetteren (+ overnachting)
Dag 3: 13/1 Wetteren – Gent (+ terugreis naar Brussel)

Net als tijdens de mars naar Bergen zal ook dit een gezellige tocht met muziek en plezier.

Zaterdag 11 : Brussel – Affligem (26 km)
Vertrek 8h – Begijnhofkerk
Middagpauze : Merchtem
Aankomst: Abdij van Affligem
Overnachting in de Abdij
Tijdens de middagpauze zullen de wandelaars Afghaanse gebakjes en lekkernijen schenken aan de inwoners van Merchtem. De Burgemeester van de Stad, Eddie De Block, en Julie, de dochter van Maggie De Block en tevens Voorzitster van het OCMW, krijgen een bos bloemen aangeboden.

Zondag 12 : Affligem – Wetteren (20 km)
Middagpauze in Aalst, met Afghaanse gebakjes en lekkernijen voor de inwoners en bloemen voor onze gastvrouwen en -heren.

Maandag 13 : Wetteren – Gent (20 km)
Aankomst te Gent omstreeks 15h – Gedetailleerd programma volgt…

—-> En u?
Wilt u meelopen? Welkom! Niet de hele dag, maar een paar km? Prima! Wilt u de mensen ergens verwelkomen? Hartelijk dank hiervoor!

NB: Ook fruit, water, vruchten- of granenrepen onderweg zijn een feest voor de wandelaars!

Route (pas op, link naar Facebook)

[En français]

Suite à la marche vers Mons, des politiciens nous on répondu
« marcher vers Mons c’est facile, les Wallons vous soutiennent, allez voir du côté de la Flandre, pour voir si vous allez être aussi bien accueillis »

…c’est ce que nous allons voir !!!

Jour 1: 11/1 Bruxelles – Merchtem – Affligem (+ nuitée)
Jour 2: 12/1 Affligem -Alost – Wetteren (+ nuitée)
Jour 3: 13/1 Wetteren – Gand (+ retour Bruxelles)

Marche des Afghans vers Gand.
Comme lors de la marche vers Mons, le parcours se fera au rythme des chansons et dans une ambiance détendue.

Samedi 11 : Bruxelles – Affligem (26 km)
Départ 8h – Eglise du Béguinage
Pause de midi : Merchtem
Arrivée : Abbaye d’Affligem
Nuitée à l’Abbaye
Lors de la pause de midi, les marcheurs offriront des pâtisseries et des spécialités afghanes aux habitants de Merchtem.
Le Bourgmestre de la Ville Eddie De Block, et la fille de Maggie De Block, Présidente du CPAS, se verront, quant à eux, offrir un bouquet de fleurs.

Dimanche 12 : Affligem – Wetteren (20 km)
Pause de midi à Alost, pâtisseries, spécialités afghanes et fleurs pour nos hôtes et les habitants.

Lundi 13 : Wetteren – Gand (20 km)
Arrivée à Gand vers 15h – Programme détaillé à suivre…

—> Et vous?
Vous voulez marcher avec nous? Bienvenue! Pas toute la journée mais quelques km? Super! Vous voulez simplement leur dire bonjour ou souhaiter la bienvenue? Magnifique!

PS: En cours de route, les fruits, barres de céréales et bouteilles d’eau sont un vrai régal pour les marcheurs. Merci!
Route (attention, lien vers Facebook!)


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
image001.gif

Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé