RSS artikels
Français  |  Nederlands

Wegblokkade op A7 tegen Pietendemonstranten/Racisme beloond

gepost op 01/12/17 door Astrid Essed Trefwoorden  réflexion / analyse 

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/
RACISME BELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!

INLEIDING

’’
Sinds jaar en dag melden KOZP’ers [activisten van de Actiegroep ’’Kick Out Zwarte Piet’’] netjes hun anti Blackface demonstratie
aan, deze worden keer op keer onmogelijk gemaakt en er wordt gereageerd met zware politieagressie.
Maar Dokkum is wel HET TOPPUNT. Demonstratie netjes aangemeld, afspraken met autoriteiten
en dan wordt ie verboden omdat agressieve pro Pieters levensgevaarlijk de snelweg blokkeerden!
Dus racisme wordt beloond, vreedzame demonstranten te grazen genomen. Conclusie:
DON’T PLAY BY THE RULES ANYMORE/Doe je ding onaangekondigd!’’

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/

’’Wie stout is krijgt lekkers
Wie zoet is de roe.....

https://www.youtube.com/watch? v=vqTlZQqwHGE

NEXT TIME....
DON’T PLAY BY THE RULES

EN DAT MEEN IK!

Want wat zich zaterdag 18 november in de anti Zwarte Pietenstrijd heeft afgespeeld
was zo schandalig en de wereld op zijn kop, dat ik het plain zeg:
Met de autoriteiten zijn geen afspraken meer te maken.
Jammer, maar helaas.

Anderen hebben hun zegje al gedaan en goed ook [1], maar ik voel eveneens de
behoefte, een aantal zaken onder de loupe te nemen en mijn
verontwaardiging te spuien.

Want voordat ik dat doe, even een overzicht, van wie en wat ’’Zwarte Piet’’
symboliseert:

ZWARTE PIET/GESCHIEDENIS/HEDEN

Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850
in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [2],
in een tijd, toen
slavernij, kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwarten
gemeengoed waren.
Zijn ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.
Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]
paste in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ook
samen
met de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk en onbekend.
Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [3]
Het werd al gekker en gekker:
Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog mee
te leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaak
Surinaams accent] en werd steeds duidelijker een dommige
en dwaze figuur [4]

Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of
”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Piet
van het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:
Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minder
rare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschikte
van de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakter
in stand is gehouden. [5]

”SPROOKJESFUGUUR” ZWARTE PIET/VOOR VELE ZWARTE
MENSEN ”NACHTMERRIE”

Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van
”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pieten
land [Nederland dus] woonden.
En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaastijd Kop van Jut:
Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,
met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.
Anders gezegd: versluierend [het is maar een grapje, jaja….]
tot openlijk racistisch.

Zo was er een KLM schandaal, waarbij een zwarte stewardess,
die niet gediend was van een racistische Zwarte Piet ”grap” aan haar adres, nota
bene [slachtoffer zijnde] werd ontslagen. [6]
Ook de moeder van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario was
slachtoffer van Zwarte Piet pesterijen op haar werk. [7]

Nog meer dan volwassenen [die zich meestal beter kunnen verweren]
zijn vele zwarte kinderen ieder jaar mikpunt van goedmoedige spot
tot nare, racistische scheldpartijen, wat niet alleen kwetsend is en
onacceptabel, maar ook het zelfbeeld aantast.
Immers in de beleving van een kind, vergeleken te worden met
een dommige figuur als Zwarte Piet, betekent, dat het kind zelf
ook ”dom” zou zijn.
Met welke vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook”
menig kind thuiskomt/kwam. [8]
Wanneer DAT het effect is van een ”gezellig kinderfeest” is het goed mis.
Dan moet die ”Zwarte Piet” teruggestuurd worden naar 1850.

Dat voor de mensen, die nog steeds zaniken over ’’een Kinderfeest’’
Leuk
Voor blanke kinderen dan....[9]

Lees hier meer overhet fenomeden Zwarte Piet
in twee artikelen van mijn hand [10]

ZWARTE PIET GEKTE

Goed, zwarte mensen begonnen zich [en lang niet voor de eerste
keer, hier is een lange traditie] [11] tegen het Zwarte Piet karikatuur
te verzetten.
Het begon met Quibcy Gario en vier kameraden in Dordrecht in 2011,
die al direct met keiharde politierepressie te maken kregen. [12]
Daarna sloeg de Zwarte Piet gekte in Nederland toe.
Quincy Gario werd bedreigd, zangeres Anouk, die zich tegen
Zwarte Piet uitsprak, ook, Sylvana Simons werd te grazen genomen,
zelfs het pretpark Duinrell moest het ontgelden. [13]
Maar er waren ook ontwikkelingen ten goede.
Scholen deden Zwarte Piet de deur uit, de VN sprak zich uit tegen
het uiterlijk van Zwarte Piet en in het straatbeeld zijn steeds
meer roetvegen Pieten te zien. [14]

Ja, als ik het zo opschrijf, realiseer ik mij steeds meer de belachelijkheif
van het geheel:

ZWARTE PIET BESTAAT NIET!
HET IS EEN SPROOKJESFIGUUR!

Maar het gaat dan ook niet om Zwarte Piet, maar het
racistische 19e eeuwse superioriteitsdenken waaruit hij
is voortgekomen.
Gebaseerd op slavernij en slavenhandel. [15]
En dat sijpelt nog diep door in Nederland anno 2017!

Want waarom anders die racistische scheldpartijen tegen
zwarte mensen, die zich uitspreken tegen Zwarte Piet?

REPRESSIE TEGEN ANTI ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN

De repressie tegen vreedzame anti Zwarte Piet demonstranten, die
protesteren tegen een racistische karikatuur en de impact op
zwarte mensen [16] is schokkend.
Dordrecht 2011 heb ik al genoemd:

Maar ook in Gouda [2014] en in Rotterdam [2016] buitengewoon
repressief en gewelddadig politieoptreden. [17]
In Gouda was het helemaal het toppunt!
Daar maakte de politie zich zorgen om mensen met het ’’negroide
uiterlijk’’ [18]
NOU JA!
Openlijk racistisch dus.

In het repressieve ’’excelleerde’’ de Rotterdamse burgemeester
Aboutaleb, door met een noodbevel te gaan zwaaien, een zeer zwaar middel,
dat in de regel bij ernstige calamiteiten wordt ingezet. [19]

Amnesty International Nederland uitte felle kritiek op zowel
het demonstratieverbod, dat Aboutaleb had laten uitvaardigen
als op het gebruik van het noodbevel. [20]

OP NAAR DOKKUM!/DE AFGELASTE DEMONSTRATIE
TRIOMF VAN DE [HELE OF HALVE RACISTISCHE]
PRO PIETERS EN EXTREEM-RECHTS
DEMONSTRANTEN VAN HUN RECHTEN BEROOFD

PROLOOG

Granted:
Er is al veel opgemerkt over de krankzinnige en bizarre wijze
waarop Gebeurtenissen rond het anti Zwarte Piet verzet zich in en rond het Dokkumse zich hebben voorgedaan, maar ik wil mijn zegje doen en ga
dat ook doen.

Omdat dit the limit is.
Om met de woorden van De Heksen uit Mac Beth te spreken
’’Goed is Kwaad en Kwaad is Goed’’ [Fair is foul, and foul
is fair] [21] [Alles dus omgekeerd]

Wat gebeurde er dus:

Samengevat:

Er zou een anti-Zwarte Piet protest plaatsvinden in Dokkum,
waar Sinterklaas zijn Intocht hield [22] en dit zou plaatsvinden
na goed overleg met de burgemeester [23], nadat de anti Zwarte Piet
demonstranten [van nu af aan te noemen ’’KOZP’’,
Kick Out Zwarte Piet, hun strijdnaam] hun demonstratie netjes
bij het Gezag hadden aangemeld.
Alles dus geregeld, zo leek het.
Demonstratievak toegewezen
Hatsjikidee

Maar al gauw kwamen berichten, dat een groep Friese pro-
Pieters voornemens was, de demonstranten te beletten,
Dokkum te bereiken. [24]

Noteer even in uw achterhoofd. lezer, dat de autoriteiten dit
dus WISTEN.
Wat later gebeurde kan dus voor de autoriteiten nauwelijks
een verrassing geweest zijn.

Sterker nog, de gangmaakster van de Boze Frieze Piet Fetisjisten,
een mevrouw Jenny Douwes, vertelde bij Pauw, dat zij
na plaatsing van haar Facebook oproep om KOZP tegen te houden [25]
bezoek kreeg van de politie, die haar erop wees, dat dit
opruiing was [26], waarna zij haar oproep, ’’Project P’’
genaamd, offline haalde. [27]

WEGBLOKKADE

Maar wie dacht, dat er nu een normale demonstratie zou
kunnen plaatsvinden, na keurig overleg met de Gemeente,
vergist zich deerlijk.
Want natuurlijk had de oproep en mare, dat anti Zwarte Pieters
via een blokkade zouden worden tegengehouden, zich al
verspreid. [28]
Wat natuurlijk ook de bedoeling was!
En bovendien:
Iedereen, die ook maar enigszins bekend is met Facebook -
en dat zijn bijna al mijn lezers, hihihi- weet hoe snel zich
zoiets verspreidt.
En de initiatiefneemster, Jenny Douwes, mag bij de Pauw
TV uitzending nu wel doen, alsof ze het allemaal niet
zo begreep [29] [trap ik niet in, daarop zometeen meer], ze
kon heus wel inschatten, dat er allerlei extreem-rechts volk
op af zou komen of op zijn minst, de oproep verder zou
verspreiden. [30]

THAT SAID AND DONE:

Op zaterdag 18 novermber togen drie bussen met
anti Blackface [Zwarte Piet] demonstranten uit Amsterdam
en Rotterdam naar Friesland
en wat volgde was niet alleen een klein drama, maar een
vuil spel-drie handen op een buik, tussen Gemeente, politie
en de wegblokkeerders:

Met gevaarlijke snijbewegingen brachten de wegblokkeerders
de bussen tot stilstand, mensen in de bussen vlogen naar voren,
iemand kwam zo hard tegen de busruit aan, dat er een barst in
de ruit kwam.
De hele houding, die de blokkeerders uitstraalden [die volgens
een van de anti Blackface initiatiefnemers Mitchell Esajas
richting bus begonnen te rennen] was pure agressie. [31]
Journalist Robertson, die uit de auto stapte, werd
mishandeld. [32]
Naast een goede samenvatting van het gebeuren door KOZP
leider/activist Mitchell Esajas, die in de ’’groene bus ’’ zat [33],
een indringend ooggetuigeverslag van schrijfster Alma Mathijsen,
die ook aan het [niet doorgegane] protest deelnam.....[34]
Maar er was meer:
Doordat deze racistische wegpiraten de A7 blokkeerden,
zorgden ze niet alleen voor een levensgevaarlijke
verkeerssituatie, maar veroorzaakten ze een aantal aanrijdingen! [35]

Dus wat was de houding van de politie, die binnen het kwartier kwam?
Boze vermaningen, arrestaties?

WELNEE, alle begrip en een hoogst tegemoetkomende houding.
Er werden alleen een paar kentekens genoteerd en de blokkeerders
konden huns weegs gaan. [36]
En ’’in samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt
nog gekeken, of het een strafrechtelijk vervolg zal krijgen. [37]
Inmiddels heb ik op de website van het OM en de
Twitter van de Friese politie gezien, dat
het OM een onderzoek naar de wegblokkade zal starten
en dan zal bepalen of er strafrechtelijke vervolging komt. [38]
Ben benieuwd......

Terecht merkt publicist en activist Peter Storm over de coulante
houding van politie tegen de wegblokkeers op in een
uitstekend commentaar [39]

’’ Is er iemand die denkt dat auto’s vol antifascisten die een wegblokkade tegen bussen vol Pegida-aanhangers met soortgelijke zachte hand zou zijn bejegend? Is er iemand die er aan twijfelt dat in dat geval handenvol hardhandige arrestaties van antifascisten zouden hebben plaatsgevonden en/of kloppartijen van agenten tegen demonstranten? Ik heb in Amsterdam op 6 februari 2016 deelgenomen aan een poging om een bus met vertrekkende Pegida-lui te blokkeren (3). We werden met ME-charges verdreven. [40]

Daaraan voeg ik toe:

Stel nu eens, dat het geen hysterische, gewelddadige pro Pieters waren geweest,
die de snelweg hadden geblokkeerd, maar anti Zwarte Piet KOZP mensen,
die een bus met Sinterklaas en Zwarte Pieten, op weg naar een evenement,
hadden tegengehouden.
U weet lezer. hoe er zelfs op vreedzame KOZP’ers wordt gereageerd....[41]

Ja, wat een verschil he?
Maar het wordt nog erger:

Want wie dacht, dat er nu een normaal, vreedzaam anti-Zwarte Piet
protest in Dokkum kon plaarsvinden, vergist zich deerlijk......

Zo gezegd, zo gedaan:

De politie maakte een einde aan de wegblokkade

EEN TWEE DRIETJE GEMEENTE-POLITIE-EXTREEM-RECHT S

Wat er toen gebeurde was bizar.
Er was dus door de politie een einde gemaakt aan de wegblokkade
en de politie gaf de indruk, de demonstranten verder naar Dokkum
te begeleiden.
Maar niets was minder waar:
Activisten in de bus zagen namelijk aan hun navigatie [42], dat zij
juist VAN Dokkum werden geleid en dat klopte, want de rit
ging naar Harlingen.
Aldaar kregen zij van de politie te horen, dat de anti Zwarte Piet
demonstratie door de loco burgemeester was verboden.
EN DIT IS HET TOPPUNT!
Een van de argumenten voor dit verbod was,
dat de demonstranten ’’te laat’’ waren! [43]
JA, NATUURLIJK WAREN ZE TE LAAT, DOORDAT DE BUSSEN
WAREN GEBLOKKEERD DOOR AGRESSIEVE PRO PIETERS!

Wat een onzin argument ook over die ’’boosheid’’ van de
pro Pieters! [44]
Sinds wanneer heeft de politie geen tools ter beschikking
om de ’’veiligheid van de demonstranten te garanderen?
Want met dat argument kwam het Gezag aanzetten:
’’De veiligheid van de demonstranten kon niet meer worden
gegarandeerd’’ [45]

Mooie praatjes allemaal waar ik niet in trap.
Want waar het feitelijk opneer komt, is dat de
[hele en halve racistische] pro Pieters beloond worden
voor hun levensgevaarlijke wegblokkade, terwijl de
KOZP’ers, die netjes met het Gezag in overleg gegaan zijn
en gebruik wilden maken van hun demonstratierecht,
’’gestraft’’ zijn [46]

Zoals ik al schreef

’’Wie stout is krijgt lekkers’’
’’Wie zoet is de roe.....’’ [47]

Alle gekheid op een stokje
Dit was een overduidelijk onder een hoedje
spelen van Gezag, politie en pro Piet wegblokkeerrders!

Pro Pieters creeeren een levensgevaarlijke wegblokkade
en bejegenen demonstranten agressief, maar worden
met zachte handjes bejegend door de politie.
En HUN agressie wordt als reden aangevoerd om een
demonstratie te verbieden, zonder dat politie en
Gezag hun verplichting, de demonstranten te beschermen,
naleven.

Een bewijs, dat er wel degelijk sprake was
van een een-twee-drie spelletje was:
Er was een demonstratieverbod en een noodbevel en
dat noodbevel was getekend door de burgemeester,
die echter op het moment, dat dat allemaal
gebeurde [wegblokkade] Sinterklaas rondleidde.
Dat noodbevel lag dus al klaar, zoals de KOZP
advocaat slim opmerkte. [48]
Verachtelijk gezag dus, daarin had activist en
publicist Peter Storm helemaal gelijk. [49]
Gezag, dat is gezwicht voor de terreur van
hele en halve racistische Pro Pieters.

NASLEEP:

VAN JAMMERENDE JENNY TOT JENNY D’ARC

JAMMERENDE JENNY

De KOZP demonstratie was dus tegengehouden door een
levensgevaarlijke blokkade en het Gezag beloonde de pro
Piet wegpiraten door de demonstratie te verbieden. [50]
ONGEHOORD!
De aanstichtster van dit alles was, zoals al neergeschreven,
ene Jenny Douwes, door mij terecht [hahaha] jammerende Jenny
genoemd.
Want Jenny kreeg de gelegenheid bij Pauw en andere spreekbuizen
van de media erover te jammeren, dat de onschuldige Friese kindertjes
toch niet mochten worden blootgesteld aan die schreeuwende, boze aanti Zwarte Piet
demonstranten en de ene leugen na de andere te spuien’. [51]
Neen, maar zwarte kinderen mogen WEL jaar in jaar uit worden blootgesteld
aan de racistische karikatuur Zwarte Piet en daarmee gepest worden en een
gevoel van minderwaardigheid aangepraat krijgen! [52]
En dat er zwarte mensen zijn, die geen bezwaar tegen ’’Zwarte Piet’’ hebben,
verandert niets aan de zaak, dat het hier een 19e eeuwse, racistische karikatuur
betreft! [53]

LEUGEN 1

Bovendien liegt deze dame, Jenny Douwes, ook nogeens, dat het gedrukt staat,
want er zouden geen schreeuwende KOZP demonstranten zijn!
Het zou een ZWIJGEND protest zijn, zoals bij KOZPers altijd het geval is!

LEUGEN 2

En ja, LEF is, dat zij twitterde, dat de KOZP’ers de relschoppers en
onruststokers zouden zijn!
Terwijl de ware relschoppers en onruststokers agresssieve wegblokkeerders waren! [54]

Ze presenteerde zich dan ook als het vrouwtje, dat het ook maar
was overkomen en jammerde erover, dat ze nu in de hoek van extreem-rechts
werd neergezet.[ 55]
IS ze extreem-rechts?
Dat wil ik niet direct beweren en laat dat aan de lezer over:

WEL is aan haar twittergedrag opvallend, dat ze een politieke
partij ’’Geen Peil’’ steunt [56], die nogal vaag doet [echte standpunten
zijn haast niet te vinden], dat en daar komt ie, een initiatief is, dat
is voortgekomen uit het tussen rechts populistisch en extreem rechts
zwevende ’’Geen Stijl’’ EN wordt gesteund door de chique fascist
Thierry Baudet.. [57]
Moet ik meer zeggen?

LEUGEN 3

Feitelijk begint alles daarmee:
De discussie over de racistische karikatuur Zwarte Piet. [58]
Voor of tegen?
Jammerende Jenny beweert in de Pauw uitzending, niet ’’voor
of tegen Zwarte Piet te zijn [59], maar dat ze ’’gewend’’ is, dat het op
een bepaalde manier gaat’’ [60]
Waarmee zij bedoelt:
De Sinterklaasintocht met Blackface.
Waarmee ze dus wil zeggen, dat ze wil vasthouden aan de
traditie met Zwarte Piet.
Dan ben je dus VOOR Zwarte Piet!
Waarom dat niet eerlijk gezegd?
Daarvoor kan ik dan nog respect opbrengen
Maar nee, gedraai en gejammer over die ’’lieve’’
kindertjes, die zouden worden ’’belaagd’’
door die boze KOZP’ers....[61]
HOU TOCH OP MET JE ’’KINDERFEEST’’
Als zwarte kinderen sinds jaar en dag Kop van Jut zijn
door die Blackface! [62]

Hierover heb ik ook een commentaar geplaatst op de website
van de Mediacourant, waar jammerende Jenny in andere
commentaren nogal werd opgehemeld. [63]

LEUGEN 4

Ik heb het al eerder geschreven:
Jammerende Jenny doet alsof het haar zelf allemaal is overkomen:
In de uitzending bij Pauw [20 november] merkt ze o.a. op, dat het een
’’spontane’’ actie was en dat ze in eerste instantie geen idee had, dat het zo
groot [ik bedoel de wegblokkade] zou worden opgepakt. [64]
Ook is ze stomverbaasd, dat zij en ’’de jongens, die de snelweg blokkeerden’’
in de hoek van extreem-rechts werden neergezet. [65]
Iedereen mag zelf oordelen over Jenny’s affiniteit/alliantie met het uit
’’Geen Stijl’’ [66] voortgekomen ’’Geen Peil’’ [67], maar naiviteit
over de connectie ’’blokkeerders’’ ’’extreem rechts’’?

KOM NOU TOCH!
Ze had, kunnen inschatten, dat op haar pro Zwarte Piet oproep,
behoorlijk ophitsend gesteld [dat gezeur over Zwarte Piet willen
wij hier niet] [68], extreem-rechts volk zou afkomen. [69]
En ik zeg niet allemaal, maar extreem-rechts zat er wel degelijk tussen.
Lees noot 70!

LEUGEN 5
HEEL FRIESLAND?

LEUGEN 5

Jammerende Jenny geeft de indruk, dat alle Friezen achter
haar ophitsende pro Piet oproep annex wegblokkade stonden. [71]
Dat is zeker niet het geval.
NIET heel Friesland:
Zie de verklaring van Bed Bad Brood Friesland [organisatie,
die vluchtelingen opvangt in de Bed, Bad en Brood regeling] over de anti-Zwarte
Piet demonstratie in Dokkum. [72]

NASLEEP

JENNY D’ARC ALS ’’VOLKSHELDIN’’

Maar helaas, weldenkenden zijn vaak in de minderheid:
Al spoedig na de wegblokkade werd ’’jammerende Jenny’’
van alle kanten bewierookt [73], volgens eigen zeggen
ontving zij ’’honderden bedankjes’’ [74]
Zij werd zelfs ’’gehuldigd’’ door Beppe [oma] Piet, blijkbaar
de ’’oudste Piet’’, [75]
Op mij komt dat allemaal over als massahysterie, maar
het verontrustende was, dat het er WEL was.
Onze ’’volksheldin’’ werd zelfs gepromomoveerd tot
’’Jenny ’’Arc’’ [76] als equivalent van Jeanne d’’Arc [77], terwijl
de burgemeester meer dan duidelijk had gemaakt [dat dan weer
wel], dat jammerende Jenny en de wegblokkeerders bepaald geen
’’volkshelden’’ zijn. [78]

Dat jammerende Jenny UBERHAUPT wordt vergeleken met
Jeanne d’’Arc is bizar en absurd!
Jeanne d’Arc was een Franse vrijheidsstrijdster uit de
vijftiende eeuw in de strijd tegen de Engelse bezetter van haar
land [79], Jenny Douwes is gangmaakster van een wegblokkade,
die de racistische karikatuur Zwarte Piet wil verdedigen.

DUS STOP MET DIE ONZIN VERGELIJKINGEN!

NASLEEP
ZWARTE PIET TERREUR TEGEN UTRECHTSE SCHOOL/SYLVANA

Genoeg over Jenny Douwes, alias jammerende Jenny, die
die pro Piet wegblokkade in gang heeft gezet, die feilloos
werd opgepakt door extreem rechts volk. [80]

Nog veel verontrustender is, dat alle mogelijke extreem-rechts
geteisem, waarschijnlijk geinspireerd door die wegblokkade,
losgaat:

Een stel ’’actievoerders’’, die strijden voor het behoud van de racistische
karikatuur Zwarte Piet gingen schaamteloos het schoolplein op en zelfs de
klaslokalen in, deelden pepernoten en stickers uit. [81]
Lijkt onschuldig?
Is het niet!
Want dit gaat om een school, die Zwarte Piet de deur uit gedaan heeft [82],
dus is het pure provocatie!
Maar dat is nog niet het ergste:
Toen leerkrachten deze aspirant Blackfaces de school uitzetten, kregen sommigen opmerkingen
naar hun hoofd als ’Ga terug naar je eigen land’’ [83]
Dat is dus puur racisme en terreur!

En daarmee was het nog niet gedaan:
Of het om dezelfde groep onverlaten gaat, weet ik niet

Maar politica en oud presentator Sylvana, al eerder doelwit van
racisten/annex hysterische Pietfans [84], heeft eveneens ’’bezoek’’
gehad van Blackfaces. [85]
Deze keer vier als Zwarte Piet verklede personen.
Ze hebben rondgehangen bij haar huis, een dreigbrief in de
vorm van een Sinterklaasgedicht in de brievenbus gedaan en
haar woonlocatie proberen te onthullen door in de buurt straatnamen
etc te filmen. [86]
Ook zijn haar adres en kadastrale documenten online gezet. [87]

Zo zijn dus de manieren van de pro Zwarte Piet terreurbendes
en dit alles is niet los te zien van de gevaarlijke opmars
van extreem-rechts.
Wilders, Pegida en niet te vergeten gevaarlijke nieuwkomer
en chique fascist Thierry Baudet, die onder andere graag op Ijzerwakes
[bijeenkomsten van Vlaams extreem rechts] spreekt. [88]
In de gaten houden, die Baudet!

BLOKKADE ERASMUSBRUG!/HI HA HO!!!!

Op dezelfde dag dat door een een-twee-drietje van burgemeester,
politie en hysterische pro Piet fans het demonstratierecht in
Dokkum met voeten was getreden, vond in Rotterdam
de Blokkade van de Erasmusbrug plaats, waar een fel statement
gemaakt werd
tegen zowel ’’Zwarte Piet’’ als het institutioneel racisme:

Ik citeer

’’Het gelegenheidscollectief ’’Stop Racisme 2017’’ is zojuist gestart
met een vreedzame actie op de Erasmusbrug in Rotterdam.
De groep van ongeveer 75 personen heeft een spandoek van de brug
gehangen met de tekst ’’Zwarte Piet is racisme’’
Ook hebben zij een spandoek met de tekst
’’Listen to black voices. Don’t make black faces’’
Zie voor de rest van de tekst noot 89.

En weet u, wat nou het leuke van deze actie is, die ik een
adhesiebetuiging [90] gestuurd heb.
Deze actie vond NIET plaats in overleg met de autoriteiten en
was NIET aangemeld of aangekondigd.
En kon gewoon plaatsvinden...
HAHAHAHAHA

CONCLUSIE

Iedere keer worden er door KOZP netjes afspraken gemaakt
met de autoriteiten en worden desondanks, vreedzame anti-Zwarte Piet
demonstraties niet alleen onmogelijk gemaakt, er wordt met enorme
politieagressie op vreedzame demonstranten gereageerd! [91]
Dokkum was wat foul play betreft wel het toppunt:
Ondanks goede en duidelijke afspraken met de burgemeester/Gemeente
werd de anti Zwarte Piet demonstratie verboden, terwijl de demonstranten
al in Friesland waren!
En waarom:
Omdat agressieve pro Pieters, hele en halve racisten, op levensgevaarlijke
wijze de snelweg blokkeerden en ongelukken veroorzaakten.

Dat stel onverlaten werd voor hun terreur beloond door ze hun zin
te geven.
De vreedzame anti Zwarte Piet demonstratie werd verboden.

Kijk naar de onaangekondigde Erasmusbrugblokkade, die gewoon doorgang
vond.
En hoe het in Dokkum verliep.

Zaterdag 2 december is er opnieuw een demonstratie in
Dokkum om tegen het kielhalen van het recht op demonstratie
te protesteren. [92]
Ben benieuwd, hoe dat zal gaan, maar voor mij is een ding
duidelijk geworden, als het om anti Zwarte Piet demonstraties gaat:

DON’T PLAY BY THE RULES ANYMORE!

ONAANGEKONDIGE VREEDZAME ACTIES, DAT IS
HET ANTWOORD

Totdat iedereen wakker wordt in de 21ste eeuw en het eindelijk
gedaan is met de racistische karikatuur Zwarte Piet!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/12/01/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstrantenracisme-beloondweg-met-zwarte-piet


gepost op  door Astrid Essed  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken

Commentaren

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.